/ Главная / Объявления / АРХИВ

АРХИВ

ОРИДУ НАДУ
прием документов

Одеський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України

   

ОРІДУ НАДУ

 

 

з квітня 2016 року
здійснює прийом документів
за спеціальностями (напрямами)
 

  ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

.

Контактні дані інституту:
м. Одеса, вул. Генуезька, 22,
 
тел.: 048 729-7612, 729-76-11
 

  
 
 
 
 
 
Одеський регіональний інститут
державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

 

 

 

       В галузі знань «Управління та адміністрування» 
за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» (магістр) на денній, вечірній, заочній та заочно-дистанційній формах навчання за державний замовленням та за договором на базі повної вищої освіти (диплом спеціаліста або магістра).
 
       Прийом документів з квітня по серпень
 
 
а також за спеціальністю
 
073 «Менеджмент» (бакалавр) на денну та заочну форми навчання за договором.
073 «Менеджмент» (магістр)на денну та заочну форми навчання за договором за спеціалізаціями:
бізнес адміністрування;
бізнес аналітика та управління бізнес проектами;
економічна безпека та ризик-менеджмент;
управління проектами в публічній сфері;
управління проектами в рекреаційно-туристичній сфері.
 
       Прийом документів  у липні-серпні
 
 
 
 
  Детальну інформацію про умови вступу можна отримати    
в приймальній комісії та на сайті інституту 
 
  


Адреса: м. Одеса, вул. Генуезька, 22, каб. 108-а, 119.
тел.: (048) 705-97-12, 705-97-11; факс 705-97-13;
e-mail:
priem@oridu.odessa.ua
 
 
 
* * * * * *
 
 
За п'ять років до закінчення XX століття місто-герой Одеса збагатилося принципово новим вищим навчальним закладом, ім'я котрому - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Цей навчальний заклад розташований неподалік від моря, в Аркадії.
За час свого існування інститут підготував понад 7 тисяч сучасних управлінців і менеджерів, які сьогодні обіймають керівні посади в органах публічної влади та бізнес-структурах різних регіонів України. До ВНЗ хочуть вступити не тільки представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування всіх рівнів, а й керівники підприємств, комерційних структур, випускники загальноосвітніх шкіл. Освітні послуги інститут надає як за державним замовленням, так і за контрактом. При цьому конкурс за контрактом, як не дивно, помітно перевищує конкурс за держзамовленням. У стінах інституту студенти отримують сучасні знання з державного управління, управління проектами, інвестиційного менеджменту, економічної безпеки.
Ми звернулися до керівника цього вищого навчального закладу, доктора політичних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України Миколи Михайловича Іжі із запитаннями, на які він люб'язно погодився відповісти.
 
Миколо Михайловичу, 20 років для вищого навчального закладу - це багато чи мало?
-  Думаю, цілком достатньо, щоб сформувати свої добрі традиції. До таких ми, насамперед, уналежнюємо якість навчання, адже від цього показника багато в чому залежить і якість роботи управлінської еліти та менеджерів, їх кар'єрне зростання. Прикладів у цьому плані міг би навести багато. Пишаюся тим, що серед випускників нашого інституту є керівники регіонів, їх заступники, посадові особи силових структур, діячі мистецтва і культури, власне, і члени нашого колективу – від старшого викладача, кандидата, доктора наук, професора до методиста кафедри та працівників інших структурних підрозділів.
 
- Відомо, що в очолюваному Вами інституті високий щорічний конкурс, зокрема серед вступників на контракт. Що сприяє такій популярності?
- Насамперед, це високий професійний рівень науково-педагогічного складу. Вони в переважній більшості є фахівцями-практиками з багатим досвідом роботи в органах влади, бізнес-установах, а також в області розробки та впровадження комерційних і муніципальних проектів. Підкреслю, що у нас найкращий показник якісного складу викладачів серед вищих навчальних закладів гуманітарного профілю на Півдні України. Досить сказати, що більше 93 % мають наукові ступені кандидатів і докторів наук, вчені звання професорів і доцентів.
Все це сприяє реалізації важливої вимоги нашого часу – посилення практичного спрямування навчання. Я маю на увазі здатність вирішувати реальні та непрості управлінські ситуації, використовувати новітні технології менеджменту, методи бізнес-аналізу. Для цього ми намагаємося в навчальному процесі використовувати сучасні інтерактивні форми й методи (наприклад, тренінги, майстер-класи, ділові ігри, case-study). Величезна увага приділяється вивченню іноземної мови.
Навчання відбувається в спеціалізованих аудиторіях і класах, обладнаних новітньою комп'ютерною та мультимедійною технікою.
Під час навчання всі наші слухачі та студенти отримують необхідний практичний досвід на обов'язкових стажуваннях, які проходять в органах публічної влади та на провідних підприємствах і в бізнес-організаціях регіонів Півдня України. Нерідкі випадки, коли після практики студент залишається працювати на підприємстві. Також працевлаштуванню студентів серйозно допомагає Асоціація випускників інституту.
 
-  А як можна абітурієнту або його батькам переконатися у високій якості освіти у Вашому інституті?
-  Це досить просто зробити, адже минулого року в інституті стартувала ціла серія безкоштовних освітніх програм, розрахованих на випускників шкіл, студентів, а також людей, які вже здобули вищу освіту. Для школярів працює Школа майбутнього менеджера, діяльність якої спрямована на засвоєння азів професії менеджера, формування бізнес-мислення та лідерських якостей. Для тих, хто хоче опанувати майстерність ділового спілкування, працює Школа публічної майстерності, заняття в якій проводять професіонали в областях мас-медіа та сучасних комунікацій. Існує тренінговий центр, в якому працюють наші викладачі – тренери з міжнародною сертифікацією. Тренінги, ділові ігри, майстер класи присвячені дуже актуальним темам, зокрема технології управління командою і лідерству, мотивації та стимулюванню персоналу, оцінці його діяльності, підбору персоналу тощо.
Всі охочі можуть прийти до нас і взяти участь у заняттях разом із нашими студентами та викладачами.
 
Відомо, що у кожному вищому закладі освіти є свої особливості підготовки та додаткові можливості для студентів. Що з цього приводу Ви можете сказати про Ваш інститут?
- По перше – навчання в нашому інституті - це можливість докорінно змінити сферу своєї діяльності. Прийом до магістратури відбувається незалежно від напряму першої вищої освіти. До нас на другу вищу освіту можуть вступати економісти, інженери, лікарі, військові, люди мистецтва.
По-друге, всі 100% випускники бакалаврату мають можливість продовжити навчання в магістратурі або отримати диплом спеціаліста за унікальними та дуже затребуваними спеціальностями.
По-третє, в інституті діє «штучна» підготовка студентів та слухачів, навчання відбувається в малокомплектних групах. Працівники деканатів знають всіх студентів та батьків та реально опікуються проблемами навчання та виховання.
Кожен студент та слухач проходить обов’язкове стажування: на факультеті державного управління - в органах влади, на факультеті менеджменту - на провідних підприємствах м. Одеси та регіону. Це не тільки   можливість апробувати набуті знання та навички, але реальна можливість працевлаштуватися за результатами проходження практики.
Для студентів, які хочуть проявити себе в творчій сфері працює Центр культури. Є хореографічна, вокальна студії, студія публічного майстерності, студентське радіо, фото- і художня студії. Постійно проходять КВВ, концерти, конкурси «Міс та Містер інститут», спортивні змагання, «квести» і т.д. Загалом студентське життя «кипить» в інституті.
Зверніть увагу, що заклад знаходиться у найкращому куточку Одеси – курорті Аркадія поряд з парком Перемоги, що надає можливість успішно поєднувати навчання з цікавим дозвіллям.
 
Одним із факторів конкурентоспроможності сучасного вищого навчального закладу є запровадження інноваційних форм організації занять та використання інтерактивних методів навчання. Яка модель організації навчального процесу є характерною для Вашого інституту?
Організація навчального процесу в ОРІДУ ґрунтується на «трьох китах»: система управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001; взаємозв’язок компетентнісного підходу до підготовки фахівців та інтерактивних методів організації навчання; організація стажування слухачів в органах публічної влади, провідних бізнес-підприємствах України та партнерських зарубіжних закладах.
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів побудована за модульним принципом на основі компетентнісного підходу – кожна дисципліна орієнтована на конкретну компетенцію, задану роботодавцями, які організовують стажування та здійснюють замовлення на реальні магістерські роботи з подальшою їх практичною реалізацією. Застосування сучасних інтерактивних форм навчального процесу (тренінги, «мозкові атаки», ділові ігри тощо) та проведення практичних занять  у проблемному режимі зорієнтовано на підготовку випускників нової якості – здатних самонавчатися, приймати оперативні рішення, долати стресові ситуації, швидко адаптуватися до мінливих умов.
До проведення навчальних занять залучаються відомі науковці, політики, міжнародні експерти, керівники органів державної влади та підприємств.
Організація стажування слухачів в органах публічної влади, провідних бізнес-підприємствах України та партнерських зарубіжних закладах сприяє активізації науково-дослідної роботи слухачів шляхом їх залучення до розроблення та реалізації стратегічних програмних документів і проектів, що забезпечує отримання слухачами актуальніших практичних навичок.
 
Кожний вищий навчальний заклад має власний бренд, специфічну особливість, що яскраво відрізняє його від інших. Що є брендом Вашого інституту?
Брендом нашого інституту є повний логістичний цикл підготовки управлінців – від операційного (бакалавріат) та адміністративного (магістратура) менеджменту – до державного (магістратура) та проектного (магістратура) управління. Але, отримати тільки знання – це ще не все, головне – це розуміння процесів, яке може забезпечити тільки той професорсько-викладацький склад, який має практичний досвід управлінської роботи – і це наша домінантна особливість. Індикатором якості такого підходу є відсоток працевлаштованих за спеціальністю випускників, з одного боку, але найважливішим показником є бажання колишніх випускників, які зайняли керівні посади, наймати на роботу нових випускників.
Практична ефективність логістичного циклу – це успішно реалізовані масштабні проекти, що виконані слухачами та співробітниками нашого інституту на замовлення органів влади центрального та місцевого рівнів.
Наприклад, участь у розробці проектної документації Національного проекту «Місто майбутнього»; розробка спільно з Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради інвестиційного проекту «Створення комунальної установи «Одеський міський центр реінтеграції бездомних осіб», який визнано переможцем конкурсу 2014 року Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні із фінансуванням у вигляді державного гранту розміром 1 млн. грн.; в рамках міжнародного співробітництва з Федеральним міністерством охорони навколишнього середовища, охорони природи, будівництва і безпеки ядерних реакторів ФРН (м. Берлін, ФРН) – «Проект створення підприємства «Енергетичне агентство» у місті Одеса» тощо.
У вересні 2014 року Інститутом укладено договір з Євроантлантичним Інститутом (Варшава, Польща) щодо підтримки науково-дослідних проектів та інших ініціатив студентів і слухачів ВНЗ м. Одеси. Розпочато створення академічного бізнес-інкубатора.
 
Які можливості надає міжнародна співпраця тим, хто у Вас навчається?
Інститутом щорічно організовуються стажування наших представників на базі іноземних закладів-партнерів. Приємно відзначити, що наші аспіранти, слухачі та студенти все активніше беруть участь у міжнародних програмах. Таким чином молоді українські державні службовці мають можливість ознайомитися з найкращими практиками у сфері державного управління, системою підготовки управлінців і менеджерів у країнах Європи, відвідати державні установи та ограни місцевого самоврядування, поспілкуватися з іноземними фахівцями. Набуті практичні знання знаходять своє відображення у їх магістерських роботах та стають у нагоді під час подальшої професійної діяльності.
Тільки за 2014-2015 роки наші аспіранти, слухачі та студенти 65 разів брали участь в освітніх візитах, програмах навчання чи стажування за кордоном.
 
Але ж для участі у закордонному стажуванні необхідно на належному рівні володіти іноземними мовами?
Саме так. Для більшості індивідуальних програм стажування володіння іноземною мовою є обов’язковою вимогою. До того ж, у сучасному Світі знання іноземної мови вкрай необхідні державному службовцю чи менеджеру, і в нашому закладі для її вивчення створено усі можливості. Окрім занять, що передбачені навчальною програмою, кафедрою української та іноземних мов організовуються засідання «мовного клубу», під час яких слухачі та студенти можуть спілкуватися у неформальній атмосфері і таким чином вдосконалювати свої знання. Також, в інституті працюють курси іноземних мов, де усі бажаючі за відносно невеличку плату можуть вивчати англійську, німецьку або французьку мови.
 
Працевлаштування випускників – найскладніше питання сьогодення для всіх вищих навчальних закладів. Чим Ви можете гарантувати працевлаштування для успішних випускників інституту, насамперед для тих, хто навчається за контрактною формою?
В умовах жорсткої ринкової конкуренції на ринку праці, основною умовою успішного працевлаштування є компетенція випускників, особливо їх готовність до використання на практиці сучасних інноваційних технологій прийняття управлінських рішень. Однією з конкурентоспроможних компетенцій сучасного керівника є володіння інформаційними технологіями. Інститут, перший серед гуманітарних ВНЗ Півдня України, започаткував використання технології геоінформаційних систем для територіального управління – у вересні 2015 року було проведено вже другу науково-практичну конференцію «Геоінформаційні технології у територіальному управлінні». Інститутом укладено договір з компанією «ЕСОММ Со», офіційним дистриб’ютором Esri Inc. в Україні, стосовно науково-технічного співробітництва та отримано ліцензію на використання програмного продукту Esri, що забезпечує облаштування 31 навчального місця на сучасній ГІС-платформі в навчальному центрі «ГІС в територіальному управлінні».
Міцні взаємозв’язки з органами публічної влади Південного регіону – спільна робота над проектами, організація стажування – є надійною платформою для працевлаштування наших випускників.
Також, ще одним інструментом працевлаштування є запрошення відомих підприємців та керівників органів влади на захист магістерських і дипломних робіт, де наші випускники презентують свої розробки та дослідження. 
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
04.11.2015 14:58

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/announcements/79058/