11:27:00   |   18 марта 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 1015-01 р от 20.09.2006

№ 1015-01 р от 20.09.2006

О создании комиссии по предварительному рассмотрению предложений о награждении Почетными наградами Одесского городского головы. Втратило чинність

Втратило чинність розпорядженням №733 від 19.08.2014р. 

 

Внесено зміни  розпорядженням №2454-01 р від 27.12.2010

 

Розпорядження
міського голови
№ 1015-01 р від 20.09.2006Про створення комісії з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови


Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення значимості Почесних відзнак Одеського міського голови та удосконалення процедури нагородження:
1. Затвердити Положення про комісію з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови (додаток 1).


2. Затвердити склад комісії з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови (додаток 2).


3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 26.07.2006р. № 794-01р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 14 квітня 2003 року № 448-01р» .


4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету 0деської міської ради Єршову Т.М.

 

Е. ГурвіцДодаток 1
до розпорядження
міського голови
№ 1015-01 р від 20.09.2006


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з попереднього розгляду пропозицій

про нагородження Почесними відзнаками

Одеського міського голови

 

Розділ І. Загальні положення


1. Комісія є громадським дорадчим органом при міському голові для попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесними відзнаками Одеського міського голови та підготовки відповідних рекомендацій міському голові.


2. Члени комісії працюють на громадських засадах.


3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом виконавчих органів Одеської міської ради, цим Положенням та іншими законодавчими актами.


Розділ II. Порядок створення комісії


1. Питання створення, ліквідації комісії та зміни її складу вирішуються виключно міським головою.


2. Комісія затверджується міським головою у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.


3. До складу комісії залучаються (за згодою) представники громадськості, наукової і творчої інтелігенції, обов'язково до складу включаються: один із членів виконавчого комітету Одеської міської ради, головний спеціаліст департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю, голова постійної комісії з питань науки та освіти Одеської міської ради.


Розділ III. Організація та порядок роботи комісії


1. Діяльність комісії за дорученням міського голови координує керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради.


2. Організація роботи комісії здійснюється головою комісії.


3. Голова комісії скликає та веде засідання комісії, дає доручення членам комісії.


4. Голова комісії представляє комісію у відношеннях з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, об'єднаннями громадян, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, організовує роботу з реалізації рекомендацій комісії.


5. У разі відсутності голови комісії чи неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин його функції виконує заступник голови комісії або секретар комісії.


6. Секретар комісії:

- бере участь у складанні проекту плану роботи комісії;
- готує проведення засідань комісії: сповіщає членів комісії та запрошених,
- веде розсилку документів, оформлення протоколів засідань комісії;
- веде та підписує протоколи засідань комісії;
- веде облік засідань комісії та присутніх на засіданнях;
- здійснює контроль за виконанням планів роботи комісії.

7. Склад комісії не може бути більше 14 та менше 7 чоловік.


8. Основною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії проводяться на підставі плану роботи комісії або за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. Рішення комісії вважається легітимним, якщо в засіданні взяло участь не менше половини членів від загального складу комісії.


9. Засідання комісії є відкритими та гласними, за винятком випадків, коли більшість від загального складу комісії прийняло рішення про проведення закритого засідання.

10. Про дату та час засідання комісії повідомляється департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради не пізніше ніж за два дні до засідання.

 
11. За результатами розгляду клопотань комісія більшістю голосів від загального складу вносить пропозиції, які заносяться до протоколу.


12. Протокол засідання комісії підписується головою та секретарем комісії, а у разі відсутності голови комісії - його заступником.


13. Протоколи комісії реєструються та зберігаються в департаменті організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради.


14. Протокол засідання комісії оформляється в 3-денний термін від дня проведення засідання комісії. Особлива думка члена комісії, при її наявності, додається до протоколу засідання комісії.


Розділ IV. Діяльність члена комісії у складі комісії


1. Член комісії повинен брати участь у засіданнях комісії, виконувати дані йому комісією доручення.


2. У разі неможливості бути присутнім на засіданні комісії член комісії повідомляє про це голову комісії, а в разі його відсутності - заступника або секретаря комісії.


3. Член комісії має право вирішального голосу в усіх питаннях, які розглядаються на засіданнях.


Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№ 1015-01 р від 20.09.2006


Склад комісії
з попереднього розгляду пропозицій про нагородження

Почесними відзнаками Одеського міського голови

 

АНДРІЄНКО
Микола Миколайович
 
голова комісії, голова правління науково-технічної асоціації «Підйомні споруди», кандидат технічних наук, професор, член виконавчого комітету Одеської міської ради V скликання;
Полнарьов
Семен Якович
 
заступник голови комісії, голова правління громадської організації Українська ліга споживачів та виробників «Українська якість», заступник голови громадської ради при Держспоживстандарті України;  
Слівінський
Анатолій Рафаїлович
 
- секретар   комісії,    головний   спеціаліст   відділу кадрової роботи   та   з   питань служби в органах місцевого самоврядування департаменту організаційно-кадрового та документального забезпечення та контролю Одеської міської ради.
Члени комісії:
 
Антоненко
Анатолій Іванович
- головний лікар 5-ї міської стоматологічної поліклініки, віце-президент Асоціації стоматологів Одеської області, заслужений раціоналізатор України (за згодою);
Ботушанська Ольга Федорівна
- директор Одеської державної   наукової бібліотеки ім. М.Горького
(за згодою);
Буркінський
Борис Володимирович
-директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень  Академії наук України, доктор     економічних      наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України
(за згодою);
Голубенко
Лідія Миколаївна
- декан   факультету романо-германської філології, завідувачка кафедри німецької філології Одеського національного   університету ім.  І.І. Мечникова, кандидат  філологічних наук, професор, голова постійної комісії з питань науки та освіти Одеської міської ради V скликання (за згодою);
Маркова
Тетяна Юріївна
- заступник директора Одеської середньої спеціальної школи-інтернату ім. П.С. Столярського (за згодою);
Мироненко
Василь Іванович
-голова Одеського відділення Спілки архітекторів України,  член-кореспондент   Академії   архітектури України (за згодою);
Соколовська Олена Рабігівна
- олімпійська чемпіонка з волейболу, заслужений майстер спорту СРСР з волейболу (за згодою);
Уреньов
Валерій Павлович
-  директор  Архітектурного інституту  Одеської державної  академії   будівництва   та   архітектури, професор,    дійсний    член    Національної    академії архітектури (за згодою);
Філіпчук
Володимир Станіславович
- Герой України, Почесний громадянин міста Одеси, голова Одеської ради миру, депутат Одеської міської ради V скликання (за згодою).

Керуюча справами                   Т. Єршова 

 

Склад комісії доповнено розпорядженням №2454-01 р від 27.12.2010

Васильєв Олександр Олександрович
голова постійної комісії з питань науки та освіти Одеської міської ради VI скликання, викладач кафедри археології та етнології України історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (за згодою).
Герасименко Тетяна Вікторівна
член виконавчого комітету Одеської міської ради, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради.

 

 

 

Страница создана: 21.09.2006 14:35
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

19 марта 9:00
Аппаратное совещание

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее 17  марта 12:00
Фестиваль Святого Патрика

Далее 17 марта 14:00
лекция об истории
реставрации
художественного 
музея

Далее 18 марта 12:00
фестиваль «Наш Утесов»

Далее 19 марта 11:00
отчет об исполнении
бюджета-2017 

Далее 21 марта  10:00
С Е С С И Я

Далее 21 марта 15:00
Вечер поэзии

Далее 24 марта 15:00
Поэтические чтения
«Очная ставка»

Далее До 26 марта подача проектов 
на Конкурс проектов соцзаказа

Далее 27 марта 14:00
выставка А. Крикун 
«Земля предков»
ВКО

Далее 28 марта  17:00
презентация 
юмористического
путеводителя 

Далее 29 марта 11:00 
И С П О Л К О М

Далее до 15 апреля
работа транспорта
в районе улицы Канатной

Далее 18 марта
марафон «Самопревосхождение»

Далее Вечер литературного 
юмора в ВКО 
перенесен на конец марта

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее