17:39:44   |   19 декабря 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Анонс / архив

архив

27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

27-29 вересня 2018 року відбудеться ІІ науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеси».

Захід проходитиме в конференц-залі департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради за адресою: вул. Косівська, 2-Д.

Метою конференції є сприяння вченим, спеціалістам містобудівної галузі в обміні науково-технічною інформацією з проблем будівельного комплексу.

Програмою конференції передбачені виставки та презентації досягнень навчальних, науково-дослідних та проектних, виробничих і комерційних організацій.ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
На конференції передбачена робота за наступними напрямками (список може бути змінений залежно від кількості та якості заявок, що поступили):
1. Регулювання забудови населених пунктів в умовах децентралізації.
2. Технічне регулювання в будівництві.
3. Проблеми і шляхи вирішення питань забудови приміських територій.
4. Проблеми комплексного підходу до реновації кварталів історичної забудови центра міста.
5. Перспективи залучення учасників будівельного ринку до комплексного розвитку інфраструктури міста.
6. Проблеми підготовки кваліфікованих кадрів для будівельного комплексу.
7. Науково-технічний супровід, моніторинг нового будівництва реконструкції, реставрації та утримання об’єктів міської забудови.
Робочі мови конференції: українська, російська.

УМОВИ УЧАСТІ:
Своєчасно направити в оргкомітет:
1. Заявку на участь (за формою, що додається);
2. Роздрукований оригінал тез доповіді (1 прим.) та його електрону версію (за допомогою E-mail);
3. Копію платіжного доручення (організаційний внесок).

На конференції передбачена робота за наступними напрямками (список може бути змінений залежно від кількості та якості заявок, що поступили):

1. Регулювання забудови населених пунктів в умовах децентралізації.

2. Технічне регулювання в будівництві.

3. Проблеми і шляхи вирішення питань забудови приміських територій.

4. Проблеми комплексного підходу до реновації кварталів історичної забудови центра міста.

5. Перспективи залучення учасників будівельного ринку до комплексного розвитку інфраструктури міста.

6. Проблеми підготовки кваліфікованих кадрів для будівельного комплексу.

7. Науково-технічний супровід, моніторинг нового будівництва реконструкції, реставрації та утримання об’єктів міської забудови. Робочі мови конференції: українська, російська.

Своєчасно направити в оргкомітет:

1. Заявку на участь (за формою, що додається);

2. Роздрукований оригінал тез доповіді (1 прим.) та його електрону версію (за допомогою E-mail);

3. Копію платіжного доручення (організаційний внесок).

Матеріали, що не відповідають встановленим вимогам, та ті, що надійшли пізніше вказаного терміну, оргкомітетом не розглядаються і до публікації не приймаються.
Планується видання тез доповідей окремим збірником праць конференції та публікація окремих доповідей, рекомендованих оргкомітетом, у виданні, що входить в список АК України та наукометричної бази Index Copernicus.

Оргкомітет співголови:
Рябоконь П.М., заслужений будівельник України, заступник міського голови;
Ковров А.В., к.т.н., професор, віце-президент Академії енергетики України, ректор ОДАБА;
Крючков Л.Я., заслужений будівельник України, директор ТОВ «Стікон»;
члени оргкомітету:
Беркута А.В., к.е.н., заслужений економіст України, віце-президент Академії будівництва України, віце-президент Конфедерації будівельників України;
Вировой В.М., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідуючий кафедрою ОДАБА;

Голованов О.Д

 - заслужений архітектор України, член правління Одеської обласної організації Спілки архітекторів України, начальник управління архітектури і містобудування Одеської міської ради, головний архітектор міста;
Ісаєнко Д.В., к.н.д.у., заслужений будівельник України, віце-президент Конфедерації будівельників України;
Клименко Є.В., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи ОДАБА;
Куліков П.М., д.е.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор КНУБА;
Менейлюк О.І., д.т.н., проф., завідуючий кафедрою ОДАБА;
Мироненко В.І., заслужений архітектор України, голова Одеської обласної організації Спілки архітекторів України;
Назаренко І.І., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, президент академії Будівництва України;
Панов Б.М., начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради;
Суханов В.Г., д.т.н., проф., заслужений будівельник України, дійсний член Українського національного комітету ICOMOS, директор Будівельно-технологічного інституту ОДАБА, науковий керівник НПЦ «ЭКОБУД»;
Фаренюк Г.Г., д.т.н., с.н.с., директор НДІБК;
Чабаненко П.М., к.т.н., проф., заслужений працівник сфери послуг України, голова Асоціації Одеських будівельників;
Уреньов В.П., д.арх., проф., заслужений архітектор України, директор Архітектурно-художнього інституту ОДАБА.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Оргвнесок включає затрати на публікацію праць і пересилку інформаційних матеріалів, складає 60 грн. за сторінку і перераховується на рахунок з указуванням на платіжному дорученні «Оргвнесок за участь в конференції» та П.І.П. (повністю) учасника (доповідача).
Іноземні учасники можуть внести оргвнесок під час реєстрації. Проживання за рахунок учасників. Оплата учасниками за бронювання місць та проживання проводиться після прибуття.


РЕКВІЗИТИ ПЕРЕРАХУВАННЯ ОРГВНЕСКУ:
ЦЕНТР НТТМ з АБ, Код 21028281, МФО 300023
Розрахунковий рахунок №26004000042102 в ПАС «Укрсоцбанк»

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
Представлення заявок - до 3 серпня 2018 р.
Представлення доповідей - до 20 серпня 2018 р.
Оплата за участь (оргвнесок) - до 23 серпня 2018 р.
Початок роботи - 27 вересня 2018 р.


АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Одеська державна академія будівництва та архітектури.
65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4,
Координатор – Кровяков Сергій Олексійович.
Тел (048) 723-34-44, e-mail: ndch@ogasa.org.ua


Вимоги до оформлення тез доповідей
Розмір аркушу А5. Обсяг тез до 1 сторінки. Всі поля по 2 см. Абзацний відступ 0,5 см. Вирівнювання по ширині. Times New Roman, 10 pt, одинарний інтервал, переноси не допускаються. Анотація не потрібна, УДК не вказується, не можна додавати таблиць, рисунків і списку літератури.

Приклад оформлення тез:
НАЗВА ТЕЗ (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, Times New Roman, 10 pt, напівжирний, по центру), після назви один рядок пропустити
Прізвище І.П., науковий ступінь, вчене звання
(установа, курсив Times New Roman, 10 pt, по центру) після авторів один рядок пропустити.
Тези направляти на адресу ndch@ogasa.org.ua


Запрошення

Ісаєнко Д.В., к.н.д.у., заслужений будівельник України, віце-президент Конфедерації будівельників України; Клименко Є.В., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи ОДАБА; Куліков П.М., д.е.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор КНУБА; Менейлюк О.І., д.т.н., проф., завідуючий кафедрою ОДАБА; Мироненко В.І., заслужений архітектор України, голова Одеської обласної організації Спілки архітекторів України; Назаренко І.І., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, президент академії Будівництва України; Панов Б.М., начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради; Суханов В.Г., д.т.н., проф., заслужений будівельник України, дійсний член Українського національного комітету ICOMOS, директор Будівельно-технологічного інституту ОДАБА, науковий керівник НПЦ «ЭКОБУД»; Фаренюк Г.Г., д.т.н., с.н.с., директор НДІБК; Чабаненко П.М., к.т.н., проф., заслужений працівник сфери послуг України, голова Асоціації Одеських будівельників; Уреньов В.П., д.арх., проф., заслужений архітектор України, директор Архітектурно-художнього інституту ОДАБА. Оргвнесок включає затрати на публікацію праць і пересилку інформаційних матеріалів, складає 60 грн. за сторінку і перераховується на рахунок з указуванням на платіжному дорученні «Оргвнесок за участь в конференції» та П.І.П. (повністю) учасника (доповідача). Іноземні учасники можуть внести оргвнесок під час реєстрації. Проживання за рахунок учасників. Оплата учасниками за бронювання місць та проживання проводиться після прибуття. ЦЕНТР НТТМ з АБ, Код 21028281, МФО 300023 Розрахунковий рахунок №26004000042102 в ПАС «Укрсоцбанк» Представлення заявок - до 3 серпня 2018 р. Представлення доповідей - до 20 серпня 2018 р. Оплата за участь (оргвнесок) - до 23 серпня 2018 р. Початок роботи - 27 вересня 2018 р. Одеська державна академія будівництва та архітектури. 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, Координатор – Кровяков Сергій Олексійович. Тел (048) 723-34-44, e-mail: ndch@ogasa.org.ua Розмір аркушу А5. Обсяг тез до 1 сторінки. Всі поля по 2 см. Абзацний відступ 0,5 см. Вирівнювання по ширині. Times New Roman, 10 pt, одинарний інтервал, переноси не допускаються. Анотація не потрібна, УДК не вказується, не можна додавати таблиць, рисунків і списку літератури. НАЗВА ТЕЗ (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, Times New Roman, 10 pt, напівжирний, по центру), після назви один рядок пропустити Прізвище І.П., науковий ступінь, вчене звання (установа, курсив Times New Roman, 10 pt, по центру) після авторів один рядок пропустити. Тези направляти на адресу ndch@ogasa.org.ua

 

ЗаяваАДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 20 декабря 11:00
Ярмарка вакансий

Далее 26 декабря 11:00
И С П О Л К О М

Далее НОВЫЙ ГОД
ПРОГРАММА

Далее 19 декабря
закрытие
«Зеленой волны»

Далее 21 - 26 декабря
Европейское 
Рождество в Кирхе

Далее 21 декабря 15:00
презентация 75-го выпуска
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская»

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее до 25 декабря
предоставление информации
о работах в сфере благоустройства
в 2019 г.

Далее до 9 февраля 2019 г 
выставка Г.Крижевского
«Влюбленный в жизнь»

Далее ноябрь-декабрь
конкурс «Знаменосец»

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее