/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 6921-VI від 10.09.2015р.

№ 6921-VI від 10.09.2015р.

Про внесення змін до Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2014-2017 роках, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року № 5239-VI

Рішення
Одеської міської ради
№ 6921-VI від 10.09.2015р.
  
Про внесення змін до Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2014-2017 роках, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року № 5239-VI
 
 
 
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести наступні зміни до Міської програми реалізації завдань державної політики у сфері забезпечення молоді житлом у 2014-2017 роках, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 27 серпня 2014 року № 5239-VI:
 
1.1. Викласти пункт 7 паспорту у наступній редакції:
«7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, – 8 356,51 тис. грн. у тому числі кошти бюджету міста Одеси – 8 356,51 тис. грн.».
 
1.2. Викласти підрозділ «Ресурсне забезпечення Програми» розділу 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми»у наступній редакції:
 
«Ресурсне забезпечення Програми»
тис. грн.

 

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
Усього витрат на виконання Програми
Усього, в т.ч.
132,50
401,21
3 911,40
3 911,40
8 356,51
Державний бюджет
х
х
х
х
х
Бюджет міста Одеси
132,50
401,21
3 911,40
3 911,40
8 356,51
Інші джерела
х
х
х
х
х

 

 
 
 
 
1.3. Викласти розділ 6 «Очікувані результати та ефективність Програми» у наступній редакції:
 
«Виконання Програми дасть змогу надати молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам більше 20 кредитів на придбання житла у м. Одесі.».
 
1.4. Викласти додаток до Програми «Завдання та заходи Програми» у новій редакції (додається).
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із соціальної політики та праці.
 
 
Міський голова                                      Г. Труханов
 
 
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
23.09.2015 09:34

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/75358/