18:31:59   |   15 ноября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
до 15 ноября
конкурс на право
аренды объектов
недвижимости

Далее Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 706 від 13.08.2014

№ 706 від 13.08.2014

Про створення Ради з питань міського дизайну та затвердження Положення про неї /внесено зміни/

Внесено зміни розпорядженням міського голови № 108 від 01.03.2018 р.
Внесено зміни розпорядженням міського голови № 423 від 17.05.2017 р.
Внесено зміни розпорядженням міського голови № 113 від 18.02.2015 р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 706 від 13.08.2014


Про створення Ради з питань міського

дизайну та затвердження Положення про неї
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення професійного та колегіального розгляду дизайнерських, архітектурних, художніх та інженерно-проектних рішень з благоустрою міста:

1. Створити Раду з питань міського дизайну та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Раду з питань міського дизайну (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.Г. Труханов

 

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№ 706 від 13.08.2014
 
 
Склад Ради з питань міського дизайну

 

 
Брук Л.Л.     
-
голова Одеського обласного відділення спілки дизайнерів України (за згодою);
 
Заводовський О.Г.
-
голова постійної комісії Одеської міської ради з міського дизайну і охорони об'єктів культурної спадщини (за згодою);
 
Зирчук В.Є.  
-
член Одеської обласної організації Національної спілки архітекторів України (за згодою);
 
Касько Т.В.  
-
начальник інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради;
 
Коган П.Я.    
-
член Одеського обласного відділення спілки дизайнерів України (за згодою);
 
Колесніченко Н.В.
-
начальник управління реклами Одеської міської ради;
 
Михайленко Е.В.
-
завідувач сектору головного художника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, головний художник міста;
 
Ракул В.М.
-
в.о. начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
 
Рева М.В.   
-
заслужений художник України (за згодою);
Славський С.М.
-
член Одеського обласного відділення спілки дизайнерів України (за згодою);
 
Соснова О.Л. 
-
головний спеціаліст сектору головного художника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (секретар Ради);
 
Суханов В.Г.  
-
директор НПЦ «Екобуд» (за згодою);
 
Циркун О.Я.   
-
член Одеської обласної організації Національної спілки художників України (за згодою);
 
Шайденко М.О.
-
в.о. начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
 
Шелюгін А.І.
-
начальник управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
 

 

 
 
Керуюча справами                                                                     О. Оніщенко
 


Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№ 706 від 13.08.2014
 
Положення
про Раду з питань міського дизайну
 
1. Загальні положення
 
1.1. Рада з питань міського дизайну (далі – Рада) створена з метою професійного та колегіального розгляду та обговорення дизайнерських, архітектурних, художніх та інженерно-проектних рішень з благоустрою міста та внесення пропозицій щодо поліпшення стану міського середовища.
1.2. Рада здійснює свою діяльність згідно із законодавством України та чинним Положенням.
1.3. Рада є дорадчим професійним органом.
1.4. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
 
2. Склад і структура Ради. Порядок проведення засідань
 
2.1. Склад Ради затверджується розпорядженням міського голови.
2.2. Голова Ради та його заступник обираються на її засіданні більшістю голосів.
2.3. Секретар Ради організовує підготовку засідань, здійснює координацію членів Ради, веде протоколи, складає порядок денний, готує витяги з протоколів, листи та звернення Ради. Листи та звернення Ради підписує її голова або його заступник.
2.4. Члени Ради повинні брати участь у її засіданнях та обговоренні питань, що розглядаються, сприяти виконанню рекомендацій і висновків Ради, якісно і вчасно виконувати доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданнях.
2.5. Члени Ради мають право широкого та вільного обміну думками з кола питань, що розглядаються на засіданнях, ознайомлюватися з усіма матеріалами, що обговорюються, висловлювати свою точку зору щодо рішень Ради та брати участь у голосуванні.
2.6. Рада здійснює свою діяльність на основі принципу гласності з урахуванням громадської думки.
2.7. Головною формою проведення роботи Ради – є засідання. Засідання Ради проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання можуть бути виїзними. Місце проведення чергового засідання визначає голова Ради або його заступник.
2.8. Засідання Ради проводиться у разі присутності не менше 2/3 її складу.
2.9. Рада приймає рішення за підсумками прямого голосування більшістю голосів. У разі спірних рішень голова Ради має подвійний голос. Голосування за члена Ради, що відсутній, не припускається.
2.10. На засідання Ради у разі потреби можуть бути запрошені без права голосування замовники та розробники проектів, представники установ та організацій, громадських організацій, інвестори, експерти, представники засобів масової інформації.
 
3. Основні завдання Ради
 
3.1. Рада має розглядати питання міського дизайну міста, проектні рішення, плани благоустрою, рішення з вибору та розміщення елементів благоустрою, міського дизайну, реклами, торгівлі, побутового обслуговування, арт-об’єктів, витворів монументально-прикладного та садово-паркового мистецтва, садово-паркової меблі тощо.
3.2. За підсумками розгляду питань Рада має надавати Одеському міському голові або його заступникам, виконавчим органам Одеської міської ради, комісіям Одеської міської ради, замовникам, проектним та підрядним організаціям пропозиції та рекомендації щодо покращення проектних рішень, а також щодо концептуальних рішень для поліпшення стану у сфері міського дизайну та благоустрою. Рада може надавати відповідним органам рекомендації та пропозиції щодо погодження проектних рішень.
 
4. Права Ради
 
Рада має право:
- здійснювати оцінку існуючого стану благоустрою та міського дизайну з метою внесення пропозицій щодо усунення недоліків;
- запитувати у виконавчих органів Одеської міської ради, замовників, проектних та підрядних організацій, фізичних та юридичних осіб інформацію стосовно питань міського дизайну;
- залучати фахівців, що не входять до складу Ради, для попереднього рецензування проектів, що розглядаються;
- направляти до інспекцій та контролюючих органів інформацію для вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків у сфері міського дизайну;
- розглядати і схвалювати архітектурні, інженерні та дизайнерські проекти рішення, благоустрою, художнього оформлення міста;
- надавати рекомендації та висновки місцевому органу містобудування та архітектури, іншим органам виконавчої влади та виконавчим органам Одеської міської ради, замовникам і розробникам проектів благоустрою міста, проектів міського дизайну щодо їх узгодження, доопрацювання або затвердження;
- надавати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування і замовникам рекомендації щодо здійснення робіт та інших заходів з охорони пам’яток історії та культури, у тому числі пам’яток культури, містобудування та архітектури;
- надавати пропозиції Одеському міському голові щодо внесення змін до складу Ради її та Положення;
- виступати ініціатором та організатором художніх конкурсів, виставок, обговорень, зв’язків з громадськістю, сприяти організації розробки проектів та виконанню робіт з благоустрою і створення об’єктів;
- вносити пропозиції виконавчим органам Одеської міської ради, замовникам, інженерним службам щодо розробки технічних умов та проектних завдань;
- готувати і передавати для публікації в пресі матеріали, що розглядались на засіданнях Ради. 
 
5. Порядок звітності
 
5.1. Висновки, зауваження і рекомендації Ради оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні і секретарем Ради.
5.2. Облік протоколів веде секретар Ради.
5.3. Голова Ради щорічно звітує перед виконавчим комітетом Одеської міської ради про проведену роботу.
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                     О. Оніщенко
 
Страница создана: 15.08.2014 09:59
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 16 ноября 13:00
финал конкурса «На крыльях песен-
от старины к современности»

Далее 17 ноября 12:00
День енота 
в Одесском зоопарке

Далее 21 ноября 10:00
День Достоинства и Свободы
возложение цветов
к памятнику Шевченко

Далее 17 ноября 15:00
концерт оркестра 
«BLACK SEA 
ORCHESTRA»

Далее С 1 ноября
конкурсный отбор в Молодежный совет

Далее 5-16 ноября
Международный день слепых
ПРОГРАММА

Далее 8 ноября - 5 декабря
выставка художников
«Черноморье»

Далее 9 ноября 2018 - 9 февраля 2019 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее 15 ноября 13:30
дискуссия ко Дню толерантности

Далее 15-17 ноября
Международный форум
индустрии красоты

Далее 15 ноября
«Дни польского бизнеса в Украине»

Далее 16 ноября 15:00
Поэтическая встреча
в Литмузее А.С. Пушкина

Далее 17 ноября 10:30
День открытых дверей
в ОНУ им. И.И. Мечникова

Далее 29 ноября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 30 ноября 11:00
ежегодный
ОТЧЕТ МЭРА

Далее 12 декабря  10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее