03:35:28   |   24 октября 2017   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Послуги спеціалізованих організацій з передавання даних /ЖКС «Північний»/

Послуги спеціалізованих організацій з передавання даних /ЖКС «Північний»/

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
№ 1 від 21 грудня 2010 року.

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Північний»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35241704
1.3. Місцезнаходження: 65025, місто Одеса вулиця Дніпропетровська дорога, будинок 118
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського те-лефонного зв'язку, E-mail ): Рабаджи Петро Костянтинович, тел.7129247, факс 7160605, код міжмісь-кого телефонного зв’язку 0-048, електронна адреса 31560@ukr.net/
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДР-ПОУ): Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Північний», 35241704.
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти підприємства.
3. Предмет закупівлі: Послуги спеціалізованих організацій з передавання даних та інформа-ційного забезпечення користувачів на основі баз даних та інформаційних мереж.
3.1. Найменування: Послуги/спеціалізованих організацій з передавання даних та інформацій-ного забезпечення користувачів на основі баз даних та інформаційних мереж, код ДК 016-97 – 92.40.10.400.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: ---
4.Процедура закупівлі: відриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.dov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупів-лю: omr.gov.ua/.
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупі-вель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 29 листопада 2010року № 48 (436) № 47007.
5.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) ---
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних то-ргів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних за-купівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ---
5.6. Дата і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 17 грудня 2010року № 52 (440) № 46494.
5.7. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) ---
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:---
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:---
6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер ---
6.4. Місцезнаходження---
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): ---
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): ---
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:---
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі: ---
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів: ---
7.6. Перелік відхилених тендерних пропозицій, обґрунтування підстав відхилення:---
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів: ---
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: ---
найнижча ціна пропозицій конкурсних торгів: ---
найвища ціна пропозицій конкурсних торгів: ---
номер ____ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: ---
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:---
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:---
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер ---
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: ---
10. Дата укладання договору про закупівлю та його ціна: ---
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): ---
12. Торги відмінені або визначені такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення: 07 грудня 2010 року.
12.2. Причини: Порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/ відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: ---
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають вста-новленим законодавством вимогам: ---
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: ---
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: ---
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Рабаджи П.К. – голова комітету - директор КП «ЖКС «Північний»
Громовий О.О. – зам. голови комітету – головний інженер КП«ЖКС «Північний»
Тартан В.Г. – секретар комітету - кошторисник КП «ЖКС «Північний»
Тонкошкур І.В. - член комітету - начальник ВПКР КП «ЖКС «Північний»
Ляховецька Н.В. – член комітету - провідний бухгалтер КП «ЖКС «Північний»
голова комітету з конкурсних торгів – Рабаджи Петро Костянтинович

Підпис
М.П. 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

23, 24, 25 октября 
депутатские комиссии
дополнено

Далее 26-29 октября
конкурс вокалистов 
«Співуча Україна»

Далее 23 октября-
6 ноября
общественные
слушания ДПТ 

Далее 26 октября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 22 октября 13:00
выставка «Пляжные ракетки.
Сделано в Израиле»

Далее с 9 октября 
прием проектов 
Общественный бюджет

Далее с 9 октября 
заявки на Лучший инновационный проект

Далее 22-24 ноября 
выставка «АГРО-СФЕРА»

Далее 26 октября 16:00
Презентация книги
Анны Костенко

Далее Конкурс стартапов, инноваций, развития бизнеса
Далее 8 ноября 10:00
СЕССИЯ

Далее 31 октября 18.00
концерт к 500-летию
Реформации

Далее 27 октября 17:00 
Всемирный клуб одесситов
фотовыставка «More More»

Далее Работа транспорта 
в районе Пересыпи

Далее 6-29 октября 
Выставка живописи
глухих художников

Далее Конкурс: льготное кредитование малого и среднего бизнеса
Далее до 28 декабря
конкурс по благоустройству парка Шевченко

Далее Финпомощь предпринимателям
срок подачи заявок
продлен до 1 ноября

Далее С 17 марта 
работа транспорта
на/с пос. Котовского

Далее С 17 марта
работа транспорта
по ул. Преображенской

Далее 27-29 сентября 
Международный Черноморский Транспортный Форум

Далее 27 октября 
«Дни Польского Бизнеса»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее Спортивный
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2017 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Далее ИНВАЛИДАМ
работа транспорта
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее