17:31:49   |   21 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 568 від 19.06.2017р.

№ 568 від 19.06.2017р.

Про удосконалення взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради з питань опіки та піклування і захисту прав дітей

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 568 від 19.06.2017р.Про удосконалення взаємодії виконавчих органів

Одеської міської ради з питань опіки та піклування і захисту прав дітей
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», від 08 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», з метою підвищення ефективності роботи з питань опіки та піклування, забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, а також конституційних прав дітей у м. Одесі:

1. Виконавчим органам Одеської міської ради, їх структурним підрозділам та підпорядкованим комунальним підприємствам і установам негайно повідомляти службу у справах дітей Одеської міської ради щодо:
- дітей, які залишилися без батьківського піклування;
- дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі стосовно яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення;
- дітей, права яких порушуються.

2. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради при виконанні функцій органів опіки та піклування:
2.1. Видавати розпорядження та затверджувати висновки з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування, виключно за результатами попередніх перевірок, проведених службою у справах дітей Одеської міської ради.
2.2. Відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» при отриманні заяв громадян або ухвал судів стосовно справ, згідно з якими виникає необхідність проведення попередньої перевірки, з’ясування обставин, які склалися, а також у разі отримання пакету документів від служби у справах дітей Одеської міської ради, забезпечити їх перенаправлення в термін, який не перевищує п’яти днів, за належністю – до служби у справах дітей Одеської міської ради.
2.3. Після надходження до районної адміністрації Одеської міської ради пакету документів з питань, які не потребують колегіального розгляду у зв’язку з відсутністю спору, забезпечити протягом 10-ти днів їх розгляд, прийняття по ним рішень та направлення їх копій службі у справах дітей Одеської міської ради, зокрема щодо:
- реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини;
- реєстрації народження дитини, покинутої в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, а також дитини, мати якої померла чи місце проживання матері якої встановити неможливо;
- надання дозволів на проведення психіатричних оглядів, амбулаторної психіатричної допомоги або на госпіталізацію до психіатричного закладу дітей, які залишилися без батьківського піклування;
- негайного відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, при безпосередній загрозі життю або здоров’ю дитини;
- надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до ДБСТ та в прийомні сім’ї, а також до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, якщо спорів з цього приводу не виникає;
- встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у встановленому порядку, при відсутності спору;
- надання дозволу на вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, а також інших правочинів за участю дітей, які підлягають нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, у випадках, коли дитина набуває право власності;
- надання повної цивільної дієздатності дитині при відсутності спору.
2.4. Забезпечити підписання анкет дітей, які можуть бути усиновлені, не пізніше 2-ох днів з дня надання службою у справах дітей Одеської міської ради таких анкет, роздрукованих з Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, на розгляд районних адміністрацій Одеської міської ради. У разі, якщо анкета підписується не головою районної адміністрації Одеської міської ради, а особою, на яку покладено виконання обов’язків голови, підписантом додається до анкети копія розпорядчого документа про покладення відповідних обов’язків.
2.5. Забезпечити надання службі у справах дітей Одеської міської ради копій розпоряджень та висновків районної адміністрації Одеської міської ради не пізніше 3-х робочих днів з дня їх прийняття для формування особових справ дітей, забезпечення контролю за житлом, яке зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
2.6. Щорічно до 1 грудня надавати службі у справах дітей Одеської міської ради узагальнену інформацію щодо:
- збереження за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, права користування житловими приміщеннями;
- стану житлово-побутових умов у житлових приміщеннях, які зберігаються за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у м. Одесі;
- взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на облік потребуючих поліпшення житлових умов.
2.7. Надавати до Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради копії розпоряджень не пізніше 3-х днів з дня їх видання з метою захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Службі у справах дітей Одеської міської ради:
3.1. Забезпечити отримання повідомлень від виконавчих органів Одеської міської ради, їх структурних підрозділів та підпорядкованих комунальних підприємств, установ і закладів, а також громадян про:
- дітей, які залишилися без батьківського піклування;
- дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі стосовно яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення;
- дітей, права яких порушуються, їх реєстрацію, проведення негайних перевірок та з’ясування обставин, які склалися, а також внесення даних до книги первинного обліку дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, єдиного електронного обліку та до книги повідомлень про насильство в сім’ї або реальної загрози його вчинення.
3.2. Забезпечити при підготовці питання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, застосування пріоритетних форм влаштування: усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
3.3. Забезпечити:
- отримання та ведення єдиної реєстрації заяв громадян щодо питань, віднесених до компетенції органів опіки та піклування;
- внесення у разі необхідності питань на розгляд комісії з питань захисту прав дитини у м. Одесі.
3.4. Забезпечити участь у процедурі надання дітям статусу біженців.


4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
4.1. Забезпечити щоквартальне надання службі у справах дітей Одеської міської ради списків учнів загальноосвітніх шкіл та інтернатів міста, які без поважних причин не відвідують навчальні заклади.
4.2. Щорічно до 15 січня надавати службі у справах дітей Одеської міської ради інформацію про забезпечення прав дітей на освіту у м. Одесі відповідно до статей 28, 29 Конвенції ООН від 20 листопада 1989 року «Про права дитини».

5. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
5.1. Забезпечити участь представників дитячих поліклінік міста у спільних зі службою у справах дітей Одеської міської ради перевірках за повідомленнями про загрозу життю та здоров’ю дитини.
5.2. Щорічно до 15 січня надавати службі у справах дітей Одеської міської ради інформацію про забезпечення права дітей на охорону здоров’я у місті Одесі відповідно до статті 24 Конвенції ООН від 20 листопада 1989 року «Про права дитини».

6. Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради здійснювати процедуру зняття з реєстрації місця проживання у м. Одесі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виключно при наявності погодження органів опіки та піклування районних адміністрацій Одеської міської ради.

7. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 25 квітня 2012 року № 376-01р «Про удосконалення взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради з питань опіки та піклування та захисту прав дітей».

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
Г. ТрухановСтраница создана: 19.06.2017 10:44
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее П Р О Г Р А М М А
Ко Дню независимости Украины

Далее 21-23 сентября
Odessa JazzFest

Далее 22-26 августа
Вышиванковый фестиваль

Далее 27 августа 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 27 августа 
образовательный форум
для педагогов

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее до 10 сентября 
фотовыставка «Грузия на пленке»

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее