11:36:01   |   17 января 2019   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Объявления / архив

архив

архив
до 15 ноября
конкурс на право
аренды объектов
недвижимости

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на право оренди об'єктів
нерухомого майна (нежитлового приміщення)1. Приміщення загальною площею 8,90 кв.м, за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 24А; балансоутримувач – Апеляційний суд Одеської області; стартова орендна плата за базовий місяць – 2214,63 грн.; сума застави – 2214,63 грн.
Розмір стартової орендної плати (початковий розмір орендної ставки) об’єкта оренди визначається з урахуванням орендних ставок за використання нерухомого майна відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу».

 


Початкові умови конкурсу на право оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до державної власності:
1. Найбільший запропонований розмір (%) орендної ставки за використання нерухомого майна за визначеним цільовим призначенням порівняно із початковим розміром орендної ставки.
2. Запропонований розмір орендної ставки за використання нерухомого майна повинен бути не нижче орендної ставки згідно з розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» із змінами та доповненнями».
3. Мета використання нерухомого майна (об’єкта оренди) за цільовим призначенням – розміщення суб'єкта господарювання, що проводить діяльність у сфері права (офіс адвоката). Для участі в конкурсі претендент або уповноважена ним особа подає на розгляд конкурсної комісії прошнуровані та пронумеровані документи, а саме:
3.1. Опис нижчезазначених документів.
3.2. Заяву про участь у конкурсі.
3.3. Відомості про претендента на участь у конкурсі:
для учасників конкурсу, які є юридичними особами:
• копії установчих документів (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності), виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (датою видачі не пізніше 1 (одного) місяця), свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, статут підприємства, наказ про призначення керівника підприємства);
• інформація про осіб, що входять до складу юридичної особи, що проводить діяльність у сфері права (довідка про склад та свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та копія посвідчення всіх адвокатів, що є в складі юр.особи);
• належним чином оформлена довіреність, видана представнику юридичної особи з наданням повноважень щодо збільшення розміру орендної плати безпосередньо на конкурсі;
• заява про оренду (заявка на участь у конкурсі);
• відомості про фінансовий стан (платоспроможність учасника конкурсу);
• техніко-економічні обґрунтування укладення договору оренди (пропозиції щодо експлуатації об’єкта);
• платіжне доручення з відміткою банківської установи, щодо перерахування суми застави.

Для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності:
• документ, який посвідчує особу (копія паспорта – стор. 1, 2, 11);
• належним чином оформлена довіреність, видана представнику фізичної особи з наданням повноважень щодо збільшення розміру орендної плати безпосередньо на конкурсі;
• заява про оренду (заявка на участь у конкурсі);
• копія свідоцтва про державну реєстрацію як підприємця;
• декларація про доходи;
• платіжне доручення з відміткою банківської установи щодо перерахування суми застави;
• техніко-економічні обґрунтування укладення договору оренди (пропозиції щодо експлуатації об’єкта);
• свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та копія посвідчення адвоката України;
• платіжне доручення з відміткою банківської установи щодо перерахування суми застави.

 
3.4. Документи, зазначені в п.п. 3.1 - 3.5 подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс», скріпленому на місці його відкриття (склеювання) підписом та печаткою (у разі її наявності) претендента, його найменуванням та зазначенням об’єкта оренди.


4. Документи для участі у конкурсі, зазначені в п. 3, подаються супровідним листом не пізніше кінцевого терміну їх подання. Подання документів для участі у конкурсі засобами поштового зв’язку допускається за умови надходження цих документів не пізніше кінцевого терміну їх подання. Кінцевий термін подання документів для участі в конкурсі 15 листопада 2018 року. Документи, що подані (надійшли) після кінцевого строку надання документів, залишаються без розгляду.

 
5. Визначення переможця конкурсу.
5.1. Переможця конкурсу визначає конкурсна комісія.
5.2. Переможцем визнається учасник, який після оголошення пропозицій всіх учасників конкурсу, запропонував найвищий розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди (без ПДВ) із застосуванням принципу аукціону та зобов’язався виконати інші умови конкурсу.
5.3. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди згідно з наданою ним пропозицією.

 
Документи приймаються у відділі діловодства та обліку звернень громадян апеляційного суду Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 24а.


За додатковою інформацією звертатися по тел.: (0482) 49-26-21, (0482) 49-25-91.

 

Голова апеляційного суду
Одеської області

Г.Я. Колесніков

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21 января 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция
Далее 18 - 19 января 
Крещенские купания
Адреса пляжей

Далее 23 января 15:00
Поэтическая встреча
в Литмузее 
А.С. Пушкина

Далее 24 января 11:00
ИСПОЛКОМ
прямая трянсляция

Далее 27 января 14:00
Литературная программа
«Негасимый свет таланта»

Далее 30 января 10:00
С Е С С И Я
прямая трянсляция

Далее до 25 января
выставка 
«Зимняя фантазия»

Далее Тест на
интеркультурное 
гражданство

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
международные соревнования 
по плаванию 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее