/ Главная / Объявления / Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області

Продажа на аукционе
имущественного 
комплекса
заявки до 4 апреля

Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи Ж - єдиного майнового комплексу Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту

 

Назва об`єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту

Адреса об`єкта приватизації: 65125, м. Одеса, вул. Канатна, 42

Код об’єкта за ЄДРПОУ: 01126008.

Вид діяльності об’єкта: КВЕД 85.42 – Вища освіта.
підготовка, перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації і стажування кадрів для підприємств морського і річкового транспорту та інших галузей

Відомості про об`єкт приватизації:
Інститут розташований в центрі міста Одеса
До складу ЄМК входить: нерухоме майно - будівля інституту загальною площею 8407,2 кв. м., гараж загальною площею 225,7 кв.м, 2 навіси; а також машини, обладнання та інвентар.
Будівля Інституту введена в експлуатацію у 1961 році.
Інститут розташований на земельній ділянці 0,3654 га, забезпечений системами водопостачання та водовідведення, енергозабезпечення.

Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.

 

Основні показники діяльності Інституту за останні три роки. 

 

 

Показник
2014
2015
2016
Статутний капітал
515,5
515,5
515,5
Читий дохід від реалізації послуг, тис.грн.
2440
3854
8688,1
Вартість активів, тис.грн.
2265
3672
8094,1
Вартість власносго капіталу, тис.грн.
1849
2298
5777,9
Чистий прибуток, тис.грн.
493
449
3490
Рентабельність, %
16,8
11,7
74,7
Довгострокові зобов’язання, тис.грн.
97
823
984,8
Дебіторська заборгованість, тис.грн.
273
544
702,9
Кредиторська заборгованість (поточні зобов’язання), тис.грн.
319
551
1331,4

 


Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 41 598 300,00 гривень.
ПДВ – 8 319 660,00 гривень.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 49 917 960,00 гривень.

 

 

 

 
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому числі кредиторської та дебіторської заборгованості) Інституту.
2. Покупець зобов’язаний забезпечити:
2.1. Збереження профілю діяльності Інституту протягом одного року.
2.2. Сплатити ціну продажу об’єкта приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
2.3. Збереження існуючих робочих місць у кількості 30 одиниць протягом 6 місяців.
2.4. Протягом 30 календарних днів після підписання акту передачі погашення поточної кредиторської заборгованості станом на 31.12.2016 року у сумі 1331,4 тис.грн.
2.5. Дотримання санітарних та протипожежних норм експлуатації об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення Інституту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювання печаток і штампів Інституту в установленому законодавством порядку протягом 6 місяців.
4. Здійснити передачу документів Інституту, які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву міста Одеси протягом 6 місяців.
5. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно з чинним законодавством.


Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та платежі за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача РВ ФДМУ по Одеській області, р/р №37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091.


Грошові кошти у розмірі 4 991 796,00 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу - РВ ФДМУ по Одеській області на р/р №37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні - 03.04.2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею „Перша Універсальна Біржа „Україна” 7 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 15.00.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 0,5% (половина відсотка) від початкової ціни продажу об'єкта приватизації.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на веб-сайт Товарної біржі „Перша Універсальна Біржа „Україна”: http:// torgi.birga-ukraine.com.ua/.

 

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі „Перша Універсальна Біржа „Україна” 03680, м. Київ, вул.. Казимира Малевича, 86д оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 години при сприянні регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.Додаткову інформацію можна отримати в регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області за адресою: м.Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11 поверх, каб. 1109, за телефонами 731-50-36, 728-72-62.

* * * * *

Оголошення розміщено на Офіційному сайті Одеської міської ради www.omr.gov.ua 16.03.2017р.

Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
16.03.2017 14:14

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/announcements/93756/