07:57:20   |   25 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 1330 від 29.12.2014 р.

№ 1330 від 29.12.2014 р.

Про встановлення муніципальної виплати заступникам директорів окремих загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси

 
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1330 від 29.12.2014 р.
 
Про встановлення муніципальної виплати заступникам директорів
окремих загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності
територіальної громади м. Одеси
 
 
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», з метою покращення виховної роботи в окремих загальноосвітніх навчальних закладах м. Одеси, забезпечення всебічного розвитку особистостей шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах системності, інтегративності, єдності, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави:
 
1. Затвердити Положення про муніципальну виплату заступникам директорів окремих загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси (додаток 1).
 
2. Встановити з 01.01.2015 р. щомісячну муніципальну виплату у розмірі 1 500 грн заступникам директорів окремих загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси відповідно до затвердженого Положення.
 
3. Затвердити кошторис видатків на фінансування щомісячної муніципальної виплати заступникам директорів окремих загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси (додаток 2).
 
4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради щорічно при формуванні бюджетного запиту з галузі «Освіта» передбачати видатки з фінансування щомісячної муніципальної виплати, зазначеної у пунктах 2-3 цього розпорядження.
 
5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування видатків, зазначених у пунктах 2-3 цього розпорядження, в межах призначень, затверджених у бюджеті м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.
 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
 
                                                                                              
                             
Г. Труханов 
 
 
Додаток
до розпорядження
міського голови
№1330 від 29.12.2014р.
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про муніципальну виплату заступникам директорів
окремих загальноосвітніх навчальних закладів
комунальної власності територіальної громади м. Одеси
 
 
І. Загальні положення
 
Положення про муніципальну виплату заступникам директорів окремих загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси (далі – Положення) розроблено з метою покращення в загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади м. Одеси організації позакласної і позашкільної виховної роботи та забезпечення дотримання норм і правил безпеки в позакласній та позашкільній роботі з учнями.
Положення регламентує умови визначення кандидатів та порядок нарахувань і здійснення муніципальних виплат заступникам директорів з навчально-виховної роботи окремих загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, по яких типовими штатними нормативами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. №12051, не передбачено введення посад заступників директорів з виховної роботи та кількість класів в яких більше шести.
 
ІІ. Порядок нарахування та сплати
 
1. Муніципальна виплата встановлюється заступникам директорів з навчально-виховної роботи окремих загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси (далі – отримувачі), які працюють не на повну ставку та до посадових обов’язків яких додатково покладено проведення організації виховної роботи у закладі2
2. Розмір муніципальної виплати встановлюється розпорядженням міського голови.
3. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів у строк до 10 грудня та 10 серпня поточного року надають списки кандидатів (не більше двох осіб від закладу) для отримання муніципальної виплати на погодження до відділу освіти відповідної районної адміністрації Одеської міської ради.
4. Відділами освіти районних адміністрацій Одеської міської ради погоджуються списки кандидатів та в строк до 15 грудня та 15 серпня поточного року надаються до департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
5. Департамент освіти та науки Одеської міської ради перевіряє надану інформацію на відповідність затвердженим типовим штатним нормативам та готує розпорядження міського голови.
6. Кількість отримувачів муніципальної виплати в розрізі загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси затверджується розпорядженням міського голови двічі на рік станом на 1 січня та 1 вересня поточного року.
7. Персональний склад отримувачів муніципальної виплати затверджується наказом керівника закладу за погодженням з департаментом освіти та науки Одеської міської ради відповідно до розпорядження міського голови.
8. Фактична кількість отримувачів муніципальної виплати може коливатись протягом року, але не може перевищувати граничну кількість отримувачів, зазначену у кошторисі, затвердженому розпорядженням міського голови.
9. Муніципальна виплата в розмірі, визначеному розпорядженням міського голови, виплачується заступникам директорів з навчально-виховної роботи окремих загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, які працюють в режимі ненормованого робочого дня та виконують додатково покладені на них обов’язки з проведення виховної роботи у закладі згідно з графіком, затвердженим директором закладу та складеним, виходячи з 20-годинного робочого тижня.
10. Заступники директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, на яких покладені обов’язки з проведення виховної роботи, щомісячно складають звіти з виконання своєї роботи.
11. Муніципальна виплата нараховується на підставі наказу керівника загальноосвітнього навчального закладу тільки за основним місцем роботи.
12. Нарахування та сплата муніципальної виплати отримувачам не здійснюється:
- під час відпустки;
- під час тимчасової непрацездатності, а також у разі:
- невиконання або не належного виконання покладених обов’язків  з проведення організації виховної роботи у закладі;
- порушення трудової дисципліни;
- відсутності звітності про виконання обов’язків з проведення виховної роботи у закладі.
13. Сплата отримувачам муніципальної виплати здійснюється відповідно до чинного законодавства України, яке регламентує оплату обов’язкових податків та зборів.
14. Здійснення муніципальної виплати припиняється з дня звільнення працівника із займаної посади або із загальноосвітнього навчального закладу.
15. Фінансування муніципальної виплати здійснюється з бюджету м. Одеси в межах коштів, затверджених у бюджеті на зазначені цілі на відповідний рік.
   
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови 
№1330 від 29.12.2014р.
 
 
 
 
Кошторис видатків
на фінансування  щомісячної муніципальної виплати
заступникам директорів окремих
загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності
територіальної громади м. Одеси
  
Найменування категорії працівників
Кількість закладів
Кількість отримувачів
(осіб)
Розмір муніципальної виплати
(грн)
Обсяг видатків
на рік
(тис.грн)
Заступник директора з навчально-виховної роботи
38
75
1500,0
1125,0
 
  
 
Керуюча справами                                                                      О. Оніщенко
 
 
 
«Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів»
2  «Посадова інструкція заступника директора з виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу»


Страница создана: 13.01.2015 16:31
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее