00:29:47   |   25 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №307-01р от 20.04.2007г.

№307-01р от 20.04.2007г.

О премировании денежными персональными выплатами выдающихся спортсменов г. Одессы и их тренеров (Втратило чинність)

Втратило чинність розпорядженням № 120 від 22.02.2016р.

 

Внесены изменения распоряжением № 939 від 02.10.2014

Внесены изменения распоряжением №330от 25.04.2014г.

Внесены изменения распоряжением №150 от 19.03.2014г.

Внесены изменения распоряжением №513-01р от 11.05.2011г.

 

Внесены изменения распоряжением №916-01р от 17.04.2009г.

Внесены изменения распоряжением  №1212-01р от 16.10.2008г.

Внесены изменения распоряжением № 39-01р от 30.01.2008г.

Внесены изменения распоряжением №1404-01р от 12.12.2007г. 


 

 

Розпорядження
Одеського міського голови

№307-01р від 20.04.2007р.Про відзначення грошовими персональними виплатами
видатних спортсменів м. Одеси та їх тренерів


Відповідно до ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою стимулювання успішного виступу на міжнародних спортивних аренах видатних спортсменів м. Одеси та відзначення їх вагомого внеску в розвиток спорту України:

1. Заснувати з 2008 року сорок грошових персональних виплат видатним спортсменам м. Одеси та їх тренерам.

2. Створити комісію з відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, затвердити її склад (додаток 1).

3. Затвердити Положення „Про грошові персональні виплати видатним спортсменам м. Одеси та їх тренерам" (додаток 2).

4. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради (Терьохіна Л.А.) щорічно при підготовці бюджетного запиту по галузі "Фізична культура і спорт" передбачати видатки на виплату грошових персональних виплат видатним спортсменам м. Одеси та їх тренерам.

5. Управлінню фінансів Одеської міської ради (Бедрега С.М.) проводити фінансування грошових персональних виплат видатним спортсменам м. Одеси та їх тренерам у межах бюджетних призначень, затверджених по галузі "Фізична культура і спорт" в бюджеті м. Одеси на відповідний рік.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Е. Гурвіц
 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№307-01р від 20.04.2007р.
 
СКЛАД
комісії з відзначення грошовими персональними виплатами
видатних спортсменів м. Одеси та їх тренерів
 
Фідірко Тетяна Георгіївна - голова комісії, заступник міського голови;
Убірія Вахтангі Шалвович - заступник голови комісії, заступник міського голови;
Терьохіна Лариса Анатоліївна - секретар комісії, начальник управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.
Члени комісії:
Бедрега Світлана Миколаївна - начальник управління фінансів Одеської міської ради;
Гончаренко Олексій Олексійович - депутат Одеської міської ради (за згодою);
Костенко Олена Олександрівна - заступник начальника юридичного управління Одеської міської ради;
Начінов Валентин Леонідович - голова ради ветеранів (за згодою);
Труханов Геннадій Леонідович - депутат Одеської міської ради (за згодою);
Шелестович Леонід Михайлович - голова міської тренерської ради (за згодою).

Керуюча справами         Т. Єршова
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№307-01р від 20.04.2007р.
 
ПОЛОЖЕННЯ
про грошові персональні виплати
видатним спортсменам м. Одеси та їх тренерам
 
Грошові персональні виплати Одеського міського голови призначаються за значні спортивні досягнення спортсменам міста Одеси, з метою стимулювання їх успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту України.
1. Грошові персональні виплати Одеського міського голови призначаються за наступними номінаціями в розмірі:
- 4000 грн. у місяць - спортсменам-переможцям та призерам Олімпійських, Параолімпійських ігор, спортсменам-чемпіонам світу та Європи (10 осіб);
- 2000 грн. у місяць - спортсменам Олімпійського резерву України та членам збірних команд країни з видів спорту (14 осіб);
- 1000 грн. у місяць - тренерам, які підготували спортсменів-чемпіонів та призерів Олімпійських та Параолімпійських ігор та чемпіонів світу та Європи (5 осіб);
- 600 грн. у місяць - ветеранам – чемпіонам та призерам Олімпійських ігор, світу, Європи, Параолімпійських ігор та ветеранам спорту, які внесли значний вклад у розвиток спортивно масової та оздоровчої роботи з населенням м. Одеси (11 осіб).
2. Спортсмени – номінанти повинні проживати, бути зареєстрованими та тренуватися у місті Одесі.
3. Грошові персональні виплати призначаються на календарний рік.
4. Спортсмену або тренеру може бути призначено не більше як одну стипендію.
5. Основним завданням комісії є неупереджений об’єктивний розгляд заявок, підготовка висновків і пропозицій щодо призначення спортсменам та їх тренерам грошових персональних виплат.
6. Комісія зобов’язана розглянути всі клопотання про призначення грошової персональної виплати, які надійшли у встановлений термін.
7. Засідання комісії для розгляду клопотань про призначення грошової персональної виплати здійснюється не пізніше двотижневого терміну від закінчення строку їх подання.
8. Формою роботи комісії є засідання, яке проводиться раз на рік (у випадках визначених у пункті 17 - скликається позачергове). Засідання є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.
9. Комісія має право:
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;
- розглядати надані документи, готувати пропозиції щодо призначення (позбавлення) грошових персональних виплат;
- одержувати від організацій, які порушили клопотання про призначення грошових персональних виплат, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів, голос голови є ухвальним.
11. Рішення комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма членами комісії, які брали участь у засіданні.
12. На підставі протоколу засідання комісії, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради готує проект Розпорядження Одеського міського голови про грошові персональні виплати видатним спортсменам та їх тренерам на наступний бюджетний рік.
13. Для підготовки подання щодо визначення кандидатур на призначення грошових персональних виплат, щорічно до 01 жовтня фізкультурно-спортивні організації „Динамо”, „Спартак”, ФСТ „Україна”, Одеське обласне управління з фізичної культури та спорту Міністерства освіти та науки України, СДЮСШОР і ДЮСШ міста, спортивні клуби та Федерації з видів спорту надають до управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради наступні документи:
- клопотання про призначення грошової персональної виплати;
- характеристика спортсменів та тренерів-кандидатів на здобуття грошових персональних виплат;
- протоколи змагань (за попередній та поточний рік), які підтверджують спортивні досягнення кандидатів або завірені їх копії;
- паспорт, копія свідоцтва про народження (для неповнолітніх);
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- індивідуальний план підготовки спортсмена, кандидата у збірну команду України за минулий рік (його виконання);
- документи, відповідного центрального органу виконавчої влади, які підтверджують зарахування спортсмена до Олімпійського резерву країни (надаються в разі необхідності).
14. Якщо за результатами участі в Міжнародних змаганнях надійшла значна кількість подань на отримання грошових персональних виплат, перевага надаватиметься, в першу чергу, спортсменам, які мають кращі спортивні результати, за сукупністю спортивних досягнень протягом року.
15. Спортсмен або тренер може бути позбавлений грошової персональної виплати, за поданням комісії, у разі порушення спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу, зниження спортивних результатів на Міжнародних та Всеукраїнських змаганнях протягом періоду отримання зазначеної грошової персональної виплати або дискваліфікацією спортсмена.
16. Контроль за дотриманням спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу та моніторинг спортивних результатів здійснює управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради не рідше одного рази на три місяці.
17. У тижневий термін після виявлення порушень спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу, зниження спортивних результатів на Міжнародних та Всеукраїнських змаганнях управління з фізичної культури та спорту інформує голову комісії.
18. Голова комісії у тижневий термін після отримання інформації про виявлені порушення скликає позачергове засідання комісії.
19. Комісія розглядає надані документи та приймає відповідне рішення.
20. У разі позбавлення спортсмена грошової персональної виплати, можлива заміна, на конкурсній основі, на іншого спортсмена, який показав найвищі спортивні результати у поточному або попередньому роках, на підставі протоколу засідання комісії.
21. Припинення сплати грошової персональної виплати спортсмену або тренеру, зазначеному у протоколі позачергового скликання комісії, здійснюється з місяця, наступного за місяцем, у якому було прийнято рішення про припинення її сплати.
22. Призначення грошової персональної виплати спортсмену, визначеному на позачерговому засіданні комісії, здійснюється у відповідності до розпорядження Одеського міського голови, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття відповідного розпорядження.
23. Кандидатури на призначення грошових персональних виплат визначаються щорічно до 15 грудня, на підставі протоколу засідання комісії.
24. Рішення про призначення грошових персональних виплат приймається у формі розпорядження Одеського міського голови та є підставою для цільового спрямування коштів.
25. Фінансування видатків, пов’язаних з проведенням грошових персональних виплат видатним спортсменам та їх тренерам, здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених в бюджеті м. Одеси по галузі "Фізична культура і спорт" на відповідний рік.

Керуюча справами                     Т. Єршова

Страница создана: 23.04.2007 14:51
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее