17:38:19   |   16 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №59 від 06.02.2015р.

№59 від 06.02.2015р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 13.06.2012 р. № 579-01р «Про створення Координаційної ради з питань патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові»

Розпорядження
Одеського міського голови
№59 від 06.02.2015р.
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови
від 13.06.2012 р. № 579-01р «Про створення Координаційної ради
з питань патріотичного виховання дітей і молоді
при Одеському міському голові»   
 
Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності роботи Координаційної ради з питань патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові:
 
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 13.06.2012 р. № 579-01р «Про створення Координаційної ради з питань патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові», виклавши додатки 1, 2 у новій редакції.
 
2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 19.09.2014 р. № 134 «Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові, затвердженого розпорядженням міського голови від 13.06.2012 р. № 579-01р».
 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
 
Г. Труханов
 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 06.02.2015р. №59
 
 
СКЛАД
Координаційної ради з питань патріотичного виховання дітей і молоді
при Одеському міському голові
 
                              
-
 
голова Координаційної ради, заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків;
 
 
-
 
співголова Координаційної ради, голова постійної комісії Одеської міської ради з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями (за згодою);
 
 
-
заступник голови Координаційної ради, директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
 
 
-
заступник голови Координаційної ради, член виконавчого комітету Одеської міської ради, який забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами, органами ДСНС, ветеранськими організаціями з питань сприяння їх діяльності, захисту прав, свобод і законних інтересів військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та членів їх сімей, патріотичного виховання молоді;
 
 
-
секретар Координаційної ради, директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.
 
Члени Координаційної ради:
 
 
-
директор департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;
 
 
-
директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
 
 
-
директор департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради;
 
 
-
директор департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;
 
 
-
начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;
 
 
-
начальник управління реклами Одеської міської ради;
 
 
-
депутат Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);
 
 
-
депутат Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);
 
 
-
директор позашкільного навчального закладу «Одеський міський центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1» (за згодою);
 
 
-
голова Організації ветеранів міста Одеси (за згодою);
 
 
-
представник громадської організації «Одеська обласна спілка ветеранів-десантників» (за згодою);
 
 
-
представник військово-патріотичної громадської організації «Одеський козачий кадетський корпус» (за згодою);
 
 
-
представник громадської організації «Регіональна рада громадських об'єднань ветеранів Одеської області» (за згодою);
 
 
-
депутати Одеської міської ради (за згодою).
 
 
 
Керуюча справами                           О. Оніщенко
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 06.02.2015р. №59
 
Положення
про Координаційну раду з питань патріотичного виховання дітей і
молоді
при Одеському міському голові
(далі – Положення)
 
1. Координаційна рада з питань патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові (далі – Рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, створеним з метою організаційно-методичного забезпечення реалізації міської Програми патріотичного виховання дітей і молоді м. Одеси "Я – одесит" на 2012-2015 роки (далі – Програма), сприяння постійному вдосконаленню роботи з патріотичного виховання, узгодженості дій виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій, військових формувань у вирішенні питань, пов’язаних з патріотичним вихованням дітей і молоді в місті Одесі (далі – патріотичне виховання).

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:
3.1. Організаційно-методичний супровід та здійснення моніторингу стану виконання Програми.
3.2. Підготовка та подання пропозицій щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання дітей і молоді в м. Одесі.
3.3. Координація діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, військових формувань з питань патріотичного виховання дітей і молоді в місті Одесі.
3.4. Організація і проведення консультацій з громадськістю з питань патріотичного виховання та сприяння врахуванню Одеською міською радою, її виконавчими органами громадської думки при формуванні та реалізації міської політики у сфері патріотичного виховання дітей і молоді в місті Одесі.
3.5. Участь у плануванні та проведенні загальноміських заходів, присвячених державним, регіональним, міським, професійним святам та пам'ятним датам.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Вивчає стан виконання завдань та заходів, визначених Програмою.
4.2. Готує та подає пропозиції міському голові та виконавчим органам Одеської міської ради щодо:
- проекту календарного плану заходів з патріотичного виховання дітей та молоді на відповідний рік;
- внесення змін до Програми на підставі аналізу її ефективності та пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради, громадських організацій та установ;
- проектів актів Одеської міської ради, її виконавчих органів у сфері патріотичного виховання дітей і молоді в місті Одесі.
4.3. Сприяє організації та проведенню відповідно до законодавства України громадської експертизи проектів актів Одеського міської ради, її виконавчих органів у частині, що стосується сфери патріотичного виховання дітей та молоді в місті Одесі.
4.4. Організовує та проводить публічні заходи (конференції, семінари, «круглі столи» та ін.) з питань патріотичного виховання.
4.5. Здійснює контроль за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості щодо реалізації завдань патріотичного виховання дітей та молоді.
4.6. Інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання на офіційному сайті Одеської міської ради та в газеті «Одеський вісник».

5. Рада має право:
5.1. Ініціювати створення постійних і тимчасових робочих органів (секретаріатів, комітетів, комісій, експертних груп тощо) для розгляду та вирішення питань патріотичного виховання.
5.2. Запрошувати на свої засідання та залучати у встановленому порядку до роботи посадових осіб та спеціалістів виконавчих органів Одеської міської ради, представників наукових установ, організацій та об'єднань громадян тощо.
5.3. Отримувати в установленому законом порядку від виконавчих органів Одеської міської ради, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради.
5.4. Організовувати та проводити конференції, семінари, «круглі столи» та інші заходи.
5.5. Брати участь у розробці проектів бюджету, міських програм, перспективних планів, розпоряджень міського голови, які тим чи іншим чином стосуються питань патріотичного виховання.

6. Склад Ради:
6.1. До складу Ради входять голова, співголова, заступники голови, секретар та члени Ради.
6.2. Голова Ради призначається з числа заступників міського голови.
6.3. Співголова Ради – голова постійної комісії Одеської міської ради у справах молоді та спорту.
6.4. Секретар Ради – директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.
6.5. Персональний склад Ради, Положення та внесення відповідних змін та доповнень до них затверджуються розпорядженням міського голови.
6.6. До складу Ради можуть входити депутати Одеської міської ради (за згодою), посадові особи виконавчих органів Одеської міської ради, а також підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, представники об'єднань громадян, статутна діяльність яких передбачає реалізацію завдань патріотичного виховання при виявленні бажання брати участь у роботі Ради; представники інших органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які включаються до складу Ради при наявності відповідного клопотання керівництва та особистої заяви на ім’я міського голови.

7. Засідання Ради:
7.1. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.
7.2. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної кількості її членів.
7.3. Рада ухвалює рішення простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні.
7.4. Засідання Ради веде її голова, а в разі відсутності – співголова або секретар Ради. За дорученням голови Ради засідання може вести інша особа, яка є її членом.
7.5. На засіданнях Ради протокол веде секретар, а за його відсутності – інша особа за дорученням голови Ради. Протокол підписують голова, співголова та секретар Ради.
7.6. Засідання Ради починається з оголошення порядку денного. Члени Ради мають право вносити зміни та доповнення до порядку денного. Порядок денний затверджується голосуванням.
7.7. Засідання проводяться відкрито. Особи, які не є членами Ради, беруть участь у засіданнях без права дорадчого голосу. З дозволу головуючого на засіданні такі особи мають право виступати, ініціювати розгляд того чи іншого питання та вносити пропозиції, за результатами обговорення яких членами Ради приймається відповідне колегіальне рішення.

8. Голова Ради:
- організовує діяльність Ради;
- розподіляє обов’язки між співголовою та заступниками;
- скликає і проводить засідання Ради;
- підписує документи від імені Ради;
- може надавати доручення членам Ради та контролювати їх виконання;
- представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо.
У разі відсутності голови Ради (відпустка, відрядження тощо) його обов’язки виконує співголова Ради.

9. Секретар Ради:
- забезпечує підготовку необхідних матеріалів (порядок денний, проекти рішень та ін.) засідань і своєчасно доводить їх до відома членів Ради;
- погоджує дату, місце і час проведення засідань та забезпечує їх підготовку;
- не пізніше ніж за три робочих дні доводить до членів Ради дату, місце і час проведення засідання та його порядок денний;
- забезпечує анонсування засідань та готує прес-реліз для ЗМІ;
- забезпечує у встановленому порядку оформлення протоколів засідань і матеріалів до них;
- забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до відповідних посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій;
- здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та готує інформацію за його результатами.

10. Члени Ради:
- беруть участь у засіданнях Ради з правом голосу;
- готують відповідні матеріали, проекти рішень Ради з питань, що відносяться до її компетенції, і подають їх в письмовому вигляді не пізніше ніж за сім робочих днів до дня проведення засідання Ради;
- виконують доручення голови Ради з її діяльності;
- виконують рішення Ради та звітують перед Радою про хід їх виконання.

Відповідальність за організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності Ради, своєчасне здійснення розрахунків за договорами тощо покладається на департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради і департамент освіти та науки Одеської міської ради.

11. Для здійснення листування Рада має бланк зі своїм найменуванням, зразок якого затверджується розпорядженням міського голови.

12. Питання про припинення діяльності Ради може бути порушене двома третинами її членів або міським головою.

 
Керуюча справами                                    О. Оніщенко


Страница создана: 09.02.2015 15:36
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее