12:55:38   |   26 мая 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Анонс / 031334/ПРОЕКТ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

031334/ПРОЕКТ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про виділення з департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради структурних підрозділів»

ПРОЕКТ
 
 
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення
«Про виділення з департаменту інформації та зв’язків з громадськістю
Одеської міської ради структурних підрозділів»
 
 
 
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації роботи виконавчих органів Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1.       Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про виділення з департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради структурних підрозділів» (додається).
 
2.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.
 
 
 
Міський голова                                                                    О. Костусєв
Керуюча справами                                                               Т. Герасименко   
 
 


 
 
Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
 
 
 
 
Про виділення з департаменту інформації та зв’язків з громадськістю
Одеської міської ради структурних підрозділів


Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації роботи виконавчих органів Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити департамент внутрішньої політики Одеської міської ради шляхом виділення управління внутрішньої політики Одеської міської ради з департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 1).

2. Створити департамент з роботи зі зверненнями громадян Одеської міської ради шляхом виділення управління з питань звернень громадян з департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 2).

3. Затвердити Положення про департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради у новій редакції (додаток 3).

4. Виконавчому комітету Одеської міської ради здійснити державну реєстрацію Положення про департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради у новій редакції.

5. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від 31.01.2011р. № 273-VІ, доповнити пп. 3.2 п. 3 словами наступного змісту:
«- департамент внутрішньої політики Одеської міської ради;
- департамент з роботи зі зверненнями громадян Одеської міської
ради».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Костусєва О.О.


Міський голова О. Костусєв

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами Т. Герасименко
 
 
 
 
Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
відПОЛОЖЕННЯ
про департамент внутрішньої політики
Одеської міської ради1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Положення) визначає організаційно-процедурні питання діяльності департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – Департамент).
1.2. Положення є відомчим актом, розробленим на основі чинного законодавства України, який визначає механізм здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Департаменту.
1.3. Департамент підпорядкований Одеському міському голові, керуючому справами виконавчого комітету Одеської міської ради, директору Департаменту і підконтрольний Одеській міській раді.
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси відповідно до затвердженого кошторису.
1.5. Департамент має круглу печатку, штампи, бланк, зразки яких затверджуються наказом керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
1.6. Місцезнаходження Департаменту: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 21.
1.7. Електронні адреси Департаменту: uvp@omr.odessa.ua, politics.uvp@omr.odessa.ua, gromada.uvp@omr.odessa.ua.
1.8. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
1.9. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Організація та проведення з інститутами громадського суспільства консультацій з питань формування та реалізації державної політики на місцевому рівні із залученням фахівців та науковців.
2.2. Ведення діловодства та архівної справи.
2.3. Сприяння реалізації органами місцевого самоврядування суспільно значущих громадських ініціатив.
2.4. Забезпечення заходів щодо вирішення відповідно до закону питань проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю забезпечення громадського порядку при їх проведенні.
2.5. Утвердження гуманізму та милосердя, сприяння розвитку благодійництва в інтересах суспільства або окремих категорій громадян.
2.6. Здійснення координації та контролю діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.
2.7. Забезпечення заходів щодо вирішення відповідно до закону питань видачі релігійним організаціям (громадам, конфесіям тощо) дозволу на проведення на території міста публічного богослужіння, релігійних обрядів, церемоній, процесій тощо.
2.8. Участь у розробці та реалізації програм, спрямованих на вирішення міських соціально-економічних проблем за участю громадських об'єднань.
2.9. Розгляд звернень громадян, посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.10. Доведення до відома громадськості через засоби масової інформації та шляхом участі у конференціях, семінарах, нарадах тощо змісту державної політики з питань внутрішніх, міжнаціональних, релігійних відносин тощо.
2.11. Підтримка громадської ініціативи щодо провадження та розвитку на території міста волонтерства.
2.12. Сприяння інститутам громадського суспільства міста у проведенні заходів.
2.13. Розгляд за дорученням міського голови, секретаря Одеської міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради та інших посадових осіб питань, які належать до компетенції Департаменту.
2.14. Забезпечення найбільш повної реалізації гарантованих Конституцією та законодавством України принципів місцевого самоврядування, дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина.
2.15. Створення через міські програми сприятливих умов для розвитку видавничої справи, забезпечення інтелектуальної і творчої діяльності членів громадських об'єднань, можливостей їх самореалізації і самовиявлення.
2.16. Проведення у встановленому законом порядку консультацій з громадськими об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності.
2.17. Здійснення у порядку, визначеному законом, контролю дотримання закону громадськими об'єднаннями.
2.18. Участь у підготовці проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.19. Вжиття заходів щодо забезпечення можливості участі громадян України в управлінні державними і громадськими справами, можливості впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності з метою відстоювання своїх прав і законних інтересів, а також відновлення їх у разі порушення.
2.20. Організація взаємодії інститутів громадського суспільства з органами місцевого самоврядування.
2.21. Участь у розробці відповідних розділів проектів місцевого бюджету, програм, положень, інструкцій тощо в межах наданих повноважень.
2.22. У процесі реалізації завдань та функцій Департамент забезпечує взаємодію з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами Одеської міської ради, закладами, установами та організаціями.

3. Права Департаменту

Департамент має право:
3.1. Брати участь згідно із законодавством у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадських об'єднань та важливих питань державного і суспільного життя;
3.2. Отримувати у встановленому законом порядку від інших органів державної влади, виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, закладів, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.3. Розглядати у порядку, визначеному законом, пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги, які надійшли від громадських об'єднань та їх членів до органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.
3.4. Залучати громадські об'єднання та їх членів до участі у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
3.5. Залучати громадські об'єднання та їх членів згідно із законодавством до роботи у консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах, що утворюються органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
3.6. Залучати місцеві громадські об'єднання до процесу формування і реалізації державної політики на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення, зокрема шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань.
3.7. Забезпечення заходів щодо вирішення відповідно до закону питань фінансової підтримки місцевих громадських об'єднань зі статусом юридичної особи за рахунок коштів бюджету міста Одеси.

4. Керівництво та апарат Департаменту

4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Директор Департаменту у своїй діяльності підконтрольний міському голові, керуючому справами виконавчого комітету Одеської міської ради та підзвітний Одеській міській раді.
4.2. Компетенція директора Департаменту:
4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції, погоджені керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради, про призначення на посади і звільнення з посад заступника директора Департаменту, начальників відділів Департаменту та головних спеціалістів Департаменту.
4.2.3. Визначає функціональні обов’язки заступника директора Департаменту, начальників відділів Департаменту та його головних спеціалістів, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації.
4.2.4. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.2.5. Організовує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
4.2.6. У межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
4.2.7. У процесі реалізації завдань та функцій Департамент забезпечує взаємодію з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами Одеської міської ради, закладами, установами та організаціями.
4.2.8. Представляє керуючому справами виконавчого комітету Одеської міської ради розроблений проект штатного розпису для узгодження.
4.2.9. Проводить особистий прийом громадян.
4.2.10. Порушує перед керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради питання застосування заохочень (преміювань) та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Департаменту.
4.2.11. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує його взаємодію з іншими виконавчими органами Одеської міської ради.
4.2.12. Затверджує посадові інструкції посадових осіб Департаменту та Положення про структурні підрозділи Департаменту.
4.2.13. У межах наданих повноважень надає обов’язкові до виконання письмові або усні доручення посадовим особам Департаменту.
4.2.14. Виконує інші повноваження, необхідні для виконання завдань та функцій Департаменту.Секретар ради О. Бриндак
 
 
 
 
 


Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
відПОЛОЖЕННЯ
про департамент з роботи зі зверненнями громадян
Одеської міської ради
 
 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент з роботи зі зверненнями громадян Одеської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради, який є підзвітним і підконтрольним Одеській міській раді, підпорядковується
міському голові, керуючому справами виконавчого комітету Одеської міської ради та виконавчому комітету Одеської міської ради.
1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради, а також даним Положенням.
1.3. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста.
1.4. Департамент не є юридичною особою.
1.5. Департамент має бланки встановленої форми зі своїм найменуванням, реєстраційні штампи, печатку.
1.6. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
1.8. Місцезнаходження Департаменту: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1.
1.9. Електронна адреса Департаменту: obr1@omr.gov.ua.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основні завдання Департаменту:
2.1.1. Організація роботи з розгляду та контролю проходження і виконання пропозицій, заяв, скарг, запитів громадян згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та повідомлень про проведення масових заходів. Організація прийому громадян, інформування керівництва виконавчого комітету Одеської міської ради про характер звернень громадян.

2.1.2. Забезпечення попереднього запису громадян на особистий прийом керівництва виконавчого комітету Одеської міської ради згідно з Регламентом виконавчих органів Одеської міської ради та розпорядженням міського голови «Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян у м. Одесі посадовими особами місцевого самоврядування»; контроль підготовки до здійснення прийому.
2.1.3. Ведення прийому громадян, за необхідності надання роз’яснень стосовно можливих шляхів вирішення порушених питань, направлення звернень до відповідних установ для вирішення питань по суті.
2.1.4. Реєстрація та облік звернень громадян, ведення комп'ютерної бази даних системи обліку, оперативної та підсумкової статистики звернень.
2.1.5. Здійснення в межах повноважень контролю виконання іншими виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами, організаціями комунальної власності вимог Закону України "Про звернення громадян", доручень щодо вирішення питань, порушених у зверненнях громадян. Якщо порушені у зверненнях питання не входять до компетенції органу місцевого самоврядування – надсилає за належністю.
2.1.6. Здійснення моніторингу роботи виконавчих органів Одеської міської ради із забезпечення належного розгляду звернень громадян; одержання статистичних даних про надходження на розгляд заяв і скарг для аналізу та складання звітів; вивчення причин, внаслідок яких виникають скарги; реагування на порушення законодавства, тяганину та бюрократизм.
2.1.7. Контроль за збереженням архівних матеріалів, пов'язаних з розглядом звернень громадян.
2.2. Функції Департаменту:
2.2.1. Організовує підготовку проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.2.2. Розглядає за дорученням міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради питання, що належать до компетенції Департаменту.
2.2.3. Бере участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста.
2.2.4. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.2.5. Проводить роботу з організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.
2.2.6. Здійснює інші повноваження відповідно до рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.2.7. Готує та узгоджує з керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради програми і проекти стосовно сфери діяльності Департаменту.


2.3. Права Департаменту:
Департамент має право:
2.3.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з керівниками та керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
2.3.2. На безоплатній основі одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.
2.3.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
2.3.4. Узгоджувати з керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради порушення перед міським головою питань удосконалення роботи зі зверненнями громадян, підвищення її ефективності та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств Одеської міської ради, установ та організацій, які порушують вимоги Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативних актів.

3. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
3.2. Директор Департаменту:
3.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію покладених на нього завдань та функцій.
3.2.2. Має право підпису документів, які належать до компетенції Департаменту.
3.2.3. Вносить на розгляд керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посад посадових осіб Департаменту.
3.2.4. Визначає функціональні обов’язки та узгоджує з керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради посадові інструкції посадових осіб Департаменту, сприяє підвищенню їх кваліфікації.
3.2.5. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.2.6. Організовує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
3.2.7. Бере участь у роботі комісій, робочих груп або визначає спеціалістів Департаменту, які працюватимуть у складі цих органів.
3.2.8. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету Одеської міської ради, у пленарних засіданнях Одеської міської ради, нарадах та інших заходах, що проводяться Одеською міською радою, її виконавчими органами; проводить семінари з питань організації діловодства стосовно розгляду звернень громадян.
3.2.9. У межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
3.2.10. Порушує перед керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради питання застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Департаменту.
3.2.11. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує його взаємодію з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, комунальними підприємствами Одеської міської ради, установами та організаціями.
3.2.12. Надає обов’язкові до виконання письмові або усні доручення посадовим особам Департаменту з питань, які належать до його компетенції.
3.2.13. Виконує інші повноваження, необхідні для виконання завдань та функцій Департаменту.
3.2.14. Несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадових осіб та обмежень, пов’язаних зі службою в органах місцевого самоврядування.
3.3. Заступник директора Департаменту.
3.3.1. Заступник директора Департаменту призначається на посаду та звільняється з неї розпорядженням міського голови за поданням директора Департаменту та узгодженням з керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
3.3.2. Організовує та контролює проведення особистих прийомів громадян міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
3.3.3. Реєструє, направляє на доповідь керівництву виконавчого комітету Одеської міської ради, а також контролює виконання запитів громадян, поданих відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3.3.4. Виконує усні та письмові доручення директора Департаменту.
3.3.5. Представляє Департамент за дорученням директора у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
3.3.6. Вносить директору Департаменту пропозиції щодо вдосконалення діяльності Департаменту.
3.3.7. За відсутності директора Департаменту виконує його обов’язки.
3.4. До структури Департаменту входять відділ листування та прийому громадян і відділ контролю та зворотного зв’язку, які очолюють начальники відділів:
3.4.1. За узгодженням керуючого справами виконавчого комітету Одеської міської ради начальники відділів призначаються на посаду та звільняються з неї розпорядженням міського голови за поданням директора Департаменту, якому безпосередньо підпорядковуються.
3.4.2. Начальники відділів:
- розподіляють обов’язки між працівниками, контролюють виконання ними службових обов’язків, дотримання службової дисципліни;
- у разі потреби здійснюють перерозподіл посадових обов’язків працівників відділів;
- вносять директору Департаменту пропозиції щодо заохочення та стягнення стосовно працівників відділів;
- за дорученням директора Департаменту вивчають стан роботи зі зверненнями громадян у районних адміністраціях, виконавчих органах Одеської міської ради, комунальних установах та підприємствах; готують довідки за наслідками проведеної роботи.
3.4.3. Начальник відділу листування та прийому громадян:
- контролює реєстрацію звернень громадян, внесення даних за зверненнями до комп’ютерної бази, що надійшли поштою, під час особистого прийому громадян та з вищих органів влади у день їх надходження;
- готує щоквартальний статистичний звіт про стан роботи зі зверненнями громадян;
- реєструє документи на адресу вищих органів влади;
- направляє повідомлення керівництву виконавчого комітету, відповідних виконавчих органів Одеської міської ради і організаціям щодо проведення громадянами масових заходів.
3.4.4. Начальник відділу контролю та зворотного зв’язку:
- здійснює контроль своєчасного розгляду звернень та виконання доручень керівництва;
- готує аналітичну довідку до щоквартального статистичного звіту про стан роботи зі зверненнями громадян;
- аналізує пропозиції, заяви і скарги громадян, вивчає та узагальнює причини, що породжують скарги;
- за дорученням директора Департаменту готує оперативну інформацію керівництву Одеської міської ради про стан розгляду звернень громадян;
- розробляє номенклатуру справ Департаменту, вносить до неї зміни та доповнення (за необхідності);
- контролює підготовку матеріалів до поточного архіву, готує документи для знищення матеріалів архіву, термін зберігання яких минув;
- несе відповідальність за збереження справ у поточному архіві.Секретар ради О. Бриндак
 Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
від

 

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент інформації та зв’язків з громадськістю
Одеської міської ради
(в новій редакції)
 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради (далі – Положення).
1.3. Департамент підпорядкований міському голові та виконавчому комітету міської ради, підконтрольний міській раді.
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
1.5. Департамент є самостійною юридичною особою, може відкривати рахунки у встановленому законодавством порядку, має гербову печатку, штампи і бланки з власною назвою.
1.6. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
1.7. Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.
1.8. Місцезнаходження Департаменту: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1.
1.9. Електронна адреса Департаменту: pressa@odessa.sovet.ua.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації міста, налагодження ефективної системи інформування територіальної громади щодо діяльності міського голови, міської ради, її виконавчого комітету та його структурних підрозділів; забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.
2.2. Здійснення заходів, спрямованих на створення та підтримку позитивного іміджу міста як унікального історичного, культурного і туристичного центру, привабливого для інвестиційної діяльності.
2.3. Збір, накопичення, аналіз даних і надання необхідної інформації у межах своєї діяльності згідно з чинним законодавством України.
2.4. Розвиток єдиного інформаційного простору міста Одеси шляхом впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності міської влади, спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів, розвиток інформаційної сфери Одеси з використанням високих інформаційних технологій, спрощення адміністративних процедур для громадян шляхом впровадження електронних послуг.
2.5. Забезпечення функціонування, постійного розвитку та інформаційного наповнення офіційного сайту Одеської міської ради omr.gov.ua. Надання всебічної інформації про Одесу в мережі Інтернет, розширення можливостей громадян щодо доступу до рідкісних документів про місто та його історію.
2.6. Проведення соціологічних досліджень, моніторингу та аналізу інформаційного простору міста; визначення пріоритетів суспільного, соціального та економічного розвитку міста; підготовка стратегічних пропозицій міському голові, його заступникам та відповідним підрозділам міської ради з урахуванням результатів соціологічних досліджень громадської думки.
2.7. Підготовка проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, у тому числі міських цільових програм розвитку інформаційної сфери та з питань інформаційно-телекомунікаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Організовує підготовку проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.2. Розглядає за дорученням міського голови або його заступників, інших посадових осіб питання, що належать до компетенції Департаменту.
3.3. Бере участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста.
3.4. Розглядає звернення громадян, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.5. Надає експертно-аналітичну, методичну, інформаційну та іншу допомогу виконавчим органам ради та органам самоорганізації населення у вирішенні питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.6. Доводить до відома громадськості через засоби масової інформації та шляхом участі в конференціях, семінарах, нарадах зміст державної політики з питань внутрішніх, міжнаціональних та релігійних відносин.
3.7. Забезпечує запрошення представників засобів масової інформації на брифінги, конференції, прес-конференції, засідання міської ради та її виконавчого комітету.
3.8. Організовує проведення акцій і бере участь у створенні та реалізації програм та проектів, скерованих на вирішення міських соціально-економічних проблем.
3.9. Проводить роботу з організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.
3.10. Здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.
3.11. Погоджує програми і проекти стосовно сфери діяльності Департаменту.

4. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
4.2. Директор Департаменту:
4.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, які на нього покладено, діє від його імені без довіреності.
4.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад посадових осіб Департаменту.
4.2.3. Представляє міському голові розроблений проект штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
4.2.4. Визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції посадових осіб Департаменту, сприяє підвищенню їх кваліфікації.
4.2.5. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.2.6. Організовує виконання рішень міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови.
4..2.7. У межах своїх повноважень видає накази, які набувають чинності з моменту їх підписання і можуть бути скасовані ним самим або міським головою.
4.2.8. У межах своїх повноважень представляє Департамент як виконавчий орган Ради у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
4.2.9. Веде особистий прийом громадян.
4.2.10. Порушує перед міським головою питання застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Департаменту.
4.2.11. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями.

4.2.12. Затверджує Положення про структурні підрозділи Департаменту.
4.2.13. Надає обов’язкові до виконання письмові або усні доручення керівникам підпорядкованих комунальних підприємств з питань, які належать до компетенції Департаменту.
4.2.14. Виконує інші повноваження, необхідні для виконання завдань та функцій Департаменту.
4.3. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору та його заступникам та розподіл обов’язків між директором та його заступниками визначається директором Департаменту.
4.4. У разі неможливості виконання директором своїх службових обов’язків на підставі розпорядження міського голови їх тимчасово виконує заступник директора Департаменту або інша посадова особа.

5. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

Департамент має право:
5.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.2. На безоплатній основі отримувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
5.4. Порушувати перед міським головою питання притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які перешкоджають реалізації завдань та функцій Департаменту.Секретар ради О. Бриндак


 
Вик. Байжанов
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 28 - 29 июня 
фестиваль немого кино «Немые Ночи»

Далее 31 мая 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее 25 мая 15.00-18.00
Г О Р С А Д

к 100-летию Азербайджанской Республики

Далее 25-26 мая
бизнес-форум Eurowoman

Далее 26 мая 
Кубок по футболу
среди детских команд

Далее 4 июня 9:00
аппаратое совещание
прямая трансляция
Далее 30 мая-1 июня
экспозиция
«Агро-ЛОГИСТИКА»

Далее 1 июня
общественные слушания
/расчет использования 
платы за аренду/
Далее 15-31 мая
фотовыставка
«Люди, как они есть»

Далее 7 июня 15:00
Презентация альманаха
«Дерибасовская-Ришельевская»

Далее 6 июня 10:00
СЕССИЯ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее 13 апреля - 15 июня
НЕДЕЛИ ДОБРЫХ ДЕЛ
ПРОГРАММА

Далее 5 июня 14.00 
выставка Андрея Коваленко
«Прогулки Одессой»

Далее 15 июня 
Odessa Classics Batumi Weekend
Далее 1 июня 16:00
выставка детского рисунка

Далее до 2 июля конкурс
бизнес-проектов для финпомощи

Далее До 15 июня
литературный конкурс
«Корнейчуковская 
премия»

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее