20:19:04   |   24 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 854-01р. от 10.07.2003р.

№ 854-01р. от 10.07.2003р.

Про активізацію роботи зі створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ОДЕСА 

№ 854-01р. от 10.07.2003р.

Про активізацію роботи зі
створення об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків

 

(ВИТЯГ)


Відповідно до ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України, "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.01 р. №2866-III та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.02 р. №1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", з метою активізації роботи зі створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), які сприятимуть покращанню якості обслуговування житлового фонду міста:
………….
2.1. При складанні титульних списків на капітальний ремонт житлового фонду за результатами обстеження, включати до них жилі будинки, в яких створені ОСББ.
2.2. Цільовим призначенням спрямувати на проведення першого після передачі на баланс об'єднань вибіркового капітального ремонту жилого будинку 15% коштів, що визначені для проведення капітального ремонту житлового фонду, передбачивши встановлення будинкових лічильників теплової енергії та води.
2.3. Затвердити форму типового договору про участь у проведенні капітального ремонту в жилих будинках, де створені ОСББ (додаток 2).
………….

3. Управлінню житлово-комунального господарства (Матковський В.Д.) здійснювати відповідні заходи щодо передачі жилих будинків на баланс знову створених ОСББ відповідно до чинного законодавства України.
………….

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови 
Р. Боделан

__________________________________________________________

 

Додаток 2
До розпорядження міського голови
від 10.07.2003р. №854-01р


ТИПОВОЙ ДОГОВІР №________
ПРО УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ У ЖИЛИХ БУДИНКАХ,
ДЕ СТВОРЕНІ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ (ОСББ)

м. Одеса “__” _______________200__р.


___________________________________ районна адміністрація Одеської міської ради, в особі голови райадміністрації _________________________________________________________, що діє на підставі Положення про районну адміністрацію Одеської міської ради, з однієї сторони та ОСББ _______________________________ в особі голови правління __________________________________ що діє на підставі статуту, з другої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Райадміністрація зобов’язується після передачі будинку на баланс ОСББ забезпечити проведення та фінансування першого капітального ремонту згідно з погодженим дефектним актом та затвердженою проектно-кошторисною документацією, титульним списком, графіком здійснення будівельно-монтажних робіт жилого будинку №___, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. __________________________, у межах коштів, передбачених бюджетом.

2. Умови договору
2.1. Строки виконання окремих обсягів робіт передбачаються в календарному плані (додаток 1 до договору), який є його невід'ємною частиною.
2.2. Якщо в ході виконання робіт райадміністрація допустить відхилення від вимог проектно-кошторисної документації, що погіршують якість виконання робіт, то вона за власні кошти і своїми зусиллями усуне виявлені порушення.
2.3. Внесення змін до проектно-кошторисної документації райадміністрація здійснює виключно за згодою ОСББ у встановленому законом порядку.

3. Термін виконання ремонтно-монтажних робіт
3.1. Райадміністрація бере на себе зобов'язання виконати будівельно-монтажні роботи згідно з погодженим графіком.

4. Права та обов'язки Сторін
4.1. Райадміністрація зобов'язана:
4.1.1. виконувати роботи якісно, в узгоджений календарним планом термін та не допускати відхилення від проектно-кошторисної документації;
4.1.2. проводити фінансування ремонтно-монтажних робіт у повному обсязі, відповідно до проектно-кошторисної документації;
4.1.3. у разі виникнення необхідності корегування проектно-кошторисної документації здійснювати її виключно за згодою ОСББ;
4.1.4. своєчасно повідомляти ОСББ про готові для приймання обсяги робіт та об'єкта в цілому.
4.2. Райадміністрація має право:
4.2.1. залучати за своїм вибором для виконання певних робіт підрядні та субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації;
4.2.2. за згодою сторін виконання робіт проводити силами ОСББ, при цьому райадміністрація перераховує суму, що передбачена проектно-кошторисною документацією, на розрахунковий рахунок ОСББ в об'ємах та у термін, узгоджений сторонами;
4.2.3. проводити перевірку об’ємів та цільового використання коштів згідно з проектно-кошторисною документацією та вимагати усунення виявлених недоліків за рахунок ОСББ;
4.3. ОСББ зобов'язано:
4.3.1. забезпечити належні умови райадміністрації для виконання будівельно-монтажних робіт згідно з державними будівельними нормами;
4.3.2. не пізніше 5 днів після повідомлення райадміністрацією про виконання певного обсягу робіт згідно з календарним планом забезпечити їх приймання;
4.4. ОСББ має право:
4.4.1. контролювати стан та якість виконання будівельно-монтажних робіт і вимагати від райадміністрації, за рахунок останньої, усувати виявлені відхилення від проектно-кошторисної документації та неякісно виконану роботу;

5. Відповідальність Сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Прикінцеві положення
6.1. Цей договір складено у двох примірниках: по одному для кожної сторони. Кожен примірник договору має однакову юридичну силу.
6.2. Усі питання, що неурегульовані цим договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
6.3. Усі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – у судовому порядку.
6.4. Одностороннє розірвання договору не допускається.
6.5. Зміна умов договору та його дострокове розірвання можливе за умови згоди не це Сторін.

Юридичні адреса і реквізити Сторін

Райадміністрація ОСББ
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________


Керуючий справамиСтраница создана: 25.03.2006 13:50
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее