03:14:56   |   21 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 1231-01р от 10.10.05 г.

№ 1231-01р от 10.10.05 г.

О создании Координационного совета по вопросам молодежной политики при Одесском городском голове

Розпорядження міського голови від 10.10.2005 № 1231-01р

Про створення Координаційної ради з питань молодіжної політики при Одеському міському голові

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», враховуючи підсумки громадського обговорення, та з метою підвищення ефективності та скоординованості процесу реалізації в м. Одесі державної молодіжної політики:

1. Утворити Координаційну раду з питань молодіжної політики при Одеському міському голові.

2. Затвердити Положення «Про Координаційну раду з питань молодіжної політики при Одеському міському голові» (додаток 1).

3. Затвердити склад Координаційної ради з питань молодіжної політики при Одеському міському голові (додаток 2).

4. Координаційній раді з питань молодіжної політики при Одеському міському голові (Куренной В.К.) до 01 грудня 2005 року надати на розгляд Одеського міського голови узгоджений, шляхом громадських слухань, проект міської програми «Одеська молодь» на 2006-2010 роки»

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.Е. ГурвіцДодаток 1
до розпорядження міського голови
від 10.10.2005 №1231-01р


ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань молодіжної політики
при Одеському міському голові1. Координаційна рада з питань молодіжної політики при Одеському міському голові (далі - Координаційна рада) є координуючим та консультативно-дорадчим органом, покликаним сприяти постійному вдосконаленню діяльності із реалізації у м. Одесі державної молодіжної політики, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та участю її в усіх сферах життя суспільства й держави.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

- вивчення, системний аналіз і прогнозування соціальних та морально-політичних процесів у молодіжній верстві територіальної громади м. Одеси;

- визначення й наукове обґрунтування пріоритетних напрямів державної молодіжної політики, концептуальних засад зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;

- розробка пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної політики, експертиза ефективності використання коштів, що виділяються на ці цілі;

- участь у підготовці нормативно-правових актів, державних, регіональних та місцевих програм, віднесених до її компетенції;

- сприяння у налагоджені співпраці виконавчих органів Одеської міської ради, міських служб, закладів та організацій, комунальних підприємств щодо гарантування прав і свобод молоді, залучення її до участі в політичному, соціально-економічному, культурному й духовному розвитку міста;

- сприяння координації діяльності виконавчих органів Одеської міської ради та громадських організацій стосовно реалізації державної молодіжної політики.

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань:

- вивчає та узагальнює стан роботи з молоддю у виконавчих органах Одеської міської ради, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності;

- вносить в установленому порядку пропозиції з питань суспільного становища, правового й соціального захисту молоді, що потребують нормативного врегулювання, прийняття відповідних рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету;

- аналізує проекти нормативних актів, міських та районних програм, комплексних планів управлінь та служб Одеської міської ради щодо роботи з молоддю на відповідність їх головним напрямам державної молодіжної політики;

- налагоджує взаємодію виконавчих органів Одеської міської ради, громадських організацій з питань планування й проведення роботи з молоддю;

- сприяє створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до участі в малому бізнесі та інших формах підприємницької діяльності;

- сприяє збільшенню вітчизняних та іноземних інвестицій у реалізацію молодіжних програм, створенню фондів, з метою залучення позабюджетних джерел фінансування;

- здійснює на громадських засадах контроль за організацією та виконанням виконавчими органами Одеської міської ради, керівниками підприємств і організацій, незалежно від форм власності, законів України, указів і розпоряджень Президента України та інших нормативно-правових актів з питань державної молодіжної політики;

- подає на розгляд Одеського міського голови рекомендації та щорічні доповіді стосовно оптимізації та ходу реалізації молодіжної політики, про соціальне становище молоді м. Одеси.

5. Координаційна рада має право:

- утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників виконавчих органів Одеської міської ради, місцевих наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

- одержувати в установленому порядку безоплатно необхідні для її діяльності інформацію та матеріали;

- заслуховувати на своїх засіданнях керівників виконавчих органів Одеської міської ради, керівників підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

6. Координаційну раду очолює голова Координаційної ради. Голова Координаційної ради має двох заступників.

Голову та первинний склад Координаційної ради затверджує Одеський міський голова.

У подальшому зміни до складу Координаційної ради вносить голова Координаційної ради.

Голова Координаційної ради, заступники голови, секретар та члени Координаційної ради працюють на громадських засадах.

Членам Координаційної ради видаються посвідчення встановленого нею зразка.

7. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засіданнями Координаційної ради керує Голова або за дорученням голови Координаційної ради один із його заступників.

8. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів, оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних її головою Координаційної ради, і є обов'язковими для розгляду виконавчими органами Одеської міської ради, міськими службами, установами і організаціями.

9. Координаційна рада систематично інформує міську територіальну громаду про свою діяльність і прийняті рішення.

10. Забезпечення поточної організаційної роботи Координаційної ради покладається на секретаря Координаційної ради.

11. Фінансове забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює управління молодіжної політики, сім’ї та туризму Одеської міської ради за рахунок цільових видатків бюджету міста.

12. Координаційна рада у своїй роботі використовує бланк встановленого нею зразка.Керуюча справами Т.М. ЄршоваДодаток 2
до розпорядження міського голови
від 10.10.2005 №1231-01р


СКЛАД
Координаційної ради з питань молодіжної політики
при Одеському міському голові


Куренной
Володимир Костянтинович - заступник міського голови, голова Координаційної ради,

Аксанюк Василь Михайлович - начальник управління молодіжної політики, сім’ї та туризму Одеської міської ради, заступник голови Координаційної ради,

Козицький Сергій Васильович - начальник управління освіти Одеської міської ради, заступник голови Координаційної ради,

Носов Владислав Валерійович - заступник начальника управління молодіжної політики сім’ї та туризму Одеської міської ради, секретар Координаційної ради.

Ахмеров Олександр Олександрович - голова молодіжної громадської організації «Молодіжний центр розвитку» (за згодою);

Ахмеров Олександр Юрійович - віце-президент Міжнародної благодійної організації «Реабілітаційний центр «Ступені» (за згодою);

Афанасіаді Тетяна Вікторівна - регіональний координатор Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс по ВІЧ/СНІД» (за згодою);

Александрова Ольга Миколаївна - член правління молодіжної громадської організації «Клуб взаємодопомоги «Життя+» (за згодою);

Таранов Дмитро Мойсейович - заступник голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;

Батов Юрій Володимирович - лідер міської організації Народно-демократичної ліги молоді (за згодою);

Бондаренко Галина Михайлівна - директор центру адаптації Благодійного фонду «Молодий інвалід (за згодою);

Бідічев Борис Борисович - заступник голови громадської асоціації молоді та студентів «Астар» (за згодою);

Бурік Тетяна Вікторівна - начальник міської служби у справах дітей;

Бурцев Микола Вікторович - директор Одеського регіонального відділення Державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (за згодою);

Власенко Олена Вікторівна - голова профспілкового комітету студентів та аспірантів ОНУ ім. Мечнікова (за згодою);

Воронін Денис Євгенович - голова молодіжного крила Одеської обласноїї організації партії «Наша Україна» (за згодою);

Гаврилюк Юлія Ігорівна - голова молодіжної громадської організації Одеський міський парламент старшокласників (за згодою);

Галицький Олександр Михайлович - голова студентського самоврядування Одеського державного аграрного університету (за згодою);

Горінов Павло Валерійович - голова правління громадської організації “Одеська обласна асоціація “Партнерство заради розвитку”;


Єзерська Ірина Володимирівна - директор Приморського районного центу зайнятості (за згодою);

Желудковська Юлія Сергіївна - співголова молодіжної громадської організації «Одеський молодіжний парламент» (за згодою);

Жерносекова Катерина Володимирівна - голова студентського самоврядування Одеського національного морського університету (за згодою);

Журжа Олександр Дмитрович - голова профспілкового комітету Одеської державної академії архітектури та будівництва (за згодою);

Іллюченко Анжеліка Володимирівна - заступник директора Одеського міського центру соціальних служб для молоді;

Камінник Ігор Семенович - президент Асоціації підтримки громадських ініціатив «Ковчег» (за згодою);

Крамсков Андрій Федорович - секретар молодіжного культурного товариства «Свінг» (за згодою);

Кондратюк Віталій Анатолійович - заступник голови профспілкового комітету студентів Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ (за згодою);

Костін Сергій Ігоревич - директор Одеського благодійного фонду «Дорога до дому» (за згодою);

Лозицька Ольга Володимирівна - керівник проекту SIFE Одеського державного економічний університету «Можливість та перспектива» (за згодою);

Лукияник Олександр Григорович - голова профспілкового комітету студентів та аспірантів Одеської національної академії харчових технологій (за згодою);

Макаренко Ірина Ігорівна - голова молодіжної організації міського осередку Політичної партії «Трудова Україна» (за згодою);

Марченко Андрій Олександрович - отаман чорноморського козацького з’єднання Півдня України (за згодою);

Миколаєнко Олена Євгенівна - президент молодіжної громадської організації «Злата лада» (за згодою);

Мудра Олена Ігорівна - президент клубу військових мистецтв «Сиріус» (за згодою);

Осауленко Світлана Вікторівна - голова Молодіжної ради при виконавчому комітеті Одеської міської ради (за згодою);

Мужнюк Іван Володимирович - співголова Одеської обласної організації Християнсько-Демократичної спілки молоді (за згодою);

Нагаєва Оксана Василівна - заступник голови громадської організації «Альтернатива» (за згодою);

Низова Наталія Миколаївна - голова ради Південноукраїнського центру «Здоров’я, Жінка, Довголіття» (за згодою);

Новосвітній Віталій Сергійович - головний лікар міського центру профілактики ВІЧ/СНІДу (за згодою);

Размовенко Ганна Вікторівна - директор Комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр»;

Пахомов Валерій Володимирович - голова правління Благодійного фонду «За майбутнє без СНІДу» (за згодою);

Петровська Яна Володимирівна - голова студентського самоврядування Одеського державного медичного університету (за згодою);

Пікалов Денис Олександрович - співголова молодіжної громадської організації «Наша Україна» (за згодою);

Проконова Ксенія Вікторівна - юрисконсульт Асоціації підтримки громадських ініціатив «Ковчег» (за згодою);

Пучков Сергій Володимирович - голова профспілкового комітету студентів Одеської національної академії зв’язку ім. А.С.Попова (за згодою);

Рекун Віктор Анатолійович - заступник голови профспілкового комітету Одеської національної юридичної академії (за згодою);

Сагач Сергій Володимирович - заступник голови Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;

Семикоп Тетяна Євгенівна - голова громадського руху «Віра, Надія, Любов» (за згодою);

Славський Олександр Володимирович - голова ради Центру сприяння інтелектуальному розвитку молоді «Диспут-клуб» (за згодою);

Скрипник Андрій Павлович - голова студентського самоврядування Одеського державного екологічного університету (за згодою);

Сівак Олександр В’ячеславович - директор рекламно-інформаційної агенції «МедіаКомпас» (за згодою);

Соломієнко Андрій Олегович - голова Одеської обласної громадської молодіжної організації «Оазис» (за згодою);

Суєтіна Ірина Миколаївна - директор департаменту Благодійного фонду «Дорога до дому» (за згодою);

Терещенко Ірина Георгіївна - голова ради Одеської обласної групи медіації (за згодою);

Тодоров Василь Іванович - віце-Президент громадської молодіжної організації Одеська обласна Асоціація управлінців сфери підприємництва «Українська ініціатива» (за згодою);

Трач Ольга Михайлівна
- директор молодіжного центру «Кар’єра» (за згодою);

Унгурян Павло Якимович - голова молодіжного крила Політичної партії «Батьківщина» (за згодою);

Ушаков Костянтин Сергійович - голова молодіжного відділу обласної організації Партії Зелених України (за згодою);

Фідірко Валерій Степанович - заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;

Фіногенова Катерина Олексіївна - член ради молодіжної громадської організації «Молодіжне об’єднання «Юність» (за згодою);

Фомін Євген Віталійович - лідер молодіжного громадського руху «Партнер» (за згодою);

Фурса Гліб Олексійович - співголова Спілки одеських скаутів (за згодою);

Хандрос Ролан Володимирович - співголова Громадського комітету «Одеса - ТАК!» (за згодою);

Чорний Олексій Леонідович - голова профспілкового комітету студентів Одеського державного економічного університету (за згодою);

Щедров Ігор Миколайович - голова профспілкового комітету студентів та аспірантів Одеського національного політехнічного університету (за згодою);

Ятко Наталія Вікторівна - лідер громадського руху «Підтримка» (за згодою).


Керуюча справами Т.М. Єршова
Страница создана: 04.02.2006 09:15
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21-23 сентября
Odessa JazzFest

Далее 22-26 августа
Вышиванковый фестиваль

Далее 27 августа 
образовательный форум
для педагогов

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее до 10 сентября 
фотовыставка «Грузия на пленке»

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее