05:07:09   |   19 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №1455-01р від 25.11.2003р.

№1455-01р від 25.11.2003р.

Об утверждении "Порядка учета и определения объемов водопотребления многоквартирных домов жилищного фонда городских советов" 

Розпорядження
міського голови
№1455-01р від 25.11.2003р.

Про затвердження "Порядку обліку та

визначення обсягів водоспоживання

багатоквартирних будинків житлового

фонду місцевих рад"

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою визначеним правил обліку та контролю за водоспоживанням багатоквартирних будинків житлового фонду місцевих рад:
 

1. Затвердити "Порядок обліку та визначення обсягів водоспоживання багатоквартирних будинків житлового фонду місцевих рад (додається).
 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Прокупчука В. А.

Р. Боделан

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 25.11.03р. №1455-01р

 

Порядок
обліку та визначення обсягів водоспоживання багатоквартирних будинків

житлового фонду місцевих рад

 

Цей порядок встановлює правила обліку та контролю за водоспоживанням житлових будинків, що знаходяться на балансі комунальних підприємств, які здійснюють управління та експлуатацію житловим фондом місцевих рад (КГІ ДЄЗ).

 

1. Визначення обсягів водоспоживання при наявності будинкових приладів обліку холодної та гарячої води

 

1.1. При наявності будинкових приладів обліку холодної та гарячої води, кількість води, спожитої житловим будинком, визначається за показниками приладів обліку води, встановлених на вводі в будинок. Прилади обліку води повинні бути справні і повірені у встановленому порядку.
1.2. Зняття показань приладів обліку води здійснюється один раз на місяць представником КП "Одесводоканал" у присутності представника КП ДЄЗ. При знятті показань можуть бути присутні представники будинкового комітету чи ініціативної групи мешканців будинку.
За згодою сторін показання приладів обліку води можуть зніматися КП ДЄЗ з періодичним контролем представником підприємства водопостачання. При самостійному знятті показань КП ДЄЗ зобов'язано направити КП "Одесводоканал" поштою чи по факсу показання приладів обліку води на протязі 2-х днів від дня зйомки, але не пізніше 30-го числа поточного місяця.
1.3. КП ДЄЗ зобов'язаний забезпечити доступ до водомірного вузла і безпечне проведення робіт.
1.4. Показання приладів обліку води реєструються в журналі показань водолічильників за підписом особи, яка зробила зйомку показань. При відсутності журналу, представником складається акт про зняття показань прибору обліку води.
1.5. Обсяг водоспоживання на житловий будинок визначається по різниці показань приладів обліку води поточного і попереднього МІСЯЦІВ, за винятком водоспоживання орендарів та субабонентів, водопостачання яких здійснюється на підставі прямих договорів із КП "Одесводоканал".
1.6. У випадку поломки чи неможливості зняття показань приладу обліку води з вини КП ДЄЗ, обсяг водоспоживання визначається по середньодобовій витраті за останні два повних розрахункових місяці. У разі, якщо прилад обліку води працював менше ніж два місяці, середньодобові витрати води визначаються за період роботи приладу обліку, але не менш ніж за 10 днів.
1.7 Виставлення рахунків, відповідно до середньомісячного обсягу водоспоживання, здійснюється до усунення КП ДЄЗ причин, через які не було можливості зняття показань чи заміни (повірки) приладів обліку води.
1.8 КП ДЄЗ зобов’язано протягом 3-х днів з моменту, виявлення, повідомити КП "Одесводоканал" письмово або телефонограмою про поломку, закінчення строку повірки чи зупинку приладу обліку води.
1.9. КП "Одесводоканал" зобов'язано провести заміну, повірку чи ремонт непрацюючого приладу обліку води протягом 2-х місяців з дня одержання відповідної заявки або повідомлення. Якщо означені роботи не проведені в зазначений термін, з вини КП "Одесводоканал", обсяг водоспоживання житлового будинку визначається відповідно до встановлених норм водоспоживання до моменту заміни приладу обліку води.

 

2. Визначення обсягів водоспоживання при відсутності будинкових приладів обліку холодної та гарячої води

 

2.1. При відсутності приладів обліку холодної та гарячої води, встановлених на вводі до житлового будинку, водоспоживання житлового будинку визначається по затвердженим у встановленому порядку нормам водоспоживання, відповідно до дислокацій об'єктів, наданих КП ДЄЗ, з зазначенням загальної кількості мешканців, категорії та кількості мешканців, яким надані пільги з водопостачання та водовідведення, та ступені благоустрою житлових будинків.
2.2. КП ДЄЗ зобов'язано надати дислокації з зазначенням в них відомостей, відповідно до п. 2.1. цього порядку, при укладенні договорів на послуги водопостачання та водовідведення. При необхідності внесення змін, нові дислокації повинні бути представлені не пізніше 25-го числа поточного місяця, за який визначається обсяг водоспоживання і виставляється рахунок на оплату. Дислокації, які були надані пізніше зазначеної дати, враховуються в розрахунках тільки за наступний місяць після розрахункового.
2.3. При наявності квартирних приладів обліку гарячої та холодної води, у дислокаціях робиться відмітка про кількість жителів в кожному будинку, водоспоживання яких враховується квартирними приладами обліку води з зазначенням кількості та категорії пільговиків. КП ДЄЗ зобов'язано до 30-го числа поточного місяця надавати звіти про обсяги водоспоживання, враховані квартирними приладами обліку води, нараховані на ці обсяги пільги зі сплати послуг, для додаткового виставлення рахунків на оплату по будинках, не обладнаних домовими приладами обліку води.
2.4. Для визначення обсягів споживання гарячої води. КП ДЄЗ
зобов'язані щомісяця, до 30-го числа розрахункового місяця, надавати відомості про наявність і кількість днів подачі гарячого водопостачання в житлові будинки. Ці відомості повинні бути засвідчені належним чином теплопостачальною організацією.

 

3. Визначення обсягів водоспоживання при наявності будинкового приладу обліку холодної води

 

3.1. У випадку обладнання житлового будинку приладами обліку тільки холодної води, розрахунок обсягів водоспоживання здійснюється за показниками приладу обліку холодної води згідно із розділом 1 цього порядку із нормами водоспоживання гарячої води згідно із розділом 2 цього порядку.

 

4. Нераціональне водокористування

 

4.1. КП ДЄЗ зобов'язано постійно проводити роботу щодо роз'яснення мешканцям житлових будинків необхідності раціонального водокористування та економії водних ресурсів.
4.2. У разі, якщо фактичне водоспоживання в цілому по будинку, обладнаному приладом обліку води, значно перевищує сумарні обсяги, розраховані відповідно до затверджених норм водоспоживання на 1 особу, КП ДЄЗ зобов'язано провести обстеження щодо належного стану санітарно-технічного обладнання та виявлення схованих витоків із внутрішньобудинкових та внутрішньоквартирних мереж водопостачання та усунути недоліки.
4.3. При ВИЯВЛЕННІ ВИТОКУ ВОДИ З ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ мереж водопостачання в житловому будинку, КП ДЄЗ, разом з мешканцями, оформлює акт, яким фіксує дату виявлення та усунення витоку, розраховує об'єм витоку води.
4.4. При наявності витоків води із внутрішньобудинкових систем водопостачання, КП ДЄЗ нараховує плату за послуги водокористування МЕШКАНЦЯМ ЖИТЛОВИХ будинків за встановленими нормами водоспоживання.
4. 5. Вартість втраченої води (під втраченою водою розуміється різниця МІЖ обсягом фактично спожитої води відповідно до показань будинкового прибору обліку води та обсягом, розрахованим згідно ІЗ затверджених норм водоспоживання) має бути відшкодована за рахунок експлуатаційних або ремонтних коштів КП ДЄЗ.

 

5. Розрахунки з мешканцями будинків

 

5.1. КП ДЄЗ проводить нарахування плати за послуги водопостачання та водовідведення мешканцям будинків житловою фонду місцевих рад відповідно до ''Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення", затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 30.12.1997р. №1497.

 

6. Визначення обсягів водоспоживання на полив

 

6.1. Обсяги водоспоживання на полив вулиць та придомової території, визначають згідно з діючими нормами і дислокації об’єктів КП ДЄЗ із зазначенням поливної площі.
6.2. У разі, Якщо поливні крани (системи) обладнані приладами води, обсяг води, що використовується для поливу вулиць та придомової території, визначається за показниками приладу обліку води.
6.3. Обсяги на полив не виставляються В ТОМУ ВИПАДКУ, ЯКЩО полив не здійснюється, поливні системи заглушені і опломбовані КП "Одесводоканал" та при наявності дозволу санітарної служби або УЖКГ Одеської міської ради на не здійснення паливу в зв'язку з відсутністю фінансування.

 

7. Проведення перевірки по обсягах водоспоживання

 

7.1. Звірка з обсягами водоспоживання по кожному будинку та в цілому по КП ДЄЗ проводиться щомісяця на підставі показань приладів обліку води (при необхідності середньодобових за останні два розрахункових місяці роботи) та своєчасно зданих дислокацій КП ДЄЗ.
7.2. Строки проведення звірки визначаються в договорах на послуги водопостачання та водовідведення.
7.3. Проведення звірки оформляється відповідним актом, який повинен бути підписаний у встановленому порядку.

Керуючий справами                                 В.Д. ЛемзаСтраница создана: 12.06.2007 08:04
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее 21 сентября 10:00 
заседание 
трехстороннего социально-
экономического совета

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее