00:16:27   |   22 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 1309 от 27.10.05 г.

№ 1309 от 27.10.05 г.

О создании городской конкурсной комиссии по выбору стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами в связи со строительством мусороперерабатывающего завода

Розпорядження міського голови № 1309 від 27.10.2005

Про створення міської конкурсної комісії з вибору стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) стосовно будівництва сміттєпереробного заводу

Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 21 Закону України “Про відходи”, з метою визначення правових, організаційних та економічних засад діяльності, пов’язаної зі зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням відходів, а також запобігання забруднення території м. Одеси:

1. Створити міську конкурсну комісію з вибору стратегії поводження з ТПВ стосовно будівництва сміттєпереробного заводу та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про міську конкурсну комісію з вибору стратегії поводження з ТПВ стосовно будівництва сміттєпереробного заводу (додаток 2).

3. Міській конкурсній комісії:

- розробити порядок та умови проведення конкурсу, а також вимоги до інвестиційного проекту стосовно будівництва сміттєпереробного підприємства;

- встановити строки проведення конкурсу.

4. Комісії надати міському голові інформацію стосовно результатів роботи комісії в термін не пізніше 20.12.2005 року.

5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) опублікувати оголошення щодо проведення конкурсу та вимог до інвестиційного проекту у засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.Е. ГурвіцДодаток 1
до розпорядження міського голови
№ 1309 від 27.10.2005


СКЛАД

міської конкурсної комісії з вибору стратегії поводження з ТПВ стосовно будівництва сміттєпереробного заводу


Кучук Михайло Ілліч - голова комісії, заступник міського голови;

Убірія Вахтангі Шалвович - заступник голови комісії, заступник міського голови;

Чигирина Світлана Олександрівна - завідувачка відділу закупівель департаменту бухгалтерського обліку звітності та закупівель Одеської міської ради.

Члени комісії:

Боянська Олена Петрівна - директор комунального підприємства „Центр екологічних програм та ініціатив” (за згодою);

Бедрега Світлана Миколаївна - начальник управління фінансів Одеської міської ради;

Брилько Євген Миколайович - начальник управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради;

Кіндюк Борис Володимирович - начальник управління екологічної безпеки Одеської міської ради;

Кліментьєв Іван Миколайович - головний державний санітарний лікар м. Одеси (за згодою);

Ковріжних Ірина Савватіївна - начальник Одеського міського управління земельних ресурсів;

Колокольников Володимир Іванович - начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;

Мотичак Галина Іванівна - завідувачка відділу правового контролю та аналітичного забезпечення юридичного управління Одеської міської ради;

Рубля Микола Васильович - начальник управління житлово-комунального господарства Одеської міської ради;

Яроцька Ірина Вікторівна - директор департаменту інвестиційної політики а Одеської міської ради.Керуюча справами Т. М. ЄршоваДодаток 2
до розпорядження міського голови
№ 1309 від 27.10.2005


ПОЛОЖЕННЯ
про міську конкурсну комісію з вибору стратегії поводження з ТПВ
стосовно будівництва сміттєпереробного заводу


Розділ І. Загальні засади

Це Положення визначає статус, основні функції, права, обов'язки та відповідальність міської конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу з вибору стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) стосовно будівництва сміттєпереробного заводу, метою якого є визначення найкращої пропозиції відносно проекту стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ), підвищення ефективності поводження з відходами, запобігання забруднення території м. Одеси, залучення інвестицій, у тому числі іноземних.

1.2. Міська конкурсна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, розпорядженнями Одеського міського голови, рішеннями, які приймаються самою конкурсною комісію, розпорядженнями голови конкурсної комісії.

Розділ II. Організація діяльності міської конкурсної комісії

2.1. Голова міської конкурсної комісії організовує її роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на конкурсну комісію функцій.

2.2. Міська конкурсна комісія може створювати робочі групи за окремими напрямками діяльності з організації та проведення конкурсу, залучати для участі в роботі конкурсної комісії та створених нею робочих груп спеціалістів, науковців, фахівців, експертів, консультантів. Робочі групи на вимогу конкурсної комісії подають їй письмові висновки про ефективність та доцільність, прийняття того чи іншого рішення стосовно оцінки пропозицій претендентів. Члени робочих груп та фахівці, залучені до роботи конкурсної комісії, можуть брати участь у засіданнях конкурсної комісії без права голосу.

2.3. Формою роботи міської конкурсної комісії є засідання. Рішення про місце й час проведення засідання конкурсної комісії приймає його голова. Рішення щодо проведення засідання міської конкурсної комісії доводиться до відома відповідального секретаря конкурсної комісії, який завчасно повідомляє членів конкурсної комісії про місце й час проведення засідання конкурсної комісії.

2.4. Засідання міської конкурсної комісії вважається повноважним, якщо в ньому приймає участь більше половини членів конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії, за винятком рішення щодо визначення результатів конкурсу, приймаються на його засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови міської конкурсної комісії - є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії, що брали участь у голосуванні, та зберігається відповідальним секретарем конкурсної комісії.

2.5. Для розкриття конвертів з пропозиціями претендентів розпорядженням голови конкурсної комісії призначається спеціальна група, до складу якої входять члени конкурсної комісії. Члени комісії у визначений Порядком та умовами проведення конкурсу день та в обумовленому місці у присутності претендентів та/або їх довірених осіб розкривають конверти з пропозиціями претендентів, що надійшли відповідно до вимог Порядку та умов проведення конкурсу, реєструють найменування претендентів, усі істотні умови кожної пропозиції, а також додаткову інформацію, передбачену конкурсною документацією.

2.6. Після відкриття конвертів внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. Претендент може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті, на запит конкурсної комісії.

2.7. Після перевірки наявності необхідних документів і відомостей відповідно до Порядку та умов проведення конкурсу, складається протокол, який підписується всіма членами спеціальних робочих груп, що брали участь у процедурі розкриття конвертів.

Пропозиції, що не будуть розглядатися, перелічуються в протоколі окремо із зазначенням причин, за якими їх було відхилено. Протокол про розкриття конвертів не публікується.

Термін, протягом якого пропозиції мають бути оцінені та момент оголошення результатів конкурсу, визначаються Порядком та умовами проведення конкурсу. Строк оцінки пропозицій починається з моменту розкриття конвертів.

2.10. Під час оцінки пропозицій, конкурсна комісія мас право викликати претендентів або їх довірених осіб для надання пояснень, запитувати додаткові відомості та документи.

2.11. Інформація про розгляд та оцінку пропозицій не повідомляється особам, які офіційно не мають відношення до процедури оцінки, до моменту оголошення результатів конкурсу. Порушення цієї вимоги тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.12. При наявності помилок, виявлених перевіркою пропозицій, міська конкурсна комісія має право надавати претенденту можливість внести відповідні поправки.

2.13. Під час оцінки пропозицій міська конкурсна комісія керується комерційними, технічними, технологічними, організаційними та іншими умовами пропозицій.

2.14. Рішення міської конкурсної комісії стосовно результатів конкурсу, приймається на його спеціальному закритому засіданні, яке вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин членів конкурсної комісії від її складу. Рішення про результати конкурсу приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на спеціальному засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови конкурсної комісії є вирішальним. Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії, що брали участь у голосуванні та передається на зберігання відповідальному секретареві конкурсної комісії.

2.15. Рішення міської конкурсної комісії про результати конкурсу протягом трьох днів після його прийняття, подається Замовнику конкурсу. Замовник протягом п‘яти днів після отримання рішення конкурсної комісії про результати конкурсу, приймає рішення щодо затвердження або відхилення рішення конкурсної комісії про результати конкурсу. Рішення Замовника є остаточним і підлягає опублікуванню в пресі. Не пізніше ніж через сім робочих днів після цієї публікації конкурсна комісія повинна письмово повідомити про це всіх претендентів.

2.16. На запит будь-кого з претендентів конкурсна комісія надає йому інформацію про обставини, через які було відхилено його пропозицію.

Розділ III. Завдання та основні функції міської конкурсної комісії

3.1. Головним завданням міської конкурсної комісії є організація та проведення конкурсу з вибору пропозиції щодо вироблення стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) та залучення інвестора у відповідності до вимог чинного законодавства України, Порядку та умов проведення конкурсу й цього Положення.

3.2. Основними функціями конкурсної комісії є:

підготовка оголошення щодо проведення конкурсу;

- розміщення оголошення щодо проведення конкурсу в друкованих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні та інформування претендентів про результати конкурсу;

підготовка та затвердження Порядку та умов проведення конкурсу з вибору пропозиції щодо вироблення стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) та залучення інвестора;

видача необхідної для проведення конкурсу документації;

надання роз'яснень претендентам стосовно змісту конкурсної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;

організація приймання, зберігання, розкриття конкурсних пропозицій, забезпечення вибору найкращої конкурсної пропозиції виключно на підставі критеріїв оцінки конкурсних пропозицій, визначених у Порядку та умовах проведення конкурсу з вибору пропозиції щодо вироблення стратегії поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) та залучення інвестора;

складання звітності стосовно організації й проведення конкурсу, передбаченої вимогами Порядку та умовами проведення конкурсу і подання її на затвердження Замовнику.

Розділ IV. Права та обов'язки Конкурсної комісії

4.1. Міська конкурсна комісія має право:

- одержувати в структурних підрозділах Одеської міської ради усю необхідну інформацію для організації та проведення конкурсу;

- залучати, у разі виникнення необхідності, для роботи в конкурсній комісії та у створених нею профільних робочих групах сторонніх експертів, консультантів, науковців, фахівців, спеціалістів, представників громадських організацій.

4.2. Конкурсна комісія зобов'язана:

організовувати проведення та проводити конкурс відповідно до чинного законодавства України, Порядку та умов проведення конкурсу й цього Положення;

забезпечити рівні умови для всіх претендентів, що беруть участь у конкурсі, об'єктивний та чесний вибір переможця;

зберігати конфіденційність інформації.

Розділ V. Відповідальність міської конкурсної комісії

Голова міської конкурсної комісії, його члени, залучені експерти, фахівці та консультанти, відповідно до своїх повноважень, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення вимог законодавства України, Порядку та умов проведення конкурсу, цього Положення.

У разі виявлення порушень у роботі конкурсної комісії внаслідок розгляду скарги отриманої від претендентів, що беруть чи брали участь у процедурах конкурсу, або внаслідок перевірки Замовником діяльності конкурсної комісії, Замовник одержує письмові роз‘яснення голови конкурсної комісії з цього приводу й приймає відповідне рішення.

Замовник, залежно від кваліфікації допущених порушень, може замінити (повністю або частково) склад конкурсної комісії, притягти винних до дисциплінарної, матеріальної та адміністративної відповідальності, передавати правоохоронним органам відповідні матеріали для вирішення питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності, згідно з чинним законодавством. При виявленні порушень з боку сторонніх експертів, консультантів, фахівців, залучених до роботи конкурсної комісії, Замовник, окрім перелічених вище заходів, може відмовитися від їх послуг, зменшити розмір виплат за виконану ними роботу.Керуюча справами Т. М. Єршова
Страница создана: 04.02.2006 09:56
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее