08:37:40   |   17 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №244 від 07.04.2014р.

№244 від 07.04.2014р.

Про створення Інвестиційної ради при Одеському міському голові  (втратило чинність)

Втратило чинність розпорядженням міського голови № 19 від 19.01.2017р
 
Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови №770 від 28.08.2014
Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови №682 від 05.08.2014
   
Розпорядження
Одеського міського голови
№244 від 07.04.2014р.
 
Про створення Інвестиційної ради при Одеському міському голові
 
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку з необхідністю сприяння залученню інвестицій в економіку та соціальну сферу м. Одеси, здійснення фахової експертизи відповідних пропозицій, проектів та програм:
 
1. Створити Інвестиційну раду при Одеському міському голові та затвердити її персональний склад (додаток 1).
 
2. Затвердити Положення про Інвестиційну раду при Одеському міському голові (додаток 2). 
 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                                             О. Бриндак
 
Додаток 1 
до розпорядження
міського голови
від 07.04.2014р. №244
 
Персональний склад
Інвестиційної ради при Одеському міському голові
 
 
Бриндак О.Б.
- голова Інвестиційної ради, в.о. міського голови, секретар міської ради;
 
Шило І.В.
- відповідальний секретар Інвестиційної ради, директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.
 
 
Члени Інвестиційної ради:
Александрочкін О.Ю.
- в.о. голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Ахламов А.Г.
- перший заступник директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України, завідувач кафедри економічної та фінансової політики, доктор економічних наук, професор (за згодою);
 
Бедрега С.М.
- директор департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
Боєва С.Ю.
 - директор департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради;
 
Варчук С.Г.
- директор департаменту «Євробаскет-2015»;
 
Дудник О.О.
- голова постійної комісії Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики, міжнародних відносин та інформаційних технологій (за згодою);
 
Іщенко О.В.
- директор юридичного департаменту Одеської міської ради;
 
 
Ковалев А.І.
- проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету, доктор економічних наук (за згодою);
 
Колокольников В.І.
- в.о. начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
 
Омельчук Є.В.
- голова Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Осауленко С.В.
- голова Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Панов Б.М.
- в.о. начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради;
 
Преснов Ю.О.
- голова постійної комісії Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів (за згодою);
 
Прошак В.І.
- начальник міського управління земельних ресурсів департаменту комунальної власності Одеської міської ради;
 
Рогачко Л.О.
- т.в.о. голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Сороковський О.Ю.
- генеральний директор Регіонального Фонду підтримки підприємництва в Одеській області (за згодою);
 
Спектор О.В.
- в.о. директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради;
 
Шаламай К.І.
- в.о. заступника міського голови;
 
Шевченко Т.А.
- директор КП «Агентство програм розвитку Одеси»;
 
Янчук О.Б.
- в.о. першого заступника міського голови.
 
 
   
Керуюча справами                                      О. Оніщенко
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 07.04.2014р. №244
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Інвестиційну раду при Одеському міському голові
 
1. Загальні положення
 
1.1. Інвестиційна рада при Одеському міському голові (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що діє на громадських засадах і має своєю основною метою сприяння залученню інвестицій в економіку і соціальну сферу міста Одеси.
1.2. У своїй діяльності Рада керується нормами чинного законодавства України, розпорядженнями міського голови і цим Положенням.
1.3. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється департаментом економічного розвитку Одеської міської ради.
1.4. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
 
2. Основні функції Ради
 
Основними функціями Ради є:
- експертна оцінка перспективності інвестиційних пропозицій, проектів і програм, що надходять від потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів, виконавчих органів Одеської міської ради в контексті інтересів Одеської територіальної громади;
- ініціювання пропозицій, проектів і програм, пов'язаних із залученням інвестицій для реалізації програм розвитку міста;
- розробка процедури надання пільг на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів;
- моніторинг інвестиційної діяльності та активізація додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного розвитку міста;
- залучення всіх можливих, не заборонених чинним законодавством України механізмів та інструментів сприяння процесу інвестування.
 
3. Склад Ради
 
3.1. Персональний склад Ради затверджуються розпорядженнями міського голови.
За дорученням голови Ради поточна організаційна робота здійснюється відповідальним секретарем Ради.
3.2. Внесення змін до складу Ради здійснюється розпорядженням міського голови.
3.3. Голова Ради або один із членів Ради за його дорученням:
- організовує роботу Ради;
- скликає засідання Ради;
- головує на засіданнях Ради;
- виконує інші функції з керівництва діяльністю Ради.
 
4. Права й обов'язки члена Ради
 
4.1. Член Ради має право:
- брати участь у засіданнях Ради і діяльності робочих груп, до складу яких він входить;
- вносити пропозиції до порядку денного та порядку проведення засідань Ради;
- вносити на розгляд Ради проекти документів і поправки до них;
- вимагати постановки своїх пропозицій на голосування;
- користуватися іншими правами, наданими цим Положенням.
4.2. Член Ради зобов'язаний:
- дотримуватися цього Положення;
- не розголошувати інформацію про питання, які обговорюються Радою, до офіційного оприлюднення цієї інформації.
4.3. Члени Ради виконують свою роботу в Раді на безоплатній основі.
4.4. Члени Ради беруть участь у роботі Ради і в голосуванні особисто.
 
5. Організація роботи Ради
 
5.1. Рада здійснює свої функції шляхом проведення засідань і організації діяльності робочих груп.
5.2. На засіданні в порядку, встановленому цим Положенням, може бути вирішене будь-яке питання, віднесене до відання Ради.
Скликання засідання здійснює голова Ради зі своєї ініціативи або з ініціативи Одеського міського голови.
Голова Ради повідомляє про час і місце проведення засідання Ради, а також про питання, що виносяться на її розгляд (порядок денний).
Членам Ради надаються проекти документів, що підлягають розгляду на засіданні, не пізніше ніж за три дні до розгляду на засіданні Ради.
Не підлягають розголошенню проекти документів, отриманих членами Ради в порядку підготовки до чергового засідання Ради, відомості, що містяться в цих документах, а також відомості про питання, обговорювані на засіданнях Ради та її робочих груп.
У випадку неможливості прибуття на засідання член Ради сповіщає про це голову Ради або відповідального секретаря Ради не пізніше ніж за один день до дня проведення засідання.
Засідання Ради визнається таким, що відбулось, якщо на ньому були присутні більше половини від загального складу Ради. При відсутності кворуму для проведення засідання Ради головою Ради оголошується дата проведення повторного засідання, не пізніше ніж через п'ять робочих днів і з тим самим порядком денним.
Кожен член Ради має один голос на засіданні Ради. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У випадку рівності голосів голос голови Ради є вирішальним.
Протокол засідання Ради складається не пізніше трьох днів після проведення засідання у двох примірниках. Протокол підписує голова Ради або один із членів Ради за дорученням її голови.
5.3. У разі потреби для розгляду конкретного питання голова Ради може залучати експертів, у т.ч. співробітників державних органів і органів місцевого самоврядування.
5.4. Рішення Ради оформлюються у вигляді експертних висновків за підписом голови Ради.
  
 
Керуюча справами                                                О. Оніщенко


Страница создана: 09.04.2014 17:47
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее