/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 977 від 29.09.2016 р.

№ 977 від 29.09.2016 р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19 серпня 2016 року № 827 «Про створення постійної консультативної ради з питань планування територій міста Одеси»

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 977 від 29.09.2016 р.

Про внесення змін до розпорядження міського голови

від 19 серпня 2016 року № 827 «Про створення постійної

консультативної ради з питань планування територій міста Одеси»Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Статуту територіальної громади міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25 серпня 2011 року № 1240-VI:

1. Внести наступні зміни до розпорядження міського голови від 19 серпня 2016 року № 827 «Про створення постійної консультативної ради з питань планування територій міста Одеси»:
1.1. Викласти додаток до розпорядження у новій редакції (додаток 1).
1.2. Доповнити розпорядження пунктом 2 наступного змісту:
«2. Затвердити Положення про постійну консультативну раду з питань планування територій міста Одеси (додаток 2)».
1.3. Пункт 2 розпорядження вважати пунктом 3.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.Г. Труханов

 

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 29.09.2016 р.
№ 977

«Додаток
до розпорядження
міського голови
від 19 серпня 2016 року
№ 827

СКЛАД
постійної консультативної ради з питань планування
територій міста Одеси

 

Шандрик
В’ячеслав Іванович
 
-
голова ради, заступник міського голови;
Сарафанюк
Сергій Федорович
-
співголова ради, громадський активіст, член політичної партії «Демократичний альянс» (за згодою);
 
Орловська
Ірина Володимирівна
-
секретар ради, начальник відділу правового забезпечення та контролю управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
 
 
 
Члени ради:
 
Базан
Микола Кузьмич
-
архітектор, член Одеської організації Національної спілки архітекторів України (за згодою);
 
Греков
Олександр Сергійович
-
начальник служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
 
Дубенко
Сергій Олександрович
 
-
громадський діяч (за згодою);
Ємельянов
Костянтин Сергійович
-
урбаніст, експертне об’єднання «Інститут міста» (за згодою);
 
 
Касімов
Марат Міргазіянович
 
-
заступник начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
 
Квасницька
Ольга Олексіївна
-
кандидат юридичних наук, доцент кафедри господарського права та процесу Національного університету «Одеська юридична академія» (за згодою);
 
Козирєв
Михайло Іванович
-
радник міського голови (за згодою);
 
 
Козлова
Тетяна Віталіївна
-
завідувач кафедри інженерної геології та гідрогеології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова                       (за згодою);
 
Мещеряков
Володимир Миколайович
-
архітектор, кандидат архітектури, доцент, член ICOMOS, член правління Одеської обласної організації Національної спілки архітекторів України (за згодою);
 
Міщенко
Наталія Павлівна
-
президент ліги архітекторів та дизайнерів «ЛАД» (за згодою);
 
Мотирєва
Наталя Миколаївна
-
голова обласної організації української спілки охорони пам’яток історії та культури (за згодою);
 
Смірнова
Марія Павлівна
 
-
архітектор (за згодою);
Суханов
Володимир Геннадійович
 
-
доктор технічних наук, професор, заслужений будівельник України, директор будівельно-технологічного інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури (за згодою);
 
Тітов
Ігор Вікторович
 
-
архітектор (за згодою)».

 

Керуюча справами                                                                          О. Оніщенко 
 
 
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 29.09.2016 р.
№ 977


ПОЛОЖЕННЯ
про постійну консультативну раду з питань
планування територій міста Одеси
(далі – Положення)


1. Постійна консультативна рада з питань планування територій міста Одеси (далі – Рада) є дорадчим колегіальним органом, що створений з метою професійного колегіального розгляду й обговорення представниками органів місцевого самоврядування та територіальної громади міста Одеси питань щодо розроблення (або основних положень) містобудівної документації, що зачіпають права та законні інтереси всіх або частини членів міської громади.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом територіальної громади міста Одеси та цим Положенням.

3. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, яка базується на принципах гласності, добровільності та рівноправності всіх її членів.

4. Основними завданнями Ради є:
4.1. Налагодження та координація взаємодії між Одеською міською радою іі виконавчими органами та представниками територіальної громади міста.
4.2. Вивчення стану планування територій міста Одеси, надання пропозиції виконавчим органам Одеської міської ради.
4.3. Моніторинг та аналіз передового досвіду з питань планування територій в інших містах України.
4.4. Розгляд звернень та зауважень, що надійшли до розгляду, з питань планування територій міста Одеси.
4.5. Надання рекомендацій з питань планування територій міста Одеси виконавчим органам Одеської міської ради, постійним комісіям Одеської міської ради щодо:
- визначення інтересів територіальної громади міста при розробленні проектів містобудівної документації;
- створення сприятливого середовища для реконструкції об’єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументально-декоративного мистецтва;
- сприяння у впровадженні пропозицій, проектів і програм, пов’язаних із реставрацією пам’яток архітектури та містобудування;
- здійснення моніторингу і дослідження забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів міста і зон охорони пам’яток архітектури та містобудування.
4.6. Результати розгляду Радою проектів містобудівної документації надаються до виконавчих органів Одеської міської ради для розгляду при вирішенні питань щодо розроблення (або основних положень) містобудівної документації, що зачіпають права та законні інтереси всіх або частини членів міської громади.
4.7. Однією із форм консультацій із громадськістю можуть бути електронні опитування та обговорення з питань планування територій у встановленому порядку.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
5.1. Вивчає стан планування територій міста Одеси, готує пропозиції з питань планування територій міста Одеси та подає їх виконавчим органам Одеської міської ради.
5.2. Сприяє обговоренню проектів актів Одеського міської ради, її виконавчих органів у частині, що стосується сфери планування територій міста Одеси, та рекомендує та сприяє проведенню громадської експертизи.
5.3. Організовує та проводить публічні заходи (конференції, семінари, круглі столи тощо) з питань планування територій міста Одеси.
5.4. Здійснює контроль за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості щодо реалізації питань планування територій міста Одеси.
5.5. Не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність перед міською громадою на відкритих зустрічах з її членами.
5.6. Оприлюднює інформацію про склад та діяльність Ради в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

6. Рада має право:
6.1. Запрошувати на свої засідання та залучати у встановленому порядку до роботи посадових осіб та спеціалістів виконавчих органів Одеської міської ради, представників наукових установ, організацій, громадських об'єднань тощо.
6.2. Отримувати в установленому законодавством України порядку від виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради.
6.3. Брати участь у розробленні проектів міських програм, перспективних планів та вирішенні інших питань, які тим чи іншим чином стосуються питань планування територій міста Одеси, а також у проведенні громадської експертизи з питань, що належать до відання Ради.

7. Склад Ради:
7.1. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням міського голови та не може перевищувати 17 (сімнадцяти) осіб.
7.2. До складу Ради входять голова, співголова, секретар та члени Ради.
7.3. Посади Ради розподіляються наступним чином:
- голова ради – заступник міського голови, який за розподілом обов’язків є куратором містобудівної діяльності;
- співголова ради – представник громадськості;
- секретар ради – посадова особа виконавчого органу Одеської міської ради;
- члени ради – посадові особи виконавчих органів Одеської міської ради та представники територіальної громади міста.
Представники громадськості беруть участь у роботі Ради за згодою.
7.4. До складу Ради можуть входити представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, національно-культурних, творчих спілок, релігійних громад та об’єднань, місцевих організацій політичних партій, що не є депутатами міської ради, об’єднань підприємців, професійних спілок, наукових та вищих навчальних закладів, які діють на території міста, окремих фахівців у сфері архітектури та містобудування інших осіб (за згодою).
7.5 Пропорційний склад Ради визначається наступним чином: кількість представників виконавчих органів Одеської міської ради та радників міського голови має бути меншою ніж кількість представників територіальної громади міста та складати не більше 7 (семи) осіб.
7.6. Внесення змін та доповнень до складу Ради та Положення про неї здійснюється на підставі розпорядження міського голови за поданням її голови, співголови або секретаря.
7.7. Основною формою роботи Ради є відкриті засідання. В засіданнях Ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати міської ради, керівники виконавчих органів Одеської міської ради, керівники органів державної влади, а також на запрошення голови Ради, інші особи.
7.8. Особи, які не є членами Ради, з дозволу головуючого на засіданні мають право виступати, ініціювати розгляд того чи іншого питання та вносити пропозиції. За результатами обговорення членами Ради приймається відповідне колегіальне рішення.
7.9. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 12 (дванадцяти) осіб від загальної кількості її членів.

8. Голова Ради:
- організовує діяльність Ради;
- затверджує порядок денний;
- скликає і проводить засідання Ради;
- підписує документи від імені Ради;
- надає доручення членам Ради та контролює їх виконання;
- представляє Раду у відносинах із громадськістю.
У разі відсутності на засіданні голови Ради або у випадках неможливості виконання ним своїх повноважень, Рада обирає головуючого засідання.


9. Співголова Ради:
- веде засідання Ради разом із головою (головуючим засідання) Ради.
- надає членам Ради доручення, які безпосередньо стосуються діяльності Ради, та здійснює контроль за їх виконанням;
- представляє Раду у відносинах із місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо;
- здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та готує інформацію за його результатами;
- у разі відсутності голови Ради підписує документи від імені Ради та представляє її, про що у подальшому інформує голову Ради.

10. Секретар Ради:
- забезпечує підготовку порядку денного та його затвердження;
- погоджує дату, місце, час проведення засідань і забезпечує їх підготовку;
- не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні інформує членів Ради про дату, місце, час проведення засідання і його порядок денний;
- надає членам Ради доручення, які безпосередньо стосуються діяльності Ради, та здійснює контроль за їх виконанням;
- забезпечує у встановленому порядку оформлення протоколів засідань і матеріалів до них; підписує протокол та надає на підпис голові та співголові Ради;
- забезпечує анонсування засідань та готує прес-реліз для засобів масової інформації в разі потреби;
- забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до відома відповідних посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій;
- за відсутності секретаря Ради, члени Ради шляхом голосування обирають секретаря відповідного засідання.

11. Члени Ради:
- беруть участь у засіданнях Ради з правом голосу;
- готують відповідні матеріали, проекти рішень Ради з питань, що відносяться до її компетенції, і подають їх секретарю Ради в письмовому вигляді не пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів до дня проведення засідання Ради;
- виконують доручення голови, співголови та секретаря Ради;
- виконують рішення Ради та звітують перед нею про хід їх виконання.


12. Конфлікт інтересів
12.1. Голова/співголова, секретар, члени Ради не мають права на засіданнях брати участь у голосуванні й обговоренні питань порядку денного щодо проектів містобудування окремих об`єктів, у розробленні яких вони брали участь або мають договірні відносини з суб’єктами містобудівної діяльності, або беруть участь в таких проектах у поточний час.
12.2. Члени Ради не можуть брати участь в обговоренні і голосуванні питань щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі (мати, батько, діти, онуки, сестри, брати, подружжя), а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, в якій вони працюють.
12.3. У разі наявності конфлікту інтересів член Ради повинен публічно повідомити присутніх самостійно або через головуючого на засіданні Ради та не брати участь у голосуванні стосовно розгляду цього питання на засіданні.
12.4. Якщо у подальшому, після голосування питання, де не був оголошений наявний конфлікт інтересів членом Ради, наявність такого конфлікту підтвердиться, то такий член Ради підлягає виключенню з її складу на підставі звернення до міського голови.


13. Процедура обговорення та розгляду питань
13.1. На засіданні Ради доповідає автор заяви, або її оголошує секретар, голова/співголова, член Ради з регламентом доповіді не більше 2 (двох) хвилин на одне питання.
13.2. На виступ членів Ради надається до 2 (двох) хвилин з одного питання.
13.3. Термін виступу запрошених осіб із правом дорадчого голосу для зауважень не повинен перевищувати 1 (одну) хвилину з одного питання.
13.4. Загальний термін проведення одного засідання Ради не повинен перевищувати 1,5 (півтори) години. Якщо для подовження засідання Ради потрібен додатковий час, то таке рішення приймається шляхом голосування простою більшістю від присутніх членів Ради.


14. Голосування та прийняття рішень
14.1. Головуючий ставить на голосування питання про відкриття засідання за наявності кворуму та приймає зауваження.
14.2. Головуючий зобов’язаний поставити на голосування заслухане питання або проект рішення з порядку денного, що обговорений. Одне питання може ставитись на голосування лише один раз.
14.3. Голосування здійснюється відкрито шляхом підняття рук.
14.4. Підрахунок голосів на засіданнях Ради здійснює секретар.
14.5. З окремих питань можливе проведення таємного голосування за пропозицією члена Ради, якщо за таку пропозицію проголосувала більшість присутність на засіданні Ради. В такому разі оголошується перерва на 5 (п’ять) хвилин та надаються присутнім членам Ради листи для таємного голосування.
14.6. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини загального або присутнього складу Ради, що мають право голосу, при наявності кворуму. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови/співголови Ради.
14.7. Рішення Ради мають рекомендаційний характер та є обов'язковими для розгляду посадовими особами виконавчих органів Одеської міської ради.
14.8. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що входять до складу Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Ради заноситься до протоколу відповідного засідання.


15. Прикінцеві положення
15.1. Термін дії повноважень Ради необмежений.
15.2. Розпуск Ради здійснюється, якщо:
- своїм складом протягом трьох місяців Рада не розглянула питання, що передбачались для розгляду;
- неможливо провести засідання впродовж 3 місяців;
- на засіданнях Ради відсутній кворум протягом шести чергових засідань;
- прийнято рішення Ради про припинення діяльності. Таке рішення приймається 3/4 від складу Ради;
- у разі виключення членів Ради з її складу, кількість членів Ради стає сім і менше.
15.3. Виключення членів зі складу Ради або їх заміна здійснюється у разі:
- відмови або неможливості члена Ради брати участь в її засіданнях;
- зміни громадського або фахового статусу члена Ради, що не дозволяє брати участь у роботі Ради;
- наявного конфлікту інтересу члена Ради, у випадку, передбаченому підпунктом 12.4 пункту 12 Положення;
- відсутності члена Ради на трьох поспіль чергових засіданнях Ради без поважних причин;
- систематичного невиконання членом Ради доручень голови, співголови та секретаря Ради і вимог цього Положення.
 

Керуюча справами                                                          О. Оніщенко
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
03.10.2016 12:24

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/acts/mayor/88352/