20:05:00   |   19 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №2758-VI від 19.02.2013р.

№2758-VI від 19.02.2013р.

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 21.12.2012 року №2437-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2013 рік”

Рішення
Одеської міської ради
№2758-VI від 19.02.2013р.

Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради
від 21.12.2012 року №2437-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2013 рік”

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення Одеської обласної ради від 26.12.2012 р. №686-VI «Про обласний бюджет Одеської області на 2013 рік», наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2012 р. №1448 «Про внесення змін до бюджетної класифікації і Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету», Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 21.12.2012 року №2437-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2013 рік” :
1.1. Пункт 1 розділу І викласти в редакції:
«Установити загальний обсяг доходів бюджету міста Одеси на 2013 рік у сумі 3 462 061,86 тис.грн (додатки 1,2 ), у тому числі:
- обсяг доходів загального фонду бюджету м. Одеси визначити у сумі 2 994 620,06 тис.грн, у тому числі:
• доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 1 516 385,1 тис.грн;
• доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, – 460 000,0 тис.грн;
• міжбюджетні трансферти – 1 018 234,96 тис.грн;
- обсяг доходів спеціального фонду бюджету визначити у сумі 467 441,8 тис.грн, з них бюджет розвитку – 290 000,0 тис.грн.»
1.2. Пункт 2 розділу І викласти в редакції:
«Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на 2013 рік у сумі 3 485 843,46 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального
фонду бюджету – 2 975 716,06 тис.грн та видатків спеціального фонду – 510 127,4 тис.грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів (додаток 3) та головними розпорядниками коштів (додаток 4)».

1.3. Пункт 5 розділу І викласти в редакції:
«Установити:
5.1. Дефіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 21 096,0 тис.грн, (додаток 6), джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів;
5.2. Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 155 559,5 тис.грн (додаток 6), джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 40 000,0 тис.грн;
- залишки коштів спеціального фонду - 115 559,5 тис.грн (в т.ч. залишки коштів дорожнього фонду Одеської міської ради – 1 829,1 тис.грн; залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 16 424,9 тис.грн; залишки коштів міського фонду охорони навколишнього середовища міста Одеси – 4 039,1 тис.грн; залишки коштів бюджету розвитку – 93 266,4 тис.грн).».

1.4. Пункт 7 розділу ІІ доповнити абзацом:
« - авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;».

1.5. Абзац 23 пункту 7 розділу ІІ виключити.

1.6. Абзац 10 пункту 8 розділу ІІ викласти в новій редакції:
«- бюджет розвитку, в тому числі:
• 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;
• єдиний податок з юридичних та фізичних осіб;
• кошти від приватизації та відчуження нерухомого та іншого майна департаментом комунальної власності Одеської міської ради;
• надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є власністю територіальної громади;
• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
• кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
• субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.».

1.7. Пункт 31 розділу VІ викласти в новій редакції:
«Встановити, що кошти за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами, у тому числі податок на додану вартість, зараховуються на рахунок комунального підприємства «Одесреклама».
Кошти в розмірі 5 400,0 тис.грн, із суми доходів, що фактично надійдуть у 2013 році за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами спрямовуються комунальним підприємством «Одесреклама» на наступні витрати :
- забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та вивісок, формування естетичного міського середовища, а також реклами на транспорті;
- забезпечення виготовлення та розміщення на засобах зовнішньої реклами та транспорті соціальної реклами, а також інформації про святкові та інші заходи, що проводяться безпосередньо чи за підтримки органів місцевого самоврядування;
- розроблення проектів зовнішнього благоустрою міста Одеси, в тому числі схем розташування рекламних засобів, інших елементів міського дизайну соціально-побутового та комерційного призначення;
- здійснення технічного обстеження та обліку зовнішньої реклами на транспорті територіальної громади міста Одеси та надання відповідної інформації органам місцевого самоврядування;
- здійснення у встановленому порядку демонтажу засобів зовнішньої реклами та вивісок;
- виконання рішень та/або розпоряджень органів місцевого самоврядування щодо поліпшення зовнішнього вигляду, рекламно-інформаційного простору та дизайну міського середовища міста Одеси;
- інші видатки згідно з фінансовим планом на рік, погодженим з департаментом фінансів Одеської міської ради.
Податок на додану вартість та податок на прибуток перераховуються комунальним підприємством «Одесреклама» до державного бюджету та бюджету міста Одеси в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Частина прибутку у розмірі 100% підлягає перерахуванню комунальним підприємством «Одесреклама» до бюджету м. Одеси у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств і зараховується за кодом бюджетної класифікації 21010302 «Частина прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об’єднань (які належать до комунальної власності або у статутних фондах, яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету» на відповідний рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області з обліку надходжень до загального фонду бюджету міста.».
Цей пункт рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року.

1.8. Абзац 2 пункту 32 розділу VІ після слів «витрат на їх демонтаж» доповнити словосполученням «на всій території міста Одеси,».

1.9. Доповнити рішення пунктом 35-1:
«Встановити, що кошти відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у місті Одесі, що підлягають сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв’язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі, сплачуються користувачами і орендарями земельних ділянок до бюджету міста Одеси, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 349 «Про внесення змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», перераховуються користувачами і орендарями земельних ділянок на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження» ».
Цей пункт рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року.

2. Визначити головними розпорядниками бюджетних коштів:
- департамент комунальної власності Одеської міської ради замість Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради;
- департамент охорони здоров’я Одеської міської ради замість управління охорони здоров’я Одеської міської ради;
- департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради замість управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;
- департамент освіти та науки Одеської міської ради замість управління освіти та науки Одеської міської ради;
- департамент «Євробаскет-2015» Одеської міської ради;
- департамент внутрішньої політики Одеської міської ради.
Цей пункт рішення набирає чинності після реєстрації головних розпорядників бюджетних коштів у відповідних органах та організаціях.

3. Додатки №1, №2, №3.1, №6, №7, №8, №9 до рішення Одеської міської ради від 21.12.2012 року №2437-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2013 рік” викласти у новій редакції відповідно до додатків №1, №2, №3, №4, №5 №6, №7 цього рішення.

4. Внести зміни до додатків №3, №4 до рішення Одеської міської ради від 21.12.2012 року №2437-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2013 рік” відповідно до додатків №8, №9 до цього рішення.

5. У додатках №3, №4 до рішення Одеської міської ради від 21.12.2012 року №2437-VІ “Про бюджет міста Одеси на 2013 рік” в найменуванні коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів змінити такі позиції:

  

 

з 080203
"Пологові будинки"
на 080203  
"Перинатальні центри, пологові будинки"
з 080209
"Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги"
на 080209
"Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги"
з 081003
"Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом"
081004
"Централізовані бухгалтерії"
на 081003
"Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування".

 

 

6. Доповнити рішення додатком 13 «Розподіл залишків коштів бюджету міста Одеси на 2013 рік» (додаток 10).
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 
Міський голова                    О.Костусєв
 

Додатки 1, 2, 7 до рішення Одеської міської ради від 19.02.2013р № 2758-VI

Додатки 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 до рішення Одеської міської ради від 19.02.2013р № 2758-VIСтраница создана: 04.03.2013 15:17
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 22 сентября
День партизанской славы
Программа
Далее 20 сентября 13:00
Ришельевские чтения,
возложение цветов

Далее 21 сентября 10:00 
заседание 
трехстороннего социально-
экономического совета

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее