14:31:23   |   24 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Нормативные акты / Проекты решений / Проекты решений исполкома / 036276/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

036276/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження проекту договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси між виконавчим комітетом Одеської міської ради та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІТРАНС» при будівництві житлових будинків із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (перший та другий пускові комплекси) за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, 102-104

ПРОЕКТПро затвердження проекту договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси між виконавчим комітетом Одеської міської ради та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІТРАНС» при будівництві житлових будинків із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (перший та другий пускові комплекси) за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, 102-104

 


Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІТРАНС» щодо затвердження договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси при будівництві житлових будинків із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (перший та другий пускові комплекси) за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, 102-104, беручи до уваги надані документи та обґрунтовуючі матеріали, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити проект договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.
 


Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Вик. Панов 711-14-01

 

 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
відПроект договору
про пайову участь замовника у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси

м. Одеса «____»_____________2017 р.Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Рябоконя Петра Мусійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІТРАНС» в особі директора Хауліна Максима Олександровича, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради від 2016 року № 04056931Ю0010508 у новій редакції, та власного волевиявлення (далі – Замовник), з іншої сторони, разом поіменовані «Сторони», уклали договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (далі – Договір) про наступне:

І. Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Одеси при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, визначених цим Договором, у термін до 31 грудня 2018 року.
1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування –«Будівництво житлових будинків із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (перший та другий пускові комплекси) за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, 102-104».
1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – житлове будівництво.

ІІ. Розмір пайової участі

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у розмірі 10 840 907 (десять мільйонів вісімсот сорок тисяч дев’ятсот сім) грн відповідно до розрахунку (додаток 1) частинами згідно з графіком (додаток 2).
Підстава: протокол засідання комісії з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси від 06 квітня 2017 року № 47.
2.2. Розмір пайової участі визначено на підставі нормативів для одиниці створеної потужності (опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 лютого 2017 року № 14, що за 1 м2 складає 9 260 (дев’ять тисяч двісті шістдесят) грн.
2.3. Розрахунок розміру пайової участі складений на підставі вихідних даних Замовника щодо потужності об’єкта будівництва і нормативів для одиниці створеної потужності та затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від __________ № _______.
2.4. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси здійснюється у безготівковій формі на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»:
код ЄДРПОУ 38016923, МФО 828011, р/р 31513921700007.
(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)

ІІІ. Права і обов’язки Сторін, терміни сплати

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у пункті 2.1 розділу 2 Договору, у термін до 31 грудня 2018 року згідно з графіком.
3.2. У разі внесення істотних змін (більше ніж 5 %) до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується до введення об’єкта в експлуатацію звернутися із клопотанням до виконавчого комітету Одеської міської ради або до управління капітального будівництва Одеської міської ради з наданням необхідних документів для уточнення розміру пайової участі в частині зміни техніко-економічних показників.
3.3. У разі звернення Замовника про продовження термінів оплати або продовження термінів оплати за Договором, комісією з визначення пайової участі замовника в розвитку інфраструктури міста Одеси одночасно з прийняттям рішення про продовження терміну будівництва об’єкта або продовження термінів оплати за Договором визначається уточнений розмір несплаченої частини пайової участі згідно з опосередкованою вартістю будівництва житла для міста Одеси на момент дати її засідання.
3.4. Замовник зобов'язується:
- відгородити ділянку будівництва з метою її приведення в естетичний вигляд;
- вимивати колеса автомашин при їх виїзді з будівельного майданчика;
- під час перевезення сипучих матеріалів автотранспортними засобами покривати тентами матеріали, що перевозяться;
- встановити інформаційні позначки про належність автотранспорту забудовнику, якого він обслуговує;
- відновити шляхове покриття, зруйноване внаслідок проведення будівельних робіт;
- забезпечити в період будівництва належний санітарний та протипожежний стан будинків і споруд, розташованих на відведеній земельній ділянці;
- вчасно вживати заходів щодо усунення аварійних ситуацій або інших обставин, що виникають під час будівництва;
- забезпечити в період підготовки й здійснення будівництва безперешкодний доступ до земельної ділянки, будинків і споруд, інженерних комунікацій, розташованих на ньому, фахівців експлуатуючих служб і організацій при необхідності проведення ремонтно-будівельних робіт, а також фахівців управління капітального будівництва Одеської міської ради та департаменту комунальної власності Одеської міської ради для контролю будівництва й цільового використання земельної ділянки.
3.5. Після закінчення будівництва об'єкта Замовник надає до управління капітального будівництва Одеської міської ради технічний паспорт для уточнення розміру пайової участі та отримує довідку про виконання зобов'язань за цим Договором.

ІV. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання Договору в межах чинного законодавства України.
4.2. Усі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі, визначеної пунктом 2.1 розділу 2 Договору, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від неперерахованої суми за кожний день прострочення платежу, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання. Розрахунок суми основного боргу та штрафних санкцій здійснюється з урахуванням індексу інфляції.
Сплата пені здійснюється Замовником у безготівковій формі на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту»:
код ЄДРПОУ 38016923, МФО 828011, р/р 31513921700007.
(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів)

4.4. Замовник також сплачує 3% річних від простроченої суми.
4.5. Виконавчий комітет Одеської міської ради має право стягнути повну суму пайової участі, визначену Договором (згідно з графіком), у разі прострочення терміну сплати більше ніж на 3 місяці.


V. Інші умови

5.1. Зміни до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є його невід’ємною частиною, або в судовому порядку.
5.2. У разі порушення Замовником умов Договору, його може бути розірвано виконавчим комітетом Одеської міської ради в односторонньому порядку.
5.3. Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.
5.4. Договір складено в 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Одеської міської ради, третій – в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради.
5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Замовником своїх зобов’язань.
5.6. Додатки до Договору:
№ 1 – розрахунок розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності;
№ 2 – графік оплати пайової участі.
5.7. У разі відмови Замовника до початку відповідного будівництва від намірів забудови земельної ділянки згідно з пунктами 1.2, 1.3 Договору, цей Договір може бути розірваний за умови сплати ним 5 тис.грн.

VI. Юридичні адреси Сторін, банківські реквізити

 

 

Виконавчий комітет Одеської міської ради:
Адреса: 65004, м. Одеса,
Думська пл.,1

 Заступник міського голови

_________________П.М. Рябоконь

МП

Замовник:

 Адреса: м. Одеса, 

65014, вул. Буніна, 5
ЄДРПОУ 30587886

Директор ТОВ «НАВІТРАНС» 
 _______________М.О. Хаулін

МП 

 Договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси складений, оформлений і зареєстрований в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради від ______________ № _______/кс.Начальник управління
капітального будівництва           Б.М. Панов

Керуюча справами                     О. Оніщенко

Додаток 1
до проекту Договору
від


Розрахунок
розміру пайової участі замовника у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності


Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Рябоконя Петра Мусійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІТРАНС» в особі директора Хауліна Максима Олександровича, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради від 2016 року № 04056931Ю0010508 у новій редакції, та власного волевиявлення (далі – Замовник), з іншої сторони, разом поіменовані «Сторони», відповідно до умов Договору від «___»________ 20____ року № _______ склали розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування «Будівництво житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (перший та другий пускові комплекси) за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, 102-104».

1. Розрахунок здійснено на підставі листа управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради від 26 грудня 2016 року № 01-06/1224 та нормативів для одиниці створеної потужності (опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 лютого 2017 року № 14, а також на підставі рішення комісії з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси від 06 квітня 2017 року № 47, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від «____»_________ 20__ р. № _________.

2. Згідно з наданими Замовником вихідними даними та, виходячи з показників створеної потужності, пайова участь при будівництві житлових будинків із вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (перший та другий пускові комплекси) за адресою: м. Одеса, вул. Костанді, 102-104 становить 10 840 907 (десять мільйонів вісімсот сорок тисяч дев’ятсот сім) грн.
3. Розрахунок розміру пайового внеску Замовника будівництва об’єктів здійснюється за формулою:

 
Р = Рж + Рп, де

 
Рж = ((Sзаг.кв. – Sвід) х 4 %) х Вбуд, де
Рж – розмір пайової участі при будівництві об’єкта житлового призначення у грошовому вираженні (грн);
Sзаг.кв. – загальна площа квартир об’єкта (м2);
Sвід – загальна площа, необхідна для відселення громадян, згідно зі списком, погодженим відповідною районною адміністрацією Одеської міської ради (м2);
4 % – граничний розмір залучення коштів для житлових будинків згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Вбуд – опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 лютого 2017 року № 14.

 
Рп= (Sзаг – Sзаг.нжп) х 10 % ) х Вбуд х Кф, де

 
Рп – розмір пайової участі об’єкта нежитлового призначення (грн);
Sзаг – загальна корисна площа об’єкта (м2);
Sзаг.нжп – загальна корисна площа нежитлових приміщень, які є власністю Замовника, розташовані на території забудови та підлягають знесенню (м2);
10 % – граничний розмір залучення коштів для об’єктів нежитлового призначення згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Вбуд – опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 м2 загальної площі квартир будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 лютого 2017 року № 14;
Кф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта.
4. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору від «____»_________ 20___ р. № ____________. 

 

Виконавчий комітет Одеської міської ради: 

 

Заступник міського голови 
_________________ П.М. Рябоконь

МП 

Замовник:

Директор

ТОВ «НАВІТРАНС» 

_________________М.О. Хаулін

 
 МП
Начальник управління
капітального будівництва                Б.М. Панов
 

 Додаток 2
до проекту Договору
від

 

ГРАФІК
оплати коштів пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси


Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Рябоконя Петра Мусійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Статуту територіальної громади міста Одеси, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІТРАНС» в особі директора Хауліна Маскима Олександровича, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради від 2016 року № 04056931Ю0010508 у новій редакції, та власного волевиявлення (далі – Замовник), з іншої сторони, разом поіменовані «Сторони», відповідно до умов Договору від «___»________ 20___ року № _______ домовилися про наступне:

1. Оплату за договором у розмірі 10 840 907 (десять мільйонів вісімсот сорок тисяч дев’ятсот сім) грн здійснювати згідно з наступним графіком:
- 200 000 грн – протягом 30 календарних днів із моменту прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради;
- 3 000 000 грн – до 31 грудня 2017 року;
- 7 639 869 грн – до 31 грудня 2018 року.

2. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору від  «____»_________ 20___ р. № ____________.

Виконавчий комітет Одеської міської ради: 

 

Заступник міського голови 
_________________ П.М. Рябоконь

МП 

Замовник:

Директор

ТОВ «НАВІТРАНС» 

_________________М.О. Хаулін

 
 МП

 

Начальник управління
капітального будівництва      Б.М. ПановСтраница создана: 13.04.2017 12:35
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее