/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 347 від 21.04.2016р.

№ 347 від 21.04.2016р.

Про створення робочої групи з розроблення стратегії розвитку сфери охорони здоров'я в м. Одесі /втратило чинність/

Втратило чинність розпорядженням № 1328 від 28.12.2017 р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 347 від 21.04.2016р.

Про створення робочої групи з розроблення

стратегії розвитку сфери охорони здоров'я в м. Одесі

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основ законодавства України про охорону здоров'я, Закону України «Про екстрену медичну допомогу», з метою всебічного вивчення можливостей розвитку сфери охорони здоров'я в м. Одесі:

1. Створити робочу групу з розроблення стратегії розвитку сфери охорони здоров'я в м. Одесі та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про робочу групу з розроблення стратегії розвитку сфери охорони здоров'я в м. Одесі (додаток 2).

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови
від 14 листопада 2012 року № 1081-01р «Про створення робочої групи з питань реформи медичного обслуговування».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Г. Труханов

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 21.04.2016р.
№ 347

 

Склад
робочої групи з розроблення стратегії

розвитку сфери охорони здоров'я в м. Одесі

 

Цвірінько З.М. - голова робочої групи, заступник міського голови;

Шпак І.В. - заступник голови робочої групи, директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради;

Смокова М.С. - секретар робочої групи, завідувач сектору з юридичних питань департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради.

Члени робочої групи:

Головатюк-Юзефпольська І.Л. - радник міського голови, головний лікар комунальної установи «Пологовий будинок № 1»;

Дубініна В.Г. - проректор з лікувальної роботи та післядипломної освіти Одеського національного медичного університету (за згодою);

Кошовська Н.Д. - начальник відділу фінансування соціально-культурної сфери департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
Малихіна Т.І. - голова постійної комісії Одеської міської ради з питань охорони здоров'я (за згодою);
 
Нікогосян Л.Р. - депутат Одеської міської ради від фракції «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ» (за згодою);
 
Новак В.А. - депутат Одеської міської ради від фракції політичної партії «Опозиційний блок» (за згодою);

Осауленко С.В. - голова депутатської фракції «Українська морська партія Сергія Ківалова» (за згодою);

Прохорова А.М. - головний лікар комунальної установи «Міська лікарня № 5»;

Садовнік А.А. - голова постійної комісії Одеської обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики (за згодою);

Соколова І.І. - перший заступник директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради;

Терещук В.С. - депутат Одеської міської ради від фракції «Одеська міська організація політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» (за згодою).
 
Заступник міського голови,
т.в.о. керуючої справами                                   З. Цвірінько

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 21.04.2016р.
№ 347

 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з розроблення стратегії розвитку

сфери охорони здоров'я в м. Одесі

 

1. Робоча група з розроблення стратегії розвитку сфери охорони здоров'я в м. Одесі (далі – робоча група) утворена для розробки стратегічних напрямків розвитку сфери охорони здоров'я в м. Одесі.

2. У своїй діяльності робоча група керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:
3.1. Розробка стратегічних напрямків розвитку сфери охорони здоров'я міста Одеси.
3.2. Визначення першочергових заходів та організаційно-правових засад стратегічного розвитку сфери охорони здоров'я міста.
3.3. Розроблення механізму впровадження заходів зі стратегічного розвитку сфери охорони здоров'я, проведення аналізу ходу та визначення строків їх впровадження, контроль за їх додержанням.
3.4. Внесення пропозицій щодо прийняття в установленому порядку розпорядчих документів, необхідних для впровадження заходів зі стратегічного розвитку сфери охорони здоров'я міста.
3.5. Розгляд пропозицій щодо підвищення ефективності розвитку сфери охорони здоров'я міста.

4. Робоча група має право:
- одержувати у встановленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідну для її роботи інформацію;
- під час виконання покладених на неї завдань взаємодіяти з виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та, у разі необхідності, залучати для виконання покладених на неї завдань їх представників;
- заслуховувати інформацію керівників виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ комунальної власності територіальної громади м. Одеси з питань стратегічного розвитку сфери охорони здоров'я.

5. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання.

6. Рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи і оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надається (надсилається) усім членам робочої групи. Член робочої групи, який не підтримує пропозицію, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Рішення робочої групи, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами та установами комунальної власності територіальної громади м. Одеси у межах їх повноважень.

7. Засідання робочої групи веде її голова, а за його відсутності - заступник голови робочої групи.

8. Голова робочої групи затверджує порядок денний засідань робочої групи, надає доручення членам робочої групи щодо підготовки матеріалів з окремих питань, які підлягають розгляду на засіданнях робочої групи.

9. Секретар робочої групи забезпечує ведення протоколу засідань, інформування членів робочої групи про дату, час та місце проведення засідань.

10. Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.
 
Заступник міського голови,
т.в.о. керуючої справами                                               З. ЦвірінькоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
27.04.2016 14:33

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/82665/