06:11:22   |   24 февраля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 1011 від 21.10.2015р.

№ 1011 від 21.10.2015р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 09 лютого 2012 року № 77-01р «Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчих органах Одеської міської ради»

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1011 від 21.10.2015р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови

від 09 лютого 2012 року № 77-01р «Про затвердження Інструкції

з діловодства у виконавчих органах Одеської міської ради»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», з метою впорядкування документування управлінської діяльності та удосконалення системи документообігу у виконавчих органах Одеської міської ради:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови від 09 лютого 2012 року № 77-01р «Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчих органах Одеської міської ради»:
 

1.1. Пункт 77 додатка доповнити абзацом наступного змісту:
«Сторінки копії документів (за винятком тих, що мають один аркуш) нумеруються і відмітка про засвідчення копії може доповнюватися відміткою «Всього в копії _____ арк.». На вимогу установи, якій надається копія документа, допускається засвідчувати копії документів поаркушно».
 

1.2. Пункт 151 додатка доповнити абзацом наступного змісту:
«У разі надходження документів в електронній формі без електронного цифрового підпису (у сканованій формі) їх роздруковують на папері із проставленням надпису на верхньому полі документа «Отримано в електронній формі».
 

1.3. Пункт 266 додатка викласти у наступній редакції:
«266. Під час складання описів справ слід дотримуватися наступних вимог:
- справи кожного року складають річний розділ опису справ;
- порядок нумерації справ в опису – валовий за кілька років;
- заголовки справ вносять до опису відповідно до прийнятої схеми систематизації, як правило, на основі номенклатури справ (за необхідності заголовки справ редагуються та уточнюються);
- кожну справу вносять до опису під самостійним порядковим номером (якщо справа складається з кількох томів, кожен том отримує окремий номер, якщо справа складається з кількох частин одного документа, то кожна частина отримує окремий номер);
- у разі внесення до опису підряд кількох справ з однаковим заголовком повністю наводять лише заголовок першої справи, а всі інші однорідні справи позначають словами «те саме», однак решту відомостей про справи зазначають повністю (на кожному новому аркуші опису заголовок відтворюють повністю);
- графи опису заповнюють відповідно до відомостей, винесених на обкладинку (титульний аркуш) справи;
- графа опису «Примітка» використовується для відміток про особливості фізичного стану справ, про передачу справ іншим структурним підрозділам, про наявність копій документів у справі».
 

1.4. Пункт 271 додатка доповнити абзацом наступного змісту:
«Зведені описи справ складають на основі річних розділів описів справ структурних підрозділів, у тому числі відокремлених структурних підрозділів без статусу юридичної особи. У виконавчих органах Одеської міської ради, що не мають структурного поділу, архівні описи складаються за напрямками діяльності органу».
 

1.5. Пункт 272 додатка викласти у наступній редакції:
«272. Зведений опис справ постійного зберігання складається у чотирьох примірниках, які після схвалення експертною комісією виконавчого органу міської ради в установленому порядку подаються для схвалення екпертно-перевірочною комісією Державного архіву Одеської області, після чого затверджуються керівником виконавчого органу міської ради. Один примірник направляється департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради, другий – зберігається як недоторканний в архіві виконавчого органу, третій та четвертий – використовуються архівом і службою діловодства виконавчого органу міської ради для поточного пошуку справ і у разі їх передавання на постійне зберігання надходять до департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради».

  
1.6. Пункт 274 додатка доповнити абзацом наступного змісту:
«Заголовки справ опису з особового складу систематизують за номінальною ознакою в такій послідовності: накази з кадрових питань (особового складу), що підлягають тривалому зберіганню (75 років); облікові документи (списки працівників установи); книги (журнали) обліку наказів з кадрових питань (особового складу); картки з обліку особового складу; особові справи (у тому числі осіб, представлених до присвоєння почесних звань), атестаційні справи, персональні справи; контракти, трудові договори, що замінюють накази з кадрових питань (особового складу); бухгалтерські документи (особові рахунки із заробітної плати, а в разі їх відсутності – розрахункові відомості із зарплати); документи про атестацію і тарифікацію (тарифікаційні відомості (списки); документи про проведення атестації та встановлення кваліфікації; нагородна документація; документи про нещасні випадки на виробництві (акти, протоколи, висновки, журнали); незатребувані особисті документи працівників (трудові книжки, військові квитки, дипломи, атестати тощо)».

  
1.7. Доповнити додаток пунктом 292 наступного змісту:
«292. Порядок передавання та подальшого користування документами у разі припинення виконавчого органу міської ради передбачається в розпорядчому документі про його припинення.
Передавання документів виконавчого органу міської ради, що припиняється, входить до обов’язків комісії, створеної для передавання справ і майна.
 

У разі припинення виконавчого органу міської ради кошти на упорядкування, дострокове приймання та подальше зберігання документів передбачаються в кошторисі комісії, створеної для її припинення.
Якщо виконавчий орган міської ради припиняється шляхом ліквідації, його архівні справи, внесені до НАФ, передаються в упорядкованому стані департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради. Архівні справи з основної діяльності, строки тимчасового зберігання яких ще не закінчилися, документи, не завершені в діловодстві, а також документи з кадрових питань (особового складу) передаються департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради.
 

У разі припинення виконавчого органу міської ради шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення (далі – реорганізація) з передачею його функцій іншому виконавчому органу міської ради останній приймає за актом документи, не завершені в діловодстві установи, що реорганізується, та її архів.
 

Якщо функції виконавчого органу міської ради, що реорганізується, передаються декільком іншим виконавчим органам міської ради, його архівні справи, внесені до НАФ, передаються в упорядкованому стані департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради.
 

Документи, не завершені в діловодстві, а також документи з кадрових питань (особового складу) спеціалістів, які перейшли на роботу до виконавчих органів міської ради – правонаступників, передаються цим органам за належністю.
У разі реорганізації виконавчого органу міської ради, коли з його складу виділяється структурний підрозділ, якому надаються права юридичної особи, останньому передаються документи, не закінчені в діловодстві, що відносяться до профілю діяльності новоствореного виконавчого органу міської ради, а також документи з кадрових питань (особового складу) спеціалістів, які перейшли на роботу до новоствореного органу».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.
 
Г. ТрухановСтраница создана: 04.11.2015 11:13
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

26 февраля 9.00
аппаратное совещание

Далее 28 февраля  11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 16 марта 
заявки на конкурс «Кобзарь и современность»

Далее 1 марта в 14:00
КВН на "Кубок мэра"
среди школьных команд

Далее 23 февраля 15:00-18:00
семинар «Историко-культурное наследие
Одессы как объект номинации ЮНЕСКО»

Далее 4 марта 14:00
творческая встреча с А. Синельниковым

Далее 24 февраля 12:00
«Проводы зимы»
в зоопарке

Далее 5 марта в 16.00
Выставка "Мартовско-Одесская котомания"

Далее 16 марта 14:00 
отчет об исполнении бюджета-2017

Далее до 1 марта
 «Конкурс 
бизнес-планов 2018»
 
Далее 25 февраля 14:00
Литпрограмма Вероники Коваль

Далее 22-24 февраля
Выставка 
«Ваш Дом, Одесса»

Далее 2 марта 18:00
Вечер литературного 
юмора в ВКО 

Далее 1 марта  14.00
выставка Н. Лозы 
«На одесских 
тротуарах»

Далее 1-4 марта
Выставка 
«Ювелирный  салон»

Далее 21 марта  10:00
С Е С С И Я

Далее до 1 марта
отборочный этап «Каждый может испытать себя»

Далее 19 января - 26 февраля
выставка
«Рождественская 
звезда»

Далее 16 марта 14:00
отчет об исполнении
бюджета-2017 

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее