13:40:18   |   25 апреля 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домов
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Районные администрации / Малиновская / Управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси

Управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси

Деякі питання щодо порядку призначення пенсій внутрішньо переміщеним особам

 

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 р. №1706-VII для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України.

 
Механізм пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб передбачено Порядком призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року №365.
 

Для призначення (відновлення) пенсійних виплат внутрішньо переміщена особа, а у визначених законодавством випадках - її законний представник подає відповідну заяву до територіального органу Пенсійного фонду України, за місцем її перебування на обліку як внутрішньо переміщеної особи.
 

До заяви додається копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та пред’являється оригінал такої довідки.
 

Перелік та вимоги до документів, що подаються особою до органів Пенсійного фонду для призначення пенсії передбачено Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 25.11.2005 № 22-1 затверджено Постановою правління Пенсійного фонду України та зареєстровано в міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846 (далі – Порядок №22-1).

 
Під час зверненням за призначенням пенсії за віком особою подаються такі документи: документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, документи про стаж, для підтвердження заробітної плати відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу, документи про місце проживання (реєстрації) особи, документи, які засвідчують особливий статус особи, а також документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта.

 
За результатами розгляду заяви про призначення пенсії комісія приймає рішення про призначення (відновлення) або відмову у призначенні (відновленні)
 

Необхідно звернути увагу на тому, що внутрішньо переміщена особа зобов'язана у десятиденний строк письмово повідомляти орган

 

Пенсійного фонду про зміну фактичного місця проживання/перебування. Комісія може відмовити заявникові у призначенні (відновленні) пенсійних виплат в разі його відсутності за фактичним місцем проживання/перебування, зазначеним у заяві про призначення (відновлення) соціальної виплати.

 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 №167 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України виплата пенсії внутрішньо переміщеним особам здійснюється виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”. Такі виплати можуть здійснюватися за бажанням особи з доставкою додому, з компенсацією витрат за надання таких послуг, передбачених укладеним відповідно тристороннім договором. Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм пенсій здійснюється емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.
 

Необхідно звернути увагу на питання щодо юридичної сили документів, виданих на тимчасово окупованій території.
 

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” від 15.04.2014 р. № 1207-VII державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

 
Постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №595 “Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей” передбачено обов'язок міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій щодо забезпечення до 1 грудня 2014 р. переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до сфери їх управління, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (далі - тимчасово неконтрольована територія), в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Переміщення здійснюється лише тих бюджетних установ, підприємств та організацій, що у разі зміни місцезнаходження зможуть забезпечити провадження своєї діяльності.

 
Таким чином, усі документи, видані на тимчасово окупованій території, починаючи з 01.12.2014 р., на території України вважаються недійсними та не мають юридичної сили, навіть якщо на них стоїть українська печатка.

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

25 апреля
депутатские комиссии
ЕСТЬ ДОПОЛНЕНИЯ!

Далее 25 апреля 16:00
Внеочередное 
заседание исполкома 
ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ!!!

Далее 18-29 апреля
Международная
туристическая 
неделя

Далее 26 апреля 10:00 
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее 27 апреля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 24 апреля - 12 мая
общественные
слушания ДПТ
/Бугаевка/ 
Далее 26 апреля 14:00
хоккейный праздник «Тренировка с кумиром»

Далее 24 апреля - 15 мая
Фотовыставка к фестивалю
«Пороховая башня»

Далее до 28 мая 
Художественная выставка
«Пасхальное сияние»

Далее 22-24 апреля
Фестиваль «Два 
дня и две ночи 
новой музыки»

Далее до 4 мая 
Выставка живописи
«Времена года»

Далее 27 апреля
открытие выставки
Г.Гармидера

Далее До 10 мая
литературный конкурс 
им. К. Паустовского 

Далее апрель
ученический конкурс
«Известные одесситы»

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее до 28 апреля
регистрация на архитектурный конкурс.
Морской порт

Далее 29-30 апреля
весенний вернисаж 
фотографий 

Далее до 2 июня
заявки на конкурс
среди субъектов малого 
и среднего бизнеса

Далее до 1 июня
заявки на конкурс 
бизнес-проектов

Далее 27-29 сентября 
Международный Черноморский Транспортный Форум

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Далее ИНВАЛИДАМ
работа транспорта
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее ПОСОБИЯ/ВЫПЛАТЫ
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее