23:31:20   |   14 ноября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
до 15 ноября
конкурс на право
аренды объектов
недвижимости

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №3515-VI від 18.06.2013р

№3515-VI від 18.06.2013р

Про затвердження Порядку встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

Рішення
Одеської міської ради
№3515-VI від 18.06.2013р.

Про затвердження Порядку встановлення тарифів

на послуги з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій

Відповідно до статті 25, пункту 2 частини «а», пункту 2 частини «б», статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (додається).

2. Відповідальним органом з питань встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначити департамент економічного розвитку Одеської міської ради.

3. Проведення заходів з відстеження результативності цього рішення покласти на департамент економічного розвитку Одеської міської ради.

4. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.

5. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу.
 
Міський голова                            О. Костусєв

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 18.06.2013р. №3515-VI

 

Порядок
встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Порядок встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі – Порядок) розроблений з метою забезпечення єдиного підходу до встановлення тарифів, їх прозорості і прогнозованості та гарантії соціального захисту населення.
1.2. Порядок визначає процедуру подання і встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності (далі – виконавці послуг) крім комунальних підприємств.

 

II. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО
ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ

 

2.1. Виконавці послуг подають до відповідального органу з питань встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій звернення щодо встановлення, зміни або коригування та розрахунки економічно обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
2.2. До звернення про встановлення, зміну або коригування тарифів додається наступний пакет документів та розрахункових матеріалів:
2.2.1. Копія Статуту підприємства чи організації;
2.2.2. Копія виписки про державну реєстрацію підприємства чи організації;
2.2.3. Копія довідки про реєстрацію платника податків (крім ОСББ та ЖБК);
2.2.4. Документ, який підтверджує права власника (балансоутримувача) будинку.
У разі, якщо виконавцем послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території є стороння організація (підприємство), необхідне рішення власника (балансоутримувача) про визначення виконавця послуг (копія відповідного договору) (крім ОСББ та ЖБК);
2.2.5. Копія Акту прийому-передачі житлового будинку (крім ЖБК);
2.2.6. Витяг з протоколу загальних зборів, де затверджене рішення членів житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків щодо переліку та розміру тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової території, розміру заробітних плат працівників адміністративного персоналу (штатний розклад).
2.2.7. Копія технічного паспорту житлового будинку;
2.2.8. Таблиця-характеристика будинку та прибудинкової території, яка розроблена відповідно до вимог чинного законодавства;
2.2.9. План-схема прибудинкової території та акт визначення прибудинкової території, що прибирається із вказаними площами: асфальту дворів, газонів дворів, асфальту вулиць, газонів вулиць та дерев віком до 10 років узгоджені районною адміністрацією;
2.2.10. Перелік послуг з утримання будинку та прибудинкової території, що надаються споживачам із зазначенням періодичності та строків надання послуг, а також розмірів тарифів на них;
2.2.11. Розрахунки тарифів на послуги з утримання будинку та прибудинкової території з розшифровкою матеріальних витрат (перелік, кількість, ціни) проведені відповідно до діючого Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території;
2.2.12. Штатний розклад на відповідний рік та розрахунок заробітної плати працівників з урахуванням нормативної чисельності, розміру погодинних тарифних ставок, місячних посадових окладів робітників, фонду заробітної плати;
2.2.13. Розрахунок та розшифровка загальновиробничих і адміністративних (накладних) витрат та їх розподіл по видах діяльності у разі, якщо організація надає декілька видів послуг (наприклад, утримання будинку та прибудинкової території, опалення та гаряче водопостачання, інші послуги);
2.2.14. Кошторис витрат на поточний ремонт по кожному будинку окремо;
2.2.15. Копії договорів з постачальниками робіт (послуг), підрядними організаціями та договірні ціни на ці роботи (послуги), вартість та обсяги таких робіт (послуг), які враховані при розрахунках тарифів;
2.2.16. Дані бухгалтерської та статистичної звітності за попередній період та рік (баланс (форма-1) та звіт про фінансові результати (форма-2) (крім ОСББ та ЖБК);
2.2.17. Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності зміни тарифів разом з економічним обґрунтуванням витрат на послуги, запланованих при формуванні діючих тарифів;
2.2.18. Документ, що підтверджує доведення до відома споживачів відповідної інформації щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно діючого Порядку доведення до відома споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності.
2.3. Наведений перелік документів є обов'язковим. У разі зміни вимог законодавства виконавці послуг надають додаткові документи та матеріали, які не передбачені пунктом 2.2. цього Порядку.
2.4. Звернення та документи подаються виконавцем послуг в одному примірнику та мають бути скріплені печаткою виконавця послуг та засвідчені підписом.
2.5. Виконавець послуг несе відповідальність за достовірність інформації яка наведена у наданих документах.
2.6. Датою подання документів є дата їх реєстрації в канцелярії відповідального органу.
2.7. Відповідальний орган відмовляє у розгляді документів і обґрунтовує таку відмову в письмовій формі у випадку:
- якщо документи не відповідають обов'язковому переліку, що встановлений цим Порядком;
- якщо документи не відповідають вимогам пункту 2.4. цього Порядку.
2.8. Рішення про відмову приймається протягом п'яти робочих днів, з дати реєстрації звернення у канцелярії відповідального органу.

 

III. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ

 

3.1. Відповідальний орган впродовж 30 днів з дати реєстрації проводить аналіз поданих матеріалів, перевіряє розрахунки тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на відповідність вимогам діючого Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та листом інформує виконавців послуг про прийняте рішення.
3.2. На підставі доручення відповідного заступника міського голови відповідальний орган готує проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради щодо встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з регламентом виконавчих органів Одеської міської ради.
3.3. Підготовлений проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” оприлюднюється у відповідних засобах інформації Одеської міської ради.
3.4. Після отримання зауважень, наданих у результаті оприлюднення, проводиться їх аналіз і, при необхідності, до проекту рішення вносяться необхідні зміни.
Остаточно узгоджений проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради відповідальний орган вносить на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
Секретар ради                                  О.Б. Бриндак

 

----------------


Рішення Одеської міської ради №3515-VI від 18.06.2013р.
оприлюднено в газеті «Думська площа» №23 від 05.07.2013р.
 Страница создана: 03.07.2013 10:43
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 17 ноября 12:00
День енота 
в Одесском зоопарке

Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее 5-16 ноября
Международный день слепых
ПРОГРАММА

Далее 8 ноября - 5 декабря
выставка художников
«Черноморье»

Далее 9 ноября 2018 - 9 февраля 2019 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее 15 ноября 13:30
дискуссия ко Дню толерантности

Далее 15-17 ноября
Международный форум
индустрии красоты

Далее 15 ноября
«Дни польского бизнеса в Украине»

Далее 16 ноября 15:00
Поэтическая встреча
в Литмузее А.С. Пушкина

Далее 17 ноября 10:30
День открытых дверей
в ОНУ им. И.И. Мечникова

Далее 29 ноября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 30 ноября 11:00
ежегодный
ОТЧЕТ МЭРА

Далее 12 декабря  10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее