08:31:48   |   17 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Проекты решений / Проекты решений исполкома / 036542/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

036542/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754

ПРОЕКТ доопрацьовано 26.07.2017р.

Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів

Одеської міської ради, затвердженого рішенням

виконавчого комітету Одеської міської ради

від 31 жовтня 2005 року № 754Відповідно до статей 51, 52, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1328-VII «Про затвердження положень про районні адміністрації Одеської міської ради», від 07 грудня 2016 року № 1431-VII «Про створення комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради», з метою підвищення ефективності діяльності виконавчих органів Одеської міської ради виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754:
1.1. Підпункт 2.2.12 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Якщо в проекті рішення виконкому порушуються питання про зміну статусу гуртожитків, розташованих на території Київського, Малиновського, Приморського або Суворовського районів м. Одеси, проект обов’язково погоджується з головою відповідної райадміністрації».
1.2. У підпункті 2.3.6 Регламенту замінити слова «начальником управління економіки, промисловості та інвестицій» словами «директором департаменту економічного розвитку» та доповнити абзацом наступного змісту:
«- питання стосовно розміщення та (або) організації на території Київського, Малиновського, Приморського або Суворовського районів м. Одеси торговельних рядів, торговельних майданчиків, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, ярмарків, ярмарків-виставок на відкритих майданчиках, масових культурних та спортивних заходів – головою відповідної райадміністрації».
1.3. Підпункт 3.1.8 Регламенту викласти в наступній редакції:
«3.1.8. Інформація про заплановані на наступний тиждень найважливіші події, явища та тенденції в суспільно-політичному, соціально-економічному та культурному житті міста передається виконавчими органами міської ради до департаменту інформації та зв’язків з громадськістю, в копії – до райадміністрацій, у встановленому порядку на паперових і електронних носіях. Виконавчі органи міської ради готують прес-релізи чи іншу письмову інформацію як стосовно цих подій, так і на випадок виникнення необхідності донести до населення міста актуальну інформацію».
1.4. Підпункт 3.1.10 Регламенту викласти в наступній редакції:
«3.1.10. Функціонування «Гарячої лінії – Телефону довіри міського голови», «Гарячої лінії мера по протидії корупції» та «Єдиного центру звернень громадян» (далі – ЄЦЗГ) (багатоканальні телефони 15-35, 705-55-55, 705-71-71 та сайт 1535.odessa.ua) забезпечує прийняття та розгляд звернень фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи (далі – Звернень).
ЄЦЗГ в робочий час працює у режимі централізованого міського центру звернень громадян із функцією оперативного формування, передачі та доступу до інформації від громадян у реальному часі; в неробочий час працює у режимі багатоканального автовідповідача з функцією запису повідомлень від громадян загальною тривалістю до трьох хвилин на одне повідомлення з подальшою їх формалізацією.
Усі Звернення, що надійшли до ЄЦЗГ, розглядаються в порядку та згідно з вимогами, встановленими чинним законодавством України.
Контроль за розглядом виконавчими органами, комунальними підприємствами, організаціями та установами міської ради, підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси, Звернень, за виконання завдань щодо вирішення по суті порушених у Зверненнях питань, за своєчасністю надання вмотивованої відповіді заявнику здійснюється міським головою, першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов'язків між ними.
Узагальнення інформації про дотримання виконавчими органами, комунальними підприємствами, організаціями та установами міської ради, підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси, контрольних строків виконання доручень стосовно розгляду Звернень здійснює департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради, який щоп’ятниці надає узагальнений звіт до департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради для підготовки матеріалів на апаратну нараду.
У разі порушення контрольних строків виконання доручень щодо розгляду Звернень керуючий справами виконкому інформує міського голову.
Уся інформація стосовно заявника, виконавців, відповідальних осіб та інша, необхідна для вирішення порушених питань, вноситься до спеціалізованої електронної бази та зберігається не менше одного року».
1.5. Підпункт 4.8.3 Регламенту викласти в наступній редакції:
«4.8.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, при прийнятті на роботу керівників комунальних підприємств застосовується контрактна форма трудового договору (контракт). У контракті визначаються права та обов’язки сторін, термін дії контракту, умови матеріального забезпечення. Контракт складається у двох примірниках і погоджується директором департаменту фінансів міської ради, директором юридичного департаменту міської ради, директором департаменту економічного розвитку міської ради, керівником виконавчого органу міської ради, який розпорядженням міського голови визначений уповноваженим органом для здійснення контролю за ефективною діяльністю відповідного комунального підприємства. Кандидатура на посаду керівника комунального підприємства при проходженні ним співбесіди погоджується шляхом підписання контракту першим заступником міського голови, заступником міського голови, керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов’язків».
1.6. Розділ 5.7 Регламенту викласти в наступній редакції:
«5.7. Порядок роботи зі зверненнями, які надійшли на «Гарячу лінію – Телефон довіри міського голови», «Гарячу лінію мера по протидії корупції» та до «Єдиного центру звернень громадян»:
5.7.1. Відповідальність за технічну організацію процесу розгляду Звернень та забезпечення контролю за їх виконанням покладається на КУ «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» (далі – КУ «МІАЦ»).
5.7.2. Для інформування виконавців та взяття Звернень на контроль кожного робочого дня о 12.00 КУ «МІАЦ» забезпечується наявність необхідної інформації у базі даних спеціалізованої електронної програми за Зверненнями, які надійшли за попередню добу до ЄЦЗГ.
5.7.3. Щотижня міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому надаються відповідні звіти щодо кількісних та якісних показників розгляду підпорядкованими їм виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями Звернень та результатів контролю виконання доручень.
Керуючому справами виконкому надається узагальнений звіт щодо кількісних та якісних показників стану розгляду виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями Звернень та результатів контролю виконання доручень.
5.7.4. КУ «МІАЦ» вивчає суть Звернень та вносить міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому пропозиції щодо відповідальних виконавців за розгляд кожного з них згідно з компетенцією виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси.
5.7.5. У випадку надходження Звернення з питань, вирішення яких не належить до компетенції органів місцевого самоврядування, заявнику про це повідомляється за допомогою засобів телефонного зв’язку відповідальним спеціалістом КУ «МІАЦ». Під час розмови заявнику пропонується звернутися до підприємства, організації, установи, що спроможні вирішити порушене у Зверненні питання, та надаються, при їх наявності, необхідні контактні дані (номери телефонів, поштова адреса тощо).
За вимогою заявника такі Звернення разом із супровідним листом КУ «МІАЦ» направляються на адресу відповідного підприємства, установи, організації в електронному вигляді електронною поштою або на паперових носіях у гарантований у часі спосіб.
5.7.6. Якщо під час розгляду міським головою, першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому інформації про Звернення за попередню добу виникає необхідність у визначенні іншого виконавця, контрольних термінів виконання окремих Звернень або надання додаткових доручень виконавцям, зазначені посадові особи накладають відповідну резолюцію, зміст якої до 12.00 вноситься в облікову картку у базі даних спеціалізованої електронної програми. Внесена таким чином інформації наочно відображується у режимі реального часу на комп’ютерних терміналах відповідальних виконавців.
5.7.7. Звернення розглядають невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх реєстрації. В окремих випадках можливе продовження терміну розгляду Звернення в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Рішення про визначення кінцевого терміну розгляду Звернення приймається міським головою, першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов’язків між ними.
5.7.8. У випадку, коли питання, порушені у Зверненні, неможливо вирішити в межах контрольного строку, виконавець письмово звертається до міського голови, першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов’язків з аргументованим клопотанням про продовження термінів розгляду Звернення. На підставі відповідної резолюції, яка вноситься уповноваженою на це особою до електронної облікової картки заявника, КУ «МІАЦ» змінює контрольний строк розгляду Звернення, а виконавець письмово повідомляє заявника про остаточні строки розгляду його Звернення.
5.7.9. Зняття з контролю Звернень здійснюється за резолюцією міського голови, першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов’язків».
1.7. У підпунктах 6.2, 6.3, 6.6, 6.14, 6.25 замінити слова «управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю» словами «департамент з питань звернень громадян».
1.8. У підпунктах 6.4, 6.32 замінити слова «начальник управління звернень громадян» словами «директор департаменту з питань звернень громадян».
1.9. Викласти підпункт 6.5 у новій редакції:
«6.5. Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до компетенції Одеської міської ради, звернення в термін, не пiзнiше п'яти днів, із супровідним листом департаменту з питань звернень громадян пересилається за належністю вiдповiдному органу або посадовій особі, про що заявнику надсилається повідомлення».
1.10. Доповнити пункт 6.6 Регламенту абзацом наступного змісту:
«При надходженні колективних звернень мешканців району (до 200 підписів) вони обов’язково передаються на розгляд голові відповідної райадміністрації для забезпечення вирішення порушених питань по суті відповідно до компетенції або для здійснення контролю за виконанням завдань функціональними виконавчими органами міської ради».
1.11. Викласти пункт 6.8 Регламенту в наступній редакції:
«6.8. Особистий прийом громадян проводять міський голова, перший заступник міського голови, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому, голови райадміністрацій, директор юридичного департаменту згідно з графіком, затвердженим міським головою.
Громадянам, які звернулися під час особистого прийому до міського голови, першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, голів райадміністрацій, директора юридичного департаменту, надається відповідь у встановленому законодавством України порядку».
1.12. У підпункті 6.31 замінити слова «відділу контролю управління звернень громадян» словами «відділу контролю та зворотного зв’язку департаменту з питань звернень громадян».
1.13. Розділ 7 Регламенту доповнити пунктом 7.8 наступного змісту:
«7.8. Порядок підготовки електронних презентацій:
7.8.1. Електронні презентації готуються виконавчими органами і комунальними підприємствами міської ради для доповідей на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, інших заходах під головуванням міського голови.
7.8.2. Відповідальність за своєчасність і якість підготовки електронних презентацій несуть керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міської ради.
7.8.3. При підготовці електронних презентацій можуть використовуватись методи статичної і динамічної інфографіки.
7.8.4. Електронні презентації можуть містити фотографії, графіки, креслення, ескізні проекти, містобудівну документацію, порівняльні таблиці, схеми, картографічні матеріали, діаграми, анімаційні елементи, аудіо- і відеофайли тощо.
7.8.5. Електронні презентації готуються в графічному редакторі з обов'язковою вказівкою назви доповіді.
7.8.6. Підготовка електронних презентацій повинна здійснюватися із врахуванням необхідності їх демонстрації в зручному для доповідача режимі і у вказаній головуючим послідовності.
7.8.7. Кожен слайд електронної презентації повинен містити заголовок, що розкриває суть викладеної графічними методами інформації. Назва доповіді, розділу, графіка, фотографії виконуються шрифтом Impact, доповнення до назви слайду і текст – шрифтом Myriad Pro Cond.
7.8.8. При підготовці електронних презентацій не використовуються таймери і анімація зміни екранів, ефекти зміни слайдів, інші спецефекти (тіні, віддзеркалення і свічення).
7.8.9. Графічні елементи на слайді повинні мати оптимальні для сприйняття розміри і розташовуватися в робочій області (не більше 1-2 елементів).
7.8.10. При підготовці слайдів з графічними елементами, що містять результати порівняльного аналізу за різні періоди, використовуються, як правило, однакові кольори для відображення однакових показників.
При підготовці слайдів із зображенням результатів виконання робіт на будь-якому об’єкті або території фотографії, які містять зображення до та після виконання робіт, мають бути виконані з одного ракурсу.
7.8.11. Слайди, з яких складається електронна презентація, нумеруються, цифри номера розміщуються в нижній центральній частині.
7.8.12. Виконавчі органи і комунальні підприємства міської ради надають на електронних носіях електронною поштою презентації з питань порядку денного для доповіді на:
- сесії міської ради – за 10 робочих днів;
- засіданні виконкому – за 10 робочих днів;
- апаратній нараді міського голови – до 13.00 п'ятниці
до адміністративно-господарського департаменту міської ради, департаменту з організації роботи ради, департаменту документально-організаційного забезпечення міської ради відповідно.
7.8.13. У виконавчих органах і на комунальних підприємствах міської ради наказом керівника призначається посадова особа, відповідальна за підготовку і демонстрацію електронних презентацій, про що робиться відповідний запис у посадових інструкціях вказаного фахівця.
7.8.14. Керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міської ради забезпечують спільну роботу відповідального співробітника підлеглого їм підрозділу з фахівцем адміністративно-господарського департаменту міської ради з тестування і, за необхідності, технічного доопрацювання електронних презентацій.
7.8.15. Керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міської ради несуть відповідальність за присутність співробітників, відповідальних за демонстрацію електронних презентацій, на погоджувальних радах, які проводяться перед сесіями міської ради і засіданнями виконкому, безпосередньо на сесіях міської ради, засіданнях виконкому, а також на апаратних нарадах міського голови тощо.
7.8.16. Відповідальність за внесення до електронних презентацій змін і доповнень, які були запропоновані в ході погоджувальних рад перед сесіями міської ради і засіданнями виконкому, несуть керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міськради.
7.8.17. Виконавчі органи і комунальні підприємства міськради, відповідальні за демонстрацію електронних презентацій, контролюють, щоб під час проведення сесій міської ради і засідань виконавчого комітету демонструвалися актуальні, доопрацьовані і погоджені версії презентацій».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.

 
Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко
 

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради
Вик. Броварська М.В. 724-33-63

ПРОЕКТ 036436

Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів

Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету

Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754

Відповідно до статей 51, 52, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1328-VII «Про затвердження положень про районні адміністрації Одеської міської ради», від 07 грудня 2016 року № 1431-VII «Про створення комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради», з метою підвищення ефективності діяльності виконавчих органів Одеської міської ради виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754:
1.1. Підпункт 2.2.12 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Якщо в проекті рішення виконкому порушуються питання про зміну статусу гуртожитків, розташованих на території Київського, Малиновського, Приморського або Суворовського районів м. Одеси, проект обов’язково погоджується з головою відповідної райадміністрації».
1.2. Підпункт 2.2.13 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«З проектами рішень, що стосуються будь-яких об’єктів, розташованих на території районів міста, обов’язково ознайомлюються голови відповідних райадміністрацій шляхом оформлення в установленому порядку листа-ознайомлення, який додається до проекту рішення».
1.3. У підпункті 2.3.6 Регламенту замінити слова «начальником управління економіки, промисловості та інвестицій» словами «директором департаменту економічного розвитку» та доповнити абзацом наступного змісту:
«- питання стосовно розміщення та (або) організації на території Київського, Малиновського, Приморського або Суворовського районів м. Одеси торговельних рядів, торговельних майданчиків, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, ярмарків, ярмарків-виставок на відкритих майданчиках, масових культурних та спортивних заходів – головою відповідної райадміністрації».
1.4. Підпункт 3.1.8 Регламенту викласти в наступній редакції:
«3.1.8. Інформація про заплановані на наступний тиждень найважливіші події, явища та тенденції в суспільно-політичному, соціально-економічному та культурному житті міста передається виконавчими органами міської ради до департаменту інформації та зв’язків з громадськістю, в копії – до райадміністрацій, у встановленому порядку на паперових і електронних носіях. Виконавчі органи міської ради готують прес-релізи чи іншу письмову інформацію як стосовно цих подій, так і на випадок виникнення необхідності донести до населення міста актуальну інформацію».
1.5. Підпункт 3.1.10 Регламенту викласти в наступній редакції:
«3.1.10. Функціонування «Гарячої лінії – Телефону довіри міського голови» та «Єдиного центру звернень громадян» (далі – ЄЦЗГ) (багатоканальні телефони 15-35, 705-55-55 та сайт 1535.odessa.ua) забезпечує прийняття та розгляд усних та письмових пропозицій, заяв або скарг фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи (далі – Звернень).
ЄЦЗГ в робочий час працює у режимі централізованого міського центру звернень громадян із функцією оперативного формування, передачі та доступу до інформації від громадян у реальному часі; в неробочий час працює у режимі багатоканального автовідповідача з функцією запису повідомлень від громадян загальною тривалістю до трьох хвилин на одне повідомлення з подальшою їх формалізацією.
Усі Звернення, що надійшли до ЄЦЗГ, розглядаються згідно із Законом України “Про звернення громадян”.
Відповідно до порушених у Зверненні питань згідно з розподілом функціональних обов'язків визначається відповідальна за його виконання посадова особа, якій в подальшому дане Звернення направляється на розгляд.
Контроль за розглядом виконавчими органами, комунальними підприємствами, організаціями та установами міської ради, підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси, Звернень здійснюється першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов'язків між ними.
Контроль за виконанням доручень стосовно розгляду Звернень здійснює керуючий справами виконкому.
Звернення розглядаються невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх реєстрації, якщо вони не потребують додаткового вивчення, інакше – у термін, не більше 30 днів. В окремих випадках можливе продовження терміну розгляду Звернення до 45 днів. Рішення про визначення кінцевого терміну розгляду Звернення приймається першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов'язків між ними.
Якщо термін надання відповіді випадає на вихідні, святкові та неробочі дні, відповідь на Звернення має бути надана у перший робочий день, що слідує за днем, визначеним кінцевим терміном для розгляду Звернення.
З метою запобігання виникненню повторних Звернень з однакових питань керівники виконавчих органів забезпечують негайний телефонний контакт із заявниками та контроль за розглядом Звернення, під час якого визначаються строки та умови його вирішення.
Уся інформація стосовно заявника, виконавців, відповідальних осіб та інша, необхідна для вирішення порушених питань, вноситься до спеціалізованої електронної бази та зберігається не менше одного року».
1.6. Доповнити пункт 3.5 Регламенту підпунктами 3.5.3 та 3.5.4 наступного змісту:
«3.5.3. Райадміністрація забезпечує здійснення контролю за виконанням на території району функціональними виконавчими органами міської ради розпорядчих документів міської ради, її виконкому та міського голови.
3.5.4. На основі Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради райадміністрації розробляють власні Регламенти, що визначають організаційно-процедурні питання діяльності райадміністрації як самостійного виконавчого органу Одеської міської ради, утвореного з метою реалізації функцій місцевого самоврядування на території відповідного району м. Одеси. Регламент райадміністрації затверджується розпорядженням її голови».
1.7. Підпункт 4.3.3 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Кандидатури керівників районних структурних підрозділів функціональних виконавчих органів міської ради попередньо узгоджуються керівниками даних виконавчих органів з головами відповідних райадміністрацій».
1.8. Підпункти 4.8.2 та 4.8.3 Регламенту викласти в наступній редакції:
«4.8.2. Призначення на посади керівників комунальних підприємств, організацій та установ, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, здійснюється за рекомендацією (поданням) першого заступника міського голови, заступника міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов’язків, голови райадміністрації.
Кандидатури на посади керівників комунальних підприємств, організацій, закладів та установ, місцезнаходження та діяльність яких здійснюється на території районів м. Одеси, попередньо узгоджуються з головами відповідних райадміністрацій.
4.8.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, при прийнятті на роботу керівників комунальних підприємств застосовується контрактна форма трудового договору (контракт). У контракті визначаються права та обов’язки сторін, термін дії контракту, умови матеріального забезпечення. Контракт складається у двох примірниках і погоджується, при проходженні співбесіди кандидата на посаду керівника, з першим заступником міського голови, заступником міського голови, керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов’язків, директором департаменту фінансів міської ради, директором департаменту економічного розвитку міської ради, керівником виконавчого органу міської ради, який розпорядженням міського голови визначений уповноваженим органом для здійснення контролю за ефективною діяльністю відповідного комунального підприємства».
1.9. Розділ 5.7 Регламенту викласти в наступній редакції:
«5.7. Порядок роботи зі зверненнями, які надійшли на Телефон довіри міського голови, Гарячу лінію мера по протидії корупції та до Єдиного центру звернень громадян.
5.7.1. Загальна відповідальність за функціонування ЄЦЗГ покладається на керуючого справами виконкому, за організацію процесу реагування на Звернення – на департамент з питань звернень громадян міської ради.
5.7.2. Відповідальність за організацію інформаційного забезпечення процесу контролю виконання та реагування на Звернення, підтримку в робочому стані технічних, програмних та інших спеціалізованих засобів, кадрове забезпечення покладається на КУ «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» (далі – КУ «МІАЦ»).
КУ «МІАЦ» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та Статутом КУ «МІАЦ».
5.7.3. КУ «МІАЦ» забезпечує приймання, обробку, ведення звітності та контроль за терміном розгляду Звернень, для чого спеціалісти комунальної установи формалізують Звернення, якому в автоматичному режимі присвоюється індивідуальний системний номер та формується облікова картка заявника (з аудіо-, відео-, фото- та іншими файлами) у базі даних спеціалізованої електронної програми.
5.7.4. Для інформування виконавців та взяття Звернень на контроль кожного робочого дня о 12.00 спеціалістами КУ «МІАЦ» забезпечується наявність необхідної інформації у базі даних спеціалізованої електронної програми за Зверненнями, які надійшли за попередню добу до ЄЦЗГ.
5.7.5. Щотижня спеціалістами КУ «МІАЦ» готуються за підписом директора та надаються міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому відповідні звіти щодо кількісних та якісних показників розгляду Звернень та результатів контролю виконання доручень.
5.7.6. Начальник відділу контролю та зворотного зв’язку КУ «МІАЦ» вивчає суть Звернень та вносить пропозиції щодо відповідальних виконавців за розгляд кожного з них згідно з компетенцією виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси.
5.7.7. Директор КУ «МІАЦ» перевіряє правильність визначення виконавців, відповідальних за розгляд Звернень. Якщо виконавцем Звернення визначено установу чи підприємство, що не належить до виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ Одеської міської ради, підписує підготовлені спеціалістами КУ «МІАЦ» супровідні листи. Разом із супровідним листом текст Звернення (перелік Звернень) відправляється виконавцю в електронному вигляді електронною поштою або на паперових носіях у гарантований у часі спосіб (через департамент з питань звернень громадян міської ради, кур’єром тощо).
Тексти Звернень в електронному вигляді електронною поштою надаються згідно з розподілом обов’язків міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому для оформлення відповідної резолюції керівника.
5.7.8. Анонімні Звернення (звернення, за якими неможливо встановити номер телефону або адресу заявника) розгляду не підлягають, за виключенням випадків, коли це стосується надзвичайних обставин або Звернення має інформаційний характер.
Не розглядаються повторні Звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також Звернення осіб, визнаних недієздатними.
Рішення про припинення розгляду такого Звернення приймається міським головою, першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов’язків, про що виконавцем повідомляється особі, яка подала Звернення.
У випадку надходження Звернення з питань, вирішення яких не належить до компетенції органів місцевого самоврядування, заявнику про це повідомляється за телефоном відповідальним спеціалістом КУ «МІАЦ». Під час розмови заявнику пропонується звернутися до підприємства, організації, установи, що спроможні вирішити порушене у Зверненні питання, та надаються, при їх наявності, необхідні контактні дані (номери телефонів, поштова адреса тощо).
За вимогою заявника такі Звернення разом із супровідним листом спеціалістами КУ «МІАЦ» направляються до відповідного підприємства, організації, установи в електронному вигляді електронною поштою або на паперових носіях у гарантований у часі спосіб (через департамент з питань звернень громадян міської ради, кур’єром тощо).
5.7.9. Контрольний строк розгляду і вирішення питань, викладених у Зверненнях, – не пізніше 15 календарних днів з моменту отримання інформації про зміст Звернення та внесення його до бази даних спеціалізованої електронної програми.
Звернення, які потребують додаткового вивчення, розглядаються і вирішуються у термін, не більше одного місяця від дня їх надходження.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, рішення про визначення кінцевого терміну розгляду Звернення приймається міським головою, першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов'язків між ними, про що повідомляється особі, яка подала Звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у Зверненні, не може перевищувати 45-ти днів.
5.7.10. З метою запобігання виникненню повторних Звернень керівники виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, підприємств, організацій та установ всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси, забезпечують негайний телефонний контакт із заявниками (у разі наявності їх номерів телефонів), під час якого обговорюються строки та умови вирішення порушеного у Зверненні питання.
5.7.11. Якщо під час розгляду першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому інформації про Звернення за попередню добу виникає необхідність у змінах виконавця, контрольних термінів виконання окремих Звернень або надання додаткових завдань виконавцям, оформлюється відповідна резолюція керівника, яка вноситься до 12.00 консультантами керівників, членів виконкому міської ради до облікової картки у базі даних спеціалізованої електронної програми або до 10.00 в електронному вигляді електронною поштою надається спеціалістам КУ «МІАЦ» для внесення до облікової картки у базі даних спеціалізованої електронної програми. Внесена таким чином інформація наочно відображується у режимі реального часу на комп’ютерних терміналах відповідальних виконавців.
Якщо виконавцем Звернення визначено установу чи підприємство, що не належить до виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ міської ради та яка не має технічної можливості доступу до бази даних звернень, відповідна резолюція оформлюється письмово та передається у гарантований у часі спосіб (через департамент з питань звернень громадян, кур’єром, поштою тощо).
5.7.12. У межах контрольного строку виконавець забезпечує телефонний зв’язок із заявником, вживає заходів щодо позитивного вирішення порушеного у Зверненні питання, надає заявнику, якщо той потребує, письмову відповідь (у разі наявності інформації про його адресу), звітує шляхом внесення відповідних даних до електронної облікової картки заявника у базі даних спеціалізованої електронної програми та, за наявності резолюції, – надає звіт про виконання посадовій особі, яка її наклала.
5.7.13. У випадку, коли питання, порушені у Зверненні, неможливо вирішити в межах контрольного строку, виконавець письмово звертається до першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов’язків з аргументованим проханням про продовження строку розгляду Звернення. На підставі резолюції відповідного керівника, яка вноситься уповноваженою на це особою до електронної облікової картки заявника, начальник відділу контролю та зворотного зв’язку КУ «МІАЦ» змінює контрольний строк розгляду Звернення, а виконавець інформує заявника про причини затримки та остаточні строки його виконання.
5.7.14. Уповноважені спеціалісти відділу контролю та зворотного зв’язку КУ «МІАЦ» спільно з консультантами першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому здійснюють контроль за термінами отримання інформації про позитивне вирішення порушених у Зверненнях питань.
5.7.15. Контроль за якістю розгляду Звернень та достовірністю наданої виконавцями інформації про вжиті заходи щодо вирішення порушених у Зверненнях питань здійснюється уповноваженими спеціалістами КУ «МІАЦ» шляхом проведення щотижневих телефонних чи очних опитувань заявників та перевірок на місці з елементами фото-, відео- та аудіофіксації. Проводиться аналіз кількості розглянутих за тиждень Звернень, ведеться облік випадків несвоєчасного розгляду виконавцями Звернень або фактів надання недостовірної інформації щодо розгляду Звернень, на підставі результатів яких щотижня готується довідка (звіт), яка заслуховується на апаратній нараді.
5.7.16. Зняття з контролю Звернень здійснюється після повного позитивного вирішення порушених у них питань або за резолюцією першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов’язків».
1.10. У підпунктах 6.2, 6.6, 6.14, 6.25, 6.32 замінити слова «управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю» словами «департамент з питань звернень громадян».
1.11. У підпунктах 6.4, 6.32 замінити слова «начальник управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю» словами «директор департаменту з питань звернень громадян».
1.12. Викласти абзац підпункту 6.5 у новій редакції:
«Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до компетенції Одеської міської ради, звернення в термін не пiзнiше п'яти днів із супровідним листом департаменту з питань звернень громадян пересилаються за належністю вiдповiдному органу або посадовій особі, про що заявнику надсилається повідомлення».
1.13. Доповнити пункт 6.6 Регламенту абзацом наступного змісту:
«При надходженні колективних звернень мешканців району (до 200 підписів) вони обов’язково передаються на розгляд голові відповідної райадміністрації для забезпечення вирішення порушених питань по суті відповідно до компетенції або для здійснення контролю за виконанням завдань функціональними виконавчими органами міської ради».
1.14. Викласти пункт 6.8 Регламенту в наступній редакції:
«6.8. Особистий прийом громадян проводять міський голова, перший заступник міського голови, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому, голови райадміністрацій, директор юридичного департаменту згідно з графіком, затвердженим міським головою.
Громадянам, які звернулися під час особистого прийому до міського голови, першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, голів райадміністрацій, директора юридичного департаменту, надається відповідь у встановленому законодавством України порядку».
1.15. У підпункті 6.31 замінити слова «відділу контролю управління звернень громадян» словами «відділу контролю та зворотного зв’язку департаменту з питань звернень громадян».
1.16. Розділ 7 Регламенту доповнити пунктом 7.8 наступного змісту:
«7.8. Порядок підготовки електронних презентацій.
7.8.1. Електронні презентації готуються виконавчими органами і комунальними підприємствами міської ради, як правило, для доповідей на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, інших заходах під головуванням міського голови.
7.8.2. Електронна презентація доповіді не готується виключно за узгодженням з міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови відповідно до розподілу обов'язків між ними.
7.8.3. Відповідальність за своєчасність і якість підготовки електронних презентацій несуть керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міської ради.
7.8.4. При підготовці електронних презентацій можуть використовуватись методи статичної і динамічної інфографіки.
7.8.5. Електронні презентації можуть містити фотографії, графіки, креслення, ескізні проекти, містобудівну документацію, порівняльні таблиці, схеми, картографічні матеріали, діаграми, анімаційні елементи, аудіо- і відеофайли тощо.
7.8.6. Електронні презентації готуються в графічному редакторі Microsoft Power Point з обов'язковою вказівкою назви доповіді.
7.8.7. Підготовка електронних презентацій повинна здійснюватися із врахуванням необхідності їх демонстрації в зручному для доповідача режимі і у вказаній головуючим послідовності.
7.8.8. Кожен слайд електронної презентації повинен містити заголовок, що розкриває суть викладеної графічними методами інформації. Назва доповіді, розділу, графіка, фотографії виконуються шрифтом Impact, доповнення до назви слайду і текст – шрифтом Myriad Pro Cond.
7.8.9. При підготовці електронних презентацій не використовуються таймери і анімація зміни екранів, ефекти зміни слайдів, інші спецефекти (тіні, віддзеркалення і свічення).
7.8.10. Графічні елементи на слайді повинні мати оптимальні для сприйняття розміри і розташовуватися в робочій області (не більше 1-2 елементів).
7.8.11. При підготовці слайдів з графічними елементами, що містять результати порівняльного аналізу за різні періоди, використовуються, як правило, однакові кольори для відображення однакових показників.
7.8.12. Слайди, з яких складається електронна презентація, нумеруються, цифри номера розміщуються в нижній центральній частині.
7.8.13. Електронні презентації доповідей посадових осіб органів місцевого самоврядування на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах міського голови та інших заходах, які проводяться під головуванням міського голови, готуються з використанням елементів міської символіки.
7.8.14. Шаблоном слайду є білий прямокутник, бічні сторони якого оформлені похилими полями червоного і жовтого кольорів.
7.8.15. Герб міста встановленого зразка розташовується на жовтому полі в правому нижньому кутку слайду.
7.8.16. Виконавчі органи і комунальні підприємства міської ради надають на електронних носіях електронною поштою презентації з питань порядку денного для доповіді на:
- сесії міської ради – за 10 робочих днів;
- засіданні виконкому – за 10 робочих днів;
- апаратній нараді міського голови – до 13.00 п'ятниці
до адміністративно-господарського департаменту міської ради, департаменту з організації роботи ради, департаменту документально-організаційного забезпечення міської ради відповідно.
7.8.17. У виконавчих органах і комунальних підприємствах міської ради наказом керівника призначається посадова особа, відповідальна за підготовку і демонстрацію електронних презентацій, про що робиться відповідний запис у посадових інструкціях вказаного фахівця.
7.8.18. Керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міської ради забезпечують спільну роботу відповідального співробітника підлеглого їм підрозділу з фахівцем адміністративно-господарського департаменту міської ради з тестування і, за необхідності, технічного доопрацювання електронних презентацій.
7.8.19. Керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міської ради несуть відповідальність за присутність співробітників, відповідальних за демонстрацію електронних презентацій, на погоджувальних радах, які проводяться перед сесіями міської ради і засіданнями виконкому, безпосередньо на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, а також на апаратних нарадах міського голови тощо.
7.8.20. Демонстрація електронних презентацій здійснюється в зручному для доповідача режимі ручного управління з покроковим показом слайдів, із забезпеченням вказаної головуючим послідовності слайдів.
7.8.21. Відповідальність за внесення до електронних презентацій змін і доповнень, які були запропоновані в ході погоджувальних рад перед сесіями міської ради і засіданнями виконкому, несуть керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міськради.
7.8.22. Співробітники виконавчих органів і комунальних підприємств міськради, відповідальні за демонстрацію електронних презентацій, контролюють, щоб під час проведення сесій міської ради і засідань виконавчого комітету демонструвалися актуальні, доопрацьовані і погоджені версії презентацій».

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до
департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради
Вик. Броварська М.В. 724-33-63Страница создана: 20.06.2017 16:27
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее