16:34:31   |   23 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Районные администрации / Малиновская / Информация о деятельности районной наблюдательной комиссии при Малиновской райадминистрации Одессы

Информация о деятельности районной наблюдательной комиссии при Малиновской райадминистрации Одессы

Информация о деятельности районной наблюдательной комиссии при Малиновской райадминистрации Одессы за 2011 год и 2012 год.

Інформація про роботу спостережної комісії при Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради за 2011 рік


Спостережна комісія Малиновського району діє в межах та відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.05.2011р. за №232 «Про внесення змін до додатків до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.06.2007р. №555 «Про створення спостережних комісій»», «Положення про Малиновську районну адміністрацію Одеської міської ради» затвердженого рішенням Одеської міської ради №384-VI від 28.02.2011року. Розпорядженням райадміністрації від 09.06.2011р. №262/01-06 «Про затвердження складу спостережної комісії по виправленню і перевихованню засуджених в Південній колонії №51 та Одеському слідчому ізоляторі №21» затверджений кількісний та персональний склад комісії, в яку включені представники управління соціального захисту в Малиновському районі Департаменту праці і соціальної політики, рада ветеранів, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальний послуг) і представник Одеського центру зайнятості. Комісія продовжила свою роботу з 09 червня 2011 року.
Відповідно до Положення, спостережна комісія проводить засідання та погоджує постанови і подання, які приймаються і вносяться установами виконання покарань; сприяє адміністрації установ виконання покарань; разом з органами й установами виконання покарань вносить до суду за місцем відбування покарання засудженими подання щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутної частини покарання більш м’яким; на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за поведінкою цих осіб та проводить виховні заходи за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом не відбутої частини покарання; здійснює заходи соціального патронажу стосовно осіб, звільнених від відбування покарання, для їх соціальної адаптації (в межах своєї компетенції) – надає різноманітну правову допомогу, направляє до служб соціального захисту населення та працевлаштування; відповідно до ст. 30-1 Кодексу України про адміністративні порушення, пропонує кримінально-виконавчій інспекції УДДУ з питань виконання покарань об’єкти, на яких громадяни, засуджені до покарання у вигляді громадських робіт, можуть відбувати покарання; розглядає по суті питання листи Служби з питань помилування Секретаріату (Адміністрації) Президента України про доцільність помилування засуджених.
Під час проходження комісії, 2 рази на місяць (та частіше по мірі необхідності), в установі на її засіданні приймають участь голова комісії, а у разі його відсутності - заступник, секретар та члени комісії. У період проведення засідань з засудженими проводяться профілактичні бесіди з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених, профілактики захворювання на туберкульоз та з питання профілактики і боротьби зі СНІДом, проводиться робота щодо профілактики грипу. Адміністрації колонії надаються пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань психологічної адаптації засуджених.
Голова комісії детально вивчає подання після підготовки їх відділом по КВСР колонії №51, які обов’язково погоджуються та надсилаються для розгляду до суду.
При звільнені засуджених з місць позбавлення волі, їм рекомендується звернутися до районної адміністрації з питання постановки на квартирний облік, сприянню у вирішенні побутових питань.
За період з 09.06.2011р. по 31.12.2011р. спостережна комісія провела 17 засідань спільно з ПВК №51 ДДУ УПВП в Одеській області та 12 засідань спільно з Одеським слідчим ізолятором з питань застосування до засуджених пільг на умовно-дострокове звільнення, заміну не відбутої частини покарання більш м’якшим покаранням, переведення згідно ст..101 КВК України, ст.ст. 81, 82, 107 УК України.
На протязі 2011 року умовно – дострокове звільнення від відбування покарання на підставі ст.81 КК України застосовано до 274 засуджених (231 засуджений – аналогічний період 2010 року), всього з цього приводу на комісії установи було розглянуто – 475 засуджених (364 засуджених – аналогічний період 2010 року),відповідно було відмовлено в застосуванні умовно-дострокового звільнення – 201 засудженому ( 133 засуджених – аналогічний період 2010 року).
На протязі 2011 року заміна покарання більш м'яким покаранням на підставі ст. 82 КК України застосовано до 61 засудженого (54 засуджених – аналогічний період 2010 року), всього з цього приводу на комісії установи було розглянуто – 359 засуджених (384 засуджених – аналогічний період 2010 року), відповідно було відмовлено в застосуванні заміна покарання більш м'яким покаранням – 298 засудженим ( 330 засуджених – аналогічний період 2010 року).
Спостережною комісією разом з СІЗО розглянуто 47 справ: за ст.81 УК України – 14 засуджених (15 засуджених за аналогічний період 2010 року) , за ст.82 УК України – 0 засуджених (2 засуджених за аналогічний період 2010 року), за ст.101 УК України – 0 засуджених (2 засуджених за аналогічний період 2010 року), за ст.107 УК України – 0 засуджених (1 засуджених за аналогічний період 2010 року), амністія – 7 осіб; відмовлено– 26.
Спостережною комісією налагоджена взаємодія з адміністрацією ПВК №51 ДДУ УПВП в Одеської області і Одеським слідчим ізолятором у сфері здійснення функцій, зокрема по ресоциалізації засуджених та постійно сприяє в проведенні соціально-виховної роботи, організації навчання, створенні додаткових робочих місць, підготовці засуджених до звільнення.
За період з червня по грудень 2011 року поставлено на облік спостережною комісією райадміністрації 19 осіб, з них 17 громадян - звільнені умовно-достроково з Південної ГВК №51, 1 - з Запорізької області Бердянської ГИК №7 і 1 – з Полтавської області Божовськой ГИК №16. Спостережною комісією письмово запрошуються громадяни, які умовно-достроково звільнилися.
Випадків звернення звільнених засуджених в райадміністрації для вирішення побутових питань протягом 2011 року не було.

 

Інформація про роботу спостережної комісії при Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради за перше півріччя 2012 року


Спостережна комісія Малиновського району діє в межах та відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.05.2011р. за №232 «Про внесення змін до додатків до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.06.2007р. №555 «Про створення спостережних комісій»», «Положення про Малиновську районну адміністрацію Одеської міської ради» затвердженого рішенням Одеської міської ради №384-VI від 28.02.2011року. Розпорядженнями райадміністрації від 18.06.2012р. №253/01-06 «Про затвердження складу спостережної комісії по виправленню і перевихованню засуджених в Південній колонії №51 та Одеському слідчому ізоляторі №21» затверджений новий кількісний та персональний склад комісії, в яку включені представники управління соціального захисту в Малиновському районі Департаменту праці і соціальної політики та громадських об’єднань.
Під час проходження комісії, 2 рази на місяць (та частіше по мірі необхідності), в установі на її засіданні приймають участь голова комісії, а у разі його відсутності - заступник, секретар та члени комісії. У період проведення засідань з засудженими проводяться профілактичні бесіди з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених, профілактики захворювання на туберкульоз та з питання профілактики і боротьби зі СНІДом, проводиться робота щодо профілактики грипу. Адміністрації колонії надаються пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань психологічної адаптації засуджених.
Голова комісії детально вивчає подання після підготовки їх відділом по КВСР колонії №51, які обов’язково погоджуються та надсилаються для розгляду до суду.
При звільнені засуджених з місць позбавлення волі, їм рекомендується звернутися до районної адміністрації з питання постановки на квартирний облік, сприянню у вирішенні побутових питань.
За 6 місяців 2012 року спостережна комісія провела 20 засідань спільно з ПВК №51 ДДУ УПВП в Одеській області та 8 засідань спільно з Одеським слідчим ізолятором з питань застосування до засуджених пільг на умовно-дострокове звільнення, заміну не відбутої частини покарання більш м’якшим покаранням, переведення згідно ст..101 КВК України, ст.ст. 81, 82, 107 УК України.
На протязі звітного періоду всього розглянуто 570 справ, у тому числі:
- згідно ст..101 КВК України (за поданням ПВК №51) – 542 справи, з них 185– з питань пільг на умовно-дострокове звільнення; 12 – заміни не відбутої частини покарання більш м’якшим покаранням; 33 – встановлення адміннагляду; 12 – переведення до дільниці соціальної реабілітації; відмовлено – 300.
- За поданням СІЗО розглянуто 28 справ, з них умовно-достроково звільнені – 6 осіб; відмовлено – 22.
Спостережною комісією налагоджена взаємодія з адміністрацією ПВК №51 ДДУ УПВП в Одеської області і Одеським слідчим ізолятором у сфері здійснення функцій, зокрема по ресоціалізації засуджених та постійно сприяє в проведенні соціально-виховної роботи, організації навчання, створенні додаткових робочих місць, підготовці засуджених до звільнення.
За період з січня по червень 2012 року поставлено на облік спостережною комісією райадміністрації 14 осіб, з них 13 громадян - звільнені умовно-достроково з Південної ГВК №51, 1 – з Петровської виправної колонії УДДУПВП у Луганській області №24. Спостережною комісією письмово запрошуються громадяни, які умовно-достроково звільнилися.
Випадків звернення звільнених засуджених в райадміністрації для вирішення побутових питань протягом першого півріччя 2012 року не було.

 

Інформація про роботу спостережної комісії при Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради за друге півріччя 2012 року


Спостережна комісія Малиновського району діє в межах та відповідно до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.05.2011р. за №232 «Про внесення змін до додатків до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.06.2007р. №555 «Про створення спостережних комісій»». Розпорядженнями райадміністрації від 18.06.2012р. №253/01-06 та від 18.07.2012р. №305/01-06, затверджено новий персональний склад спостережної комісії, до якої включені представники громадських об’єднань, управління соціального захисту в Малиновському районі Департаменту праці і соціальної політики та Одеського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.
Під час проходження комісії, 2 рази на місяць (та частіше по мірі необхідності), в установі на її засіданні приймають участь голова комісії, а у разі його відсутності - заступник, секретар та члени комісії. У період проведення засідань з засудженими проводяться профілактичні бесіди з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених, профілактики захворювання на туберкульоз та з питання профілактики і боротьби зі СНІДом, проводиться робота щодо профілактики грипу. Адміністрації колонії надаються пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань психологічної адаптації засуджених.
Голова комісії детально вивчає подання після підготовки їх відділом по КВСР колонії №51, які обов’язково погоджуються та надсилаються для розгляду до суду.
При звільнені засуджених з місць позбавлення волі, їм рекомендується звернутися до районної адміністрації з питання постановки на квартирний облік, сприянню у вирішенні побутових питань.
За ІІ півріччя 2012 року спостережна комісія провела 20 засідань спільно з ПВК №51 ДДУ УПВП в Одеській області та 7 засідань спільно з Одеським слідчим ізолятором з питань застосування до засуджених пільг на умовно-дострокове звільнення, заміну не відбутої частини покарання більш м’якшим покаранням, переведення згідно ст..101 КВК України, ст.ст. 81, 82, 107 УК України.
Всього розглянуто 526 справ, у тому числі:
 Згідно ст.101 КВК України (за поданням ПВК №51) – 502 справи, з них:
- З питань пільг на умовно-дострокове звільнення – 144;
- Заміни не відбутої частини покарання більш м’якшим покаранням – 17;
- Встановлення адміннагляду – 27;
- Розгляд матеріалів щодо помилування – 0;
- Відмовлено – 0;
- Розгляд справи стосовно звільнення засудженого у зв’язку з хворобою – 0;
- Переведення до ДСР – 8;
- Відмовлено – 306.
 За поданням СІЗО – 24 справи:
- Умовно-достроково звільнені – 10 осіб;
- Відмовлено – 14.
За період з липня по листопад 2012 року спостережною комісією райадміністрації поставлено на облік 2 особи, які умовно-достроково звільнені, з них 1- з Ольшанської виправної колонії УДПСУ в Миколаївській області №53 та 1 – з Божковської виправної колонії Полтавської області №16.
Після звільнення з міст позбавлення волі громадяни письмово запрошуються до Малиновської райадміністрації, де їм роз’яснюються питання житлового, громадянського характеру. Також, роз’яснюється процедура отримання одноразової матеріальної допомоги від Малиновської районної адміністрації, яку призначає координаційна рада з питань соціальної підтримки малозабезпечених верств населення.
Випадків звернення звільнених засуджених в райадміністрацію для вирішення побутових питань та постановки на квартирний облік не було.

 

Склад спостережної комісії
при Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради
з виправлення і перевиховання засуджених
в Південній виправній колонії №51 та
Одеському слідчому ізоляторі №21.Павленко В.Г. – голова комісії, керуючий справами райадміністрації;

Косьмін Д.М. – заступник голови комісії, начальник відділу правового забезпечення райадміністрації;

Миколайчук Г.В. – секретар комісії, начальник відділу організаційного та господарського забезпечення райадміністрації;

Члени комісії:

Буяджи А.Г. – начальник управління соціального захисту у Малиновському районі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради (за згодою);

Георгі Н.В. - голова комітету СОН «Курсакі» (за згодою);

Горіна Т.В. – начальник відділу соціальної роботи у Малиновському районі Одеського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді;

Дубчак Б.Б. – голова Одеського міського союзу ветеранів Афганістану (за згодою);

Руденко Л.А. – секретар ради ветеранів Малиновського району (за згодою).

 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 26 июля 11:00
И С П О Л К О М

Далее 24-28 июля
«Star fest» в обсерватории

Далее 27 июля в 16:00
заседание кают-компании
«Морская библиотека»

Далее 29 июля 18:00
Концерт к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины

Далее с 26 по 29 июля
книжный фестиваль 
«Зеленая волна»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее