/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №1388-V от 04.07.2007г.

№1388-V от 04.07.2007г.

Про затвердження Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки  (внесено зміни)

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №6275-VI від 25.02.2015р.

Внесено зміни рішенням міськради №4799-VI від 25.06.2014

Внесено зміни рішенням міськради №1881-VI від 19.04.2012р.

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №4707-V від 07.10.2009р. 

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5948-V від 13.07.2010р.

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №817-VI від 08.07.2011р

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №2449-VI від 21.12.2012р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№1388-V від 04.07.2007р.

Про затвердження Програми охорони
тваринного світу та регулювання чисельності
безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.05.2007р. №465 «Про внесення пропозицій Одеській міській раді про розгляд проекту рішення «Про затвердження Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки, з метою впровадження принципів захисту тварин від жорстокого поводження та гуманного ставлення до них, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки (додається).
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію за екології Одеської міської ради.

Міський голова                    Е. Гурвіц

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 04.07.07р. №1388-V

 

Програма
охорони тваринного світу та регулювання чисельності

безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки

Зміст

 

1. Загальні положення.
2. Проект паспорта програми.
3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом.
4. Мета програми.
5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.
6. Строки та етапи виконання програми.
7. Перелік заходів і завдань програми, ресурсне забезпечення програми.
8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми.
9. Очікувані кінцеві результати виконання програми.

 

І. Загальні положення

 

1. Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог розпорядження міського голови від 08.02.2006р. №73-01р «Про порядок розроблення, фінансування і моніторингу міських програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси», рішення Одеської міської ради від 15.06.2004р. №2634-ІV «Про паспорти бюджетних програм».

2. Необхідність розроблення Програми викликана великою кількістю безпритульних тварин, що у свою чергу призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

3. Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних собак у місті, що задовольнить як захисників тварин, так і їхніх супротивників, та є гуманною по відношенню до самих тварин.
Програма також спрямована на роботу з населенням щодо впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами.

4. Програма у своїй основній частині базується на ідеї біостерилізації. Стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього місця помешкання, обов’язково мають бути легко візуально ідентифіковані та тавровані.
Програма повинна працювати в поєднанні з програмою, яка реалізується БУ «Притулок для захисту і допомоги безпритульним тваринам», що є єдиним центром, де відбувається стерилізація. Програма також враховує напрацювання Одеського міського товариства охорони та захисту тварин.

5. Програмою передбачено проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, які враховують закони екології, що направлені на зниження чисельності безпритульних тварин у місті, а саме:
- проведення масової стерилізації безпритульних тварин з поверненням до місця їх попереднього мешкання і поступове, протягом декількох років, значне зниження їх кількості;
- організація вилову безпритульних тварин гуманним методом на основі новітніх технологій;
- обов'язкова вакцинація тварин, що випускаються на волю, від сказу з вилученням агресивних і хворих тварин;

6. На базі управління екологічної безпеки Одеської міської ради створюється Координаційна рада, до складу якої увійдуть представники управління екологічної безпеки Одеської міської ради, громадських організацій із захисту тварин, БУ «Притулок для захисту і допомоги безпритульним тваринам», Німецької спілки захисту тварин тощо. Порядок її роботи визначатиметься Положенням про Координаційну раду, яке затверджується начальником управління екологічної безпеки Одеської міської ради.

7. Дія Програми передбачається протягом 2007-2015 років на території м. Одеси.

Програма підготовлена управлінням екологічної безпеки Одеської міської ради, при безпосередній участі Німецької спілки захисту тварин, БУ «Притулок для захисту і допомоги безпритульним тваринам», Одеського міського товариства охорони та захисту тварин, Спілки захисту тварин.

 

ІІ. Проект паспорта Програми

 

Паспорт бюджетної програми на 2007-2015 роки

 

1. 240604, 100203

             (КФКВ)

Управління екологічної безпеки Одеської міської ради

 (найменування головного розпорядника коштів)

 2. 240604,100203

             (КФКВ)

Управління екологічної безпеки Одеської міської ради, Комунальне підприємство “Центр екологічних проблем та ініціатив)

                  (найменування відповідного виконавця)

 3. 240604,100203

             (КФКВ)

Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі

(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетного призначення: 4 830 тис. грн., у тому числі:
із загального фонду бюджету – 2 440 тис. грн., із спеціального фонду бюджету – 2 390 тис. грн., з них:
- на 2007 рік обсяг бюджетного призначення – 1 070 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету – 200 тис. грн., із спеціального фонду бюджету 870 тис. грн.

- на 2008 рік обсяг бюджетного призначення – 470 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету – 280 тис. грн., із спеціального фонду бюджету 190 тис. грн.

- на 2009 рік обсяг бюджетного призначення – 470 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету – 280 тис. грн., із спеціального фонду бюджету 190 тис. грн.

- на 2010 рік обсяг бюджетного призначення – 470 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету – 280 тис. грн., із спеціального фонду бюджету 190 тис. грн.

- на 2011 рік обсяг бюджетного призначення – 470 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету – 280 тис. грн., із спеціального фонду бюджету 190 тис. грн.

- на 2012 рік обсяг бюджетного призначення – 470 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету – 280 тис. грн., із спеціального фонду бюджету 190 тис. грн.

- на 2013 рік обсяг бюджетного призначення – 470 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету – 280 тис. грн., із спеціального фонду бюджету 190 тис. грн.

- на 2014 рік обсяг бюджетного призначення – 470 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету – 280 тис. грн., із спеціального фонду бюджету 190 тис. грн.

- на 2015 рік обсяг бюджетного призначення – 470 тис. грн., у тому числі із загального фонду бюджету – 280 тис. грн., із спеціального фонду бюджету 190 тис. грн.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік.

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

 

п/п

Назва нормативного акта

Розділ, стаття

У частині…

1.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ст. 26 Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

 

ст. 33 повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Пункт 22 частини 1

 

 

 

2.

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

Повністю.

 

3.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

ст. 5 Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища

ст. 35 Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

ч. 1, 3

 

 

 

ч. 2

4.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Повністю.

 

5.

Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”

Повністю.

 

6.

“Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147

п. 50 Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо).

 

 

 

6. Мета бюджетної програми: вживання заходів з охорони тваринного світу, створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних тварин.

7. Напрями діяльності:

 

 

п/п

Напрями діяльності

1.

Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси

 

Проведення заходів з відлову та повернення на колишнє місце мешкання безпритульних тварин

2.

Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду бюджету

 

Придбання основних засобів та обладнання для відлову безпритульних тварин, придбання кормів та вакцин для тварин

 

 

8. Категорія економічної класифікації:

 

 

КЕКВ

Найменування

1130

Придбання предметів постачання і матеріалів оплата послуг та інші видатки (придбання корму для тварин, вакцин, транквілізаторів, дезинфікуючих засобів, проведення лабораторних досліджень з виявлення інфекційних захворювань тварин)

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (утримання підрозділу комунального підприємства “Центр екологічних проблем та ініціатив”)

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання спецавтотранспорту та спецобладнання)

2410

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (утримання підрозділу комунального підприємства “Центр екологічних проблем та ініціатив”)

 

 

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

 

 

№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
Затрат
 
 
 
 
 
 
Кількість працівників служби відлову
шт.од.
штатний розпис
14
 
14
2
Продукту
 
 
 
 
 
 
 Кількість виїздів оперативних бригад
виїзд
 
2006
 
2006
3
Ефективності
 
 
 
 
 
 
Кількість відловлених тварин
шт.
 
50 000
 
50 000
4
якості
 
 
 
 
 
 
Зменшення кількості безпритульних тварин
%
 
60%
 
60%

 

 

ІІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності
її розв’язання програмним методом

 

Ситуація з великою кількістю безпритульних собак, яка протягом попередніх десятиріч і до теперішнього часу має місце на вулицях міста Одеси, неприйнятна. Вона призводить до нестатків, хвороб та загибелі самих тварин. Безпритульні тварини потрапляють у надзвичайні ситуації: одержують травмування при дорожньо-транспортних пригодах, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратися, хворіють різними захворюваннями, мають місце випадки жорстокого поводження з тваринами.
Разом з цим, велика кількість безпритульних тварин погіршує санітарно-епідеміологічний стан міста, призводить до укусів та шуму вночі.
На теперішній час на території міста, за даними різних джерел, мешкає від 50 до 70 тисяч безпритульних тварин. Склад безпритульних собак можливо поділити на дві групи (категорії):
1) собаки загублені і покинуті – це одиночні, зазвичай породні або напівпородні тварини, або собаки, що мали господаря і дім, але з різних причин втратили їх;
2) собаки потомствено вуличні - це звичайні дворняги, що живуть зграями більш менш постійного складу, на визначеній «своїй» території (будівельні майданчики, санаторії, двори і т.д.), що забезпечує їх необхідними для життя умовами. Ці тварини в спільності своїй утворили складну, саморегульовану систему - популяцію, найменшою ланкою якої є зграя. За століття популяція виробила природні механізми боротьби за своє існування із зовнішнім тиском: конкурентами, хворобами, та інше. Без урахування цієї обставини неможливо впливати на процеси, що відбуваються при взаємодії популяції тварин та людського суспільства.
Винищування частини тварин і наявність доступних кормів призводить, по-перше, до міграції бродячих тварин з інших територій, і, по-друге, до різкого спалаху розмноження у частині тварин, що залишилася, тобто до опору тиску на популяцію.
Зі збільшенням чисельності безпритульних тварин боролися шляхом відлову і знищення, але такій підхід вступав до конфлікту з популяційними законами природи, за якими чисельність зграй відновлюється, тобто забезпечувалося відтворення популяції. Жорстокість методу викликала численні скарги населення. Таким чином проблема не вирішувалася принципово, а чисельність безпритульних тварин не зменшувалась.
Німецькою спілкою захисту тварин був запропонований м. Одесі європейський метод регулювання чисельності безпритульних тварин, для чого в місті на підставі Договору була створена і з 2005 року функціонує Благодійна установа «Притулок для захисту і допомоги безпритульним тваринам» (далі – Притулок).

За цим методом безпритульні тварини після відлову не знищуються, а доставляються до Притулку, де тварини стерилізуються, щеплюються від сказу, обробляються від паразитів та випускаються на колишнє місце мешкання. Знищенню, при певних умовах, зазначених у Програмі, можуть підлягати лише особливо агресивні тварини, та такі, що невиліковно хворі.
Враховуючи поділення безпритульних собак на дві категорії, слід зазначити, що Програма приділяє основну увагу собакам потомствено вуличним, чисельність яких найбільша, пропонує принципово нові шляхи і методи, що зроблять неможливим їх відтворення.
Проблема регулювання чисельності безпритульних собак, яка утворюється за рахунок загублених і покинутих, потребує розробки інших програмних заходів, що є другим напрямком діяльності з охорони тварин.
Причинами появи таких собак на вулицях є:
- низький рівень культури населення у сфері поводження з домашніми тваринами;
- відсутність обліку собак, що належать власникам, а також у розплідниках та клубах;
- недостатня робота з власниками собак, у тому числі в адміністративно-правовому полі і допомоги в стерилізації для запобігання появи небажаного потомства;
- недостатня кількість, або відсутність притулків для цієї категорії собак.
Програма охорони тваринного світу та зниження чисельності безпритульних тварин шляхом біостерилізації є науково обґрунтованою, ефективною, морально спроможною та враховує місцеву специфіку.

  
ІV. Мета Програми

 

Основною метою Програми є:
- вживання заходів з охорони тваринного світу;
- створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних тварин.

 

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

 

Програма повинна виконуватися шляхом організації служби відлову безпритульних тварин із застосуванням нової методики вилову та сучасної технічної бази.
За основу методики відлову прийняте наступне. Відтворення зграй (заміщення тварин, які з різних причин зникли із зграї) відбувається або цуценятами з цієї ж зграї, або «зайвими» тваринами із сусідніх територій.
Перешкодити першому можливо стерилізуючи зграю повністю і одночасно в 1-2 послідуючих дня. Найкраще здійснити це можливо за допомогою опікунів зграї.

Перешкодити другому можливо, організуючи процес стерилізації по спіральним лініям, що розкручуються з умовних центрів ділянок, на які умовно поділяється територія міста. Після стерилізації собача зграя повністю повертається на місце колишнього мешкання. Собаки стають епідеміологічно безпечні (щеплені після стерилізації), створюють значно менше шуму і не дають приплоду. Через певний час починається значне природне зменшення їх чисельності. Заміщення «вибулих» нестерилізованими неможливо, оскільки навколо вже стерилізовані зграї. Собаки почнуть зникати з вулиць.
Для упорядкування оперативної роботи з безпритульними тваринами, а також в інших цілях, створюється база даних.
Реалізація Програми повинна здійснюватися гуманними методами щодо виключення жорстокого поводження з тваринами, відповідно до діючого законодавства України.

Евтаназію тварин можливо застосовувати тільки у двох випадках: 1) за наявністю письмового висновку ветеринарного лікаря; 2) за наявністю порушень у поведінці тварини, які є незворотними і не піддаються змінам, та встановлені виключно ветеринарним лікарем.

 

VІ. Строки та етапи виконання Програми

 

 

№ п/п

Етапи виконання програми

Строки виконання програми

1

Створення підрозділу з вилову безпритульних тварин, забезпечення матеріально-технічної бази

Травень-вересень 2007р.

2

Виконання заходів з відлову, стерилізації та повернення на колишнє місце мешкання безпритульних тварин

2007-2015р.

 

 

VII. Перелік заходів і завдань програми, ресурсне забезпечення Програми

 

VІІI. Організація управління
та контролю за ходом виконання Програми

 

1. Організація і структура служби відлову.
Служба відлову безпритульних тварин організується на базі комунального підприємства «Центр екологічних проблем та ініціатив».
Вилов безпритульних тварин проводиться співробітниками служби відлову з дотриманням принципів гуманності і відповідно до цієї Програми та існуючого законодавства. Заборонена діяльність інших організацій і осіб, у тому числі, приватних, стосовно вилову і знищення безпритульних тварин.
Куратором з питань поводження з безпритульними тваринами, а також зі зв’язків з громадськістю стосовно цього питання, є відповідальний працівник управління екологічної безпеки Одеської міської ради (далі - куратор Програми).
До компетенції куратора Програми входить:
- контроль за виконанням програмних завдань, покладених на службу відлову;
- розгляд скарг від населення стосовно тварин;
- проведення розслідувань (перевірок), які стосуються порушень при поводженні з тваринами;
- координація діяльності стосовно вилову, транспортування, стерилізації тварин, та повернення їх до середовища мешкання;
- зв'язок із ЗМІ та з представниками громадськості.

Загальне керівництво службою відлову, вирішення проблем, що виникають під час вилову та транспортування тварин, координація робіт з вилову та співпраця з БУ «Притулок для захисту і допомоги безпритульним тваринам» (далі – Притулок) покладається на начальника служби відлову. Начальник служби відлову призначається наказом директора КП «Центр екологічних проблем та ініціатив».
Начальник служби відлову повинен постійно співпрацювати з куратором Програми та доповідати про результати проведеної роботи, а також про скарги від населення.
До складу служби входить начальник служби, диспетчер, водії, ловці тварин, ветлікар.
Відлов безпритульних собак здійснюється чотирма одиницями спецавтотранспорту, та одним автомобілем оперативного реагування. Кожна машина обслуговується оперативною бригадою з вилову тварин (далі – бригада).
Бригада складається зі спеціалістів відповідного профілю, яка забезпечується необхідними засобами для вилову безпритульних тварин.
У необхідних випадках з бригадою на місце виїжджає ветлікар.
Після вилову тварину поміщають в індивідуальну клітку, в якій її завантажують у машину, транспортують, вивантажують і доставляють до Притулку.

До роботи з вилову безпритульних тварин допускаються особи, які досягли 21-річного віку, не перебувають на обліку з приводу психічного захворювання, алкоголізму або наркоманії і які не притягувалися до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, пройшли курс спеціальної підготовки й одержали посвідчення.
Працівник з вилову безпритульних тварин і водій спеціального транспорту зобов'язані дотримуватися норм гуманності при вилові та транспортуванні тварин.
До вилову безпритульних тварин не допускаються особи, що проявляють жорстоке поводження з тваринами. Підставою усунення працівника з вилову безпритульних домашніх тварин від роботи може бути одноразове грубе порушення правил гуманного ставлення до тварин.
При проведенні кадрової політики відносно ловців тварин враховується думка громадських організацій.
Залучити до виконання цієї Програми органи самоорганізації населення (СОНи).
Контроль за поводженням з тваринами під час вилову можуть здійснювати представники громадських організацій.

Вилов безпритульних тварин службою відлову обов’язково здійснюється за планом, попередньо погодженим з ветлікарем Притулку. Планування вилову безпритульних тварин проводиться за принципом спіральних ліній. Позапланово можуть бути відловлені лише агресивні, травмовані та хворі тварини, які потребують ветеринарної допомоги, або ізоляції.
Вилову підлягають безпритульні тварини. Собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.
Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані в Притулку та повернені до попереднього місця помешкання, візуально ідентифіковані та тавровані.
У випадку вилову загублених собак, інформація повинна знаходитись у базі даних Притулку.
Час між виловом і транспортуванням до притулку тварин не повинен перевищувати трьох годин.
Працівникам служби відлову забороняється:
- відловлювати тварин, не вказаних у картках-направленнях, за окремими виключеннями (у такому разі обов’язково складається акт з обґрунтуванням причини);
- використовувати методи вилову, технічні пристрої і препарати, що травмують тварин або небезпечні для їхнього життя і здоров'я;
- відловлювати вже стерилізованих тварин, крім окремих випадків, які повинні узгоджуватись з ветлікарем;
- привласнювати собі відловлених тварин, продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям з будь якої мети;
- знімати собак з прив'язі;
- використовувати приманки та транквілізатори без дозволу ветлікаря.
Цуценята повинні виловлюватися і доставлятися разом із сучкою.
У тих випадках, коли неможливо привернути для допомоги опікунів або встановити контакт з твариною, вилов безпритульних тварин може проводитися із застосуванням сітки, «петлі», сачка.
У тих випадках, коли тварину неможливо відловити за допомогою вищезазначених засобів, слід застосовувати обезруховування тварини (з дозволу відповідального за відлов ветлікаря).
У разі потреби, при вилові безпритульних тварин, ловець зобов'язаний надавати тваринам першу допомогу.
Вивезення стерилізованих тварин з притулку здійснюється працівниками служби відлову в строк не пізніше трьох днів після одержання диспетчером заявки на транспортування тварин з притулку.
Місця випуску кожної окремої тварини визначається виключно у відповідності до протоколу вилову та карток реєстрації.
У випадку якщо знаходяться особи або організації, охочі узяти тварину після стерилізації додому або на підприємство під опіку, тварина передається за договором.

Диспетчер повинен здійснювати:
- відбір зграй для стерилізації;
- видачу карток-направлень на стерилізацію оперативним групам;
- прийом і реєстрацію повідомлень від населення про неблагополуччя, пов'язаних з тваринами на вулицях і оперативну реакцію на них;
- збір наприкінці дня карток-направлень та актів прийому–передачі тварин до Притулку, внесення всіх робіт, що проводилися протягом дня, в базу даних;
- ведення бази даних.

До складу оперативної бригаду входити:
- водій;
- ловець (можливе поєднання з першим);
- волонтер (за згодою);
- ветлікар (при необхідності).
Загальне керівництво змінами з вирішенням проблем, що виникли здійснює начальник служби відлову.
Відлов здійснюється згідно з технологічною карткою.

2. Транспортування тварин.
Транспортування безпритульних тварин, яких відловили, повинно здійснюватися на спеціально обладнаних для розміщення тварин автомобілях.
При завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин, повинні використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву або загибелі тварин.
Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен бути:
- технічно справний;
- укомплектований набором переносних кліток для тварин. Підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ньому могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні, міцні, пронумеровані клітки. Клітки мають бути добре закріплені, аби вони не могли хитатися під час руху автомобілю, та відповідати вимогам стандартів і іншої технічної документації;
- забезпечувати безпеку, захист тварин від погодних умов, обладнаний природною вентиляцією;
- оснащений чітко написаною назвою і телефонним номером КП «Центр екологічних проблем та ініціатив», що здійснює вилов безпритульних тварин;
- мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги потерпілим у процесі вилову тваринам, затверджений ветлікарем;
- укомплектований набором спецобладнання.
При необхідності тварини повинні бути забезпечені питною водою.
Не допускається евтаназія в спецавтомобілі.
Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов спецавтомобілю, а також устаткування і переносні клітки миються та дезінфікуються.

Фізичні та юридичні особи зобов'язані:
- всіляко сприяти співробітникам КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» у виконанні своїх обов'язків;
- забезпечувати відлов безпритульних тварин з підвідомчої території силами служби відлову;
- тримати приміщення та територію закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню туди тварин.
Рекомендується власникам об’єктам, що будуються, а також власникам ринків, не допускати постійного знаходження безпритульних тварин на території своїх об’єктів шляхом взаємодії з КП «ЦЕПІ» по питанню відлову тварин.
Для знищення трупів тварин на базі КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» облаштовується термічна установка, в якій можливе знищення трупів тварин. У такій печі за окрему плату (порядок розрахунків встановлюється КП «Центр екологічних проблем та ініціатив») може також проводитися кремації трупів домашніх тварин.

3. Контроль за ходом виконання Програми.
Контроль за додержанням вимог цієї Програми на території м. Одеси здійснюється:
- управлінням екологічної безпеки Одеської міської ради;
- КП «Центр екологічних проблем та ініціатив»;
- районними адміністраціями Одеської міської ради;
- органами державного ветеринарного нагляду;
- громадськими інспекторами з охорони довкілля;
- громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

 

IX. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

 

Реалізація Програми призведе до певного соціального й економічного ефекту, який виразиться в:
- зменшенні чисельності безпритульних тварин;
- підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існування людини;
- забезпеченні суспільного спокою і підвищенні моральності;
- поліпшенні естетичного вигляду Одеси;
- поліпшенні епізоотичного стану і зниженні витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення;
- зменшенні засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниженні витрат комунальних служб;
- зниженні аварійності на дорогах;
- забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на заходи, направлені на охорону тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин;
- підвищенні міжнародного іміджу України і Одеси в результаті дотримання міжнародних стандартів поводження з домашніми тваринами.

При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України та цією Програмою.

Секретар міської ради                                  О.А. ПрокопенкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
23.07.2007 16:35

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/8844/