/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 2303-VII від 26.07.2017 р.

№ 2303-VII від 26.07.2017 р.

Про передачу у власність шляхом продажу фізичній особі-підприємцю Довганю Сергію Федоровичу земельної ділянки, площею 0,1500 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Михайла Грушевського, 38-Б, цільове призначення J 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складських приміщень

Рішення
Одеської міської ради
№ 2303-VII від 26.07.2017 р.

 

Про передачу у власність шляхом продажу фізичній особі-підприємцю Довганю Сергію Федоровичу земельної ділянки, площею 0,1500 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Михайла Грушевського, 38-Б, цільове призначення J 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складських приміщень


Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Довганя Сергія Федоровича (далі – ФОП Довгань С.Ф., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2598809291) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,1500 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Михайла Грушевського, 38-Б, що знаходиться в оренді у ФОП Довганя С.Ф. на підставі договору оренди землі, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складських приміщень, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу ФОП Довганю С.Ф. земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:72:001:0051) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 0,1500 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Михайла Грушевського, 38-Б, цільове призначення J 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для експлуатації та обслуговування виробничо-складських приміщень.
2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:72:001:0051), площею 0,1500 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Михайла Грушевського, 38-Б, у розмірі 578 040 ( п’ятсот сімдесят вісім тисяч сорок) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ, на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 21.07.2017 року).
3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Довганєм С.Ф. (додається).
4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Довганєм С.Ф. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
6. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення, з вини ФОП Довганя С.Ф., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.Міський голова                   Г. Труханов

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
19.08.2017 16:09

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/council/98601/