16:25:07   |   26 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №1310-01р от 11.12.99г.

№1310-01р от 11.12.99г.

Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения договора аренды зданий (сооружений, помещений), которые являются коммунальной собственностью

Розпорядження
міського голови
№1310-01р від 11.12.99р.

Про затвердження порядку проведення конкурсу на право

укладання договору оренди будівель (споруд, приміщень),

які є комунальною власністю

Керуючись Законами України "Про власність", "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", Методикою розрахунку граничних розмірів та порядку використання орендної плати за оренду майна комунальної власності, затвердженою розпорядженням міського голови №379-01р від 07.12.98р., з метою упорядкування проведення конкурсу на право укладання договорів оренди

1. Затвердити

1.1. Положення про порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди будівель (споруд, приміщень), які є комунальною власністю (додаток 1);

1.2. Типову форму договору оренди будівлі /споруди, приміщення/ (додаток 2);

1.3. Типову форму заяви на участь у конкурсі на право укладання договору оренди будівлі /споруди, приміщення/ (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 

Р. Боделан

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№ 1310-01р від 11.12.99р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ БУДІВЕЛЬ (СПОРУД, ПРИМІЩЕНЬ),

ЯКІ Є КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено згідно з Законом України «Про власність», Законом України "Про оренду державного і комунального майна", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою упорядкування проведення конкурсу на право укладання договорів оренди у випадках, передбачених чинним законодавством України.
1.2. Положення регламентує порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди будівель (споруд, приміщень), які є власністю міської ради.
1.3. Конкурс проводиться за умови наявності заяв про оренду від двох і більше фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності або юридичних осіб (далі учасники конкурсу), які надійшли впродовж місяця після публікації повідомлення про об'єкти, які пропонуються для передачі в оренду.
1.4. Конкурс на право укладання договору оренди будівлі (споруди, приміщення) полягає у визначенні орендаря, який запропонує більший розмір орендної плати або найбільшу ціну за право оренди об'єкта та найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта.
1.5. Питання неурегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України.

2. Умови конкурсу

2.1. Інформація про конкурс на право укладання договору оренди будівлі (споруди, приміщення) публікується не пізніше 30 днів до дати проведення конкурсу у місцевій пресі.
2.2. Опублікована інформація про об'єкт, який підлягає здачі в оренду за конкурсом, повинна містити наступні відомості:
- назва об'єкта, його місцерозташування;
- кінцевий термін прийняття заяв про участь у конкурсі;
- час та місце проведення конкурсу;
- основні вимоги до умов експлуатації об'єкта;
- початковий розмір орендної плати на місяць;
- термін, на який буде укладатися договір оренди;
- іншу необхідну інформацію.
Конкурс може проводитися згідно з умовами, які не суперечать чинному законодавству України.
2.3. Початковий розмір орендної плати за конкурсом визначається згідно з Методикою розрахунку граничних розмірів та порядку використання орендної плати за оренду майна комунальної власності міста, затвердженої розпорядженням міського голови №379-01р від 7.12.98р.
2.4. Для участі у конкурсі учасники подають Орендодавцю заяву установленої форми та визначені цим Положенням документи.
2.5. Фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності або юридична особа, яка бажає зареєструватися як учасник конкурсу, повинна надати:
- документ, який посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
- нотаріально посвідчені копії установчих документів-для учасників – юридичних осіб;
- нотаріально посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію-для учасників – фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;
- номера рахунків у банківських установах, з яких будуть здійснюватися розрахунки за оренду нежитлової будівлі (споруди, приміщення);
- баланс підприємства (форма 1).
Додаткові відомості та документи надаються лише за згодою заявника.
Усі учасники конкурсу надають зобов'язання відносно виконання умов конкурсу та додаткові зобов’язання відносно подальшої експлуатації об’єкта.
2.6. Відомості про учасників конкурсу заносяться у книгу реєстрації окремо щодо кожного об'єкта, який виноситься на конкурс.
Відомості про учасників конкурсу, кількість учасників та пропозиції учасників щодо умов конкурсу не підлягають розголосу до визначення остаточного переможця.
2.7. Після опублікування інформаційного повідомлення Орендодавець дає можливість попередньо ознайомитися з об'єктом усім особам, які бажають прийняти участь у конкурсі.
2.8. Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за сім днів до початку проведення конкурсу.
2.9. До початку проведення конкурсу кожен учасник повинен бути ознайомлений з правилами проведення конкурсу.
2.10. Конкурс на укладання договору оренди будівлі (споруди, приміщення) здійснюється при наявності не менш двох учасників.
2.11. З кожним учасником конкурсу укладається угода про сплату витрат на проведення конкурсу. Дана сума поверненню не підлягає та у розмір орендної плати або у вартість за право оренди об'єкта не входить.
2.12. Конкурс здійснюється в два етапи. Переможець визначається згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасників конкурсу.

3. Конкурсна комісія

3.1. До складу конкурсної комісії (далі – комісія) входять представники Орендодавця, уповноваженого керувати відповідним майном комунальної власності, представник райадміністрації за місцем розташування об'єкта (за згодою). Склад конкурсної комісії визначається Орендодавцем та затверджується відповідним документом (наказом, розпорядженням та ін.).
3.2. Комісія створюється у кількості від 5 до 7 чоловік.
3.3. Голова комісії у межах своєї компетенції:
- скликає засідання комісії;
- головує на засіданнях;
- дає доручення членам комісії;
- організовує підготовку матеріалів на розгляд.
3.4. Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси розподілилися порівну.
3.5. Основними завданнями і функціями конкурсної комісії є:
- визначенні умов та строку проведення конкурсу;
- розгляд пропозицій учасників конкурсу;
- визначення переможця конкурсу;
- складання протоколів та подання їх на затвердження Орендодавця.
3.6. Комісія визначає переможця за критеріями, встановленими умовами конкурсу, згідно з цим Положенням.

4. Порядок проведення конкурсу

4.1. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання документа про створення конкурсної комісії та її склад.
4.2. Конкурсна комісія у 2-денний термін після її створення визначає умови та строк проведення конкурсу, які затверджуються Головою конкурсної комісії .
4.3. Конкурсна комісія розглядає заяви претендентів на участь у конкурсі та визначає склад його учасників. Результати розгляду у письмовій формі доводяться до відома заявників.
4.4. Конкурс проводиться в два етапи. Його учасники подають безпосередньо конкурсній комісії до початку проведення конкурсу свої зобов'язання щодо подальшого використання об’єкта.
4.5. Засідання комісії є закритим. У випадку необхідності одержання додаткової інформації у відношенні учасника конкурсу, його додаткових зобов'язань відносно подальшої експлуатації об’єкта, комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
4.6. Переможець визначається у ході конкурсного розгляду. Кінцевий розмір орендної плати, ціна, запропонована за право укладання договору оренди об'єкту, не може бути нижчої початкового розміру, вказаного у офіційному повідомленні.
4.7. Рішення про зазначення переможця приймається у випадку згоди більшості із числа присутніх членів комісії на засіданні.
4.8. За результатами першого етапу конкурсу визначається попередній переможець, про що повідомляється всім учасникам конкурсу відразу після його завершення.
4.9. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ першого етапу засідання конкурсною комісією складається протокол, у якому вказуються наступні відомості:
- відомості про учасників;
- умови конкурсу;
- пропозиції учасників конкурсу;
- обґрунтування вибору переможця конкурсу.
Протокол підписується усіма членами конкурсної комісії у день проведення першого етапу конкурсу та зберігається у матеріалах справи у Орендодавця.
4.10.Протокол про результати першого етапу конкурсу затверджується Головою конкурсної комісії.
4.11 .Через 3 дні проводиться другий етап конкурсу, в якому можуть приймати участь всі учасники першого етапу.
4.12. Після закінчення другого етапу конкурсу конкурсною комісією складається протокол, у якому зазначаються остаточні результати конкурсу. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії у день проведення другого етапу конкурсу та зберігається в матеріалах справи у Орендодавця.
4.13. Протокол про результати другого етапу конкурсу затверджується Головою конкурсної комісії.
4.14. У п'ятиденний термін з дня затвердження результатів конкурсу між Орендодавцем та переможцем конкурсу підписується договір оренди нежитлової будівлі (споруди, приміщення). Проект договору оренди оформляє Орендодавець.
Якщо учасник конкурсу, який визнаний переможцем, відмовився від підписання договору оренди будівлі (споруди, приміщення), він відшкодовує Орендодавцю вартість робіт, пов'язаних з підготовкою об’єкта та проведенням конкурсу.
4.16. Після затвердження результатів конкурсу або якщо конкурс не відбувся, діяльність комісії припиняється на підставі відповідного документа (наказу, розпорядження та ін.), виданого Орендодавцем.

Керуючий справами                                  С. КужкоСтраница создана: 06.06.2007 16:19
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 28 сентября 15:00
Горсад, мероприятия
ко Дню Институтов Конфуция

Далее 26 - 28 сентября 
Всемирный день туризма
П Р О Г Р А М М А

Далее 4-5 октября
бизнес-форум 
Odesa 5T Investment Promotion Forum

Далее 1 октября 9:00
аппаратное совещание

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 3 октября 14:00
выставка работ
Льва Межберга

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 27 сентября 16:00
выставка «Путешествуем с Николаем Рерихом»

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее