15:53:49   |   20 августа 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Послуги спеціалізованих організацій з передавання даних /ЖКС «Північний»/

Послуги спеціалізованих організацій з передавання даних /ЖКС «Північний»/

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
№ 1 від 21 грудня 2010 року.

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Північний»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35241704
1.3. Місцезнаходження: 65025, місто Одеса вулиця Дніпропетровська дорога, будинок 118
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського те-лефонного зв'язку, E-mail ): Рабаджи Петро Костянтинович, тел.7129247, факс 7160605, код міжмісь-кого телефонного зв’язку 0-048, електронна адреса 31560@ukr.net/
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДР-ПОУ): Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Північний», 35241704.
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти підприємства.
3. Предмет закупівлі: Послуги спеціалізованих організацій з передавання даних та інформа-ційного забезпечення користувачів на основі баз даних та інформаційних мереж.
3.1. Найменування: Послуги/спеціалізованих організацій з передавання даних та інформацій-ного забезпечення користувачів на основі баз даних та інформаційних мереж, код ДК 016-97 – 92.40.10.400.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: ---
4.Процедура закупівлі: відриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.dov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупів-лю: omr.gov.ua/.
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупі-вель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 29 листопада 2010року № 48 (436) № 47007.
5.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) ---
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних то-ргів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних за-купівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ---
5.6. Дата і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 17 грудня 2010року № 52 (440) № 46494.
5.7. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) ---
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:---
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:---
6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер ---
6.4. Місцезнаходження---
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): ---
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): ---
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:---
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі: ---
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів: ---
7.6. Перелік відхилених тендерних пропозицій, обґрунтування підстав відхилення:---
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів: ---
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: ---
найнижча ціна пропозицій конкурсних торгів: ---
найвища ціна пропозицій конкурсних торгів: ---
номер ____ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: ---
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:---
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:---
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер ---
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: ---
10. Дата укладання договору про закупівлю та його ціна: ---
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): ---
12. Торги відмінені або визначені такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення: 07 грудня 2010 року.
12.2. Причини: Порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/ відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: ---
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають вста-новленим законодавством вимогам: ---
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: ---
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: ---
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Рабаджи П.К. – голова комітету - директор КП «ЖКС «Північний»
Громовий О.О. – зам. голови комітету – головний інженер КП«ЖКС «Північний»
Тартан В.Г. – секретар комітету - кошторисник КП «ЖКС «Північний»
Тонкошкур І.В. - член комітету - начальник ВПКР КП «ЖКС «Північний»
Ляховецька Н.В. – член комітету - провідний бухгалтер КП «ЖКС «Північний»
голова комітету з конкурсних торгів – Рабаджи Петро Костянтинович

Підпис
М.П. 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 21-23 сентября
Odessa JazzFest

Далее 22-26 августа
Вышиванковый фестиваль

Далее 27 августа 
образовательный форум
для педагогов

Далее 27 августа в 11:00
общественные слушания
Правила приема сточных вод

Далее до 10 сентября 
фотовыставка «Грузия на пленке»

Далее 21 августа 10:00-14:00 
семинар по энергоэффективности

Далее 21-26 августа
фестиваль степа

Далее 30 августа 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 29 августа 10:00 
общественные слушания: тарифы на вывоз отходов

Далее 27-29 сентября
конференция «Проблемы
и перспективы развития
строительного комплекса Одессы»

Далее 8-9 сентября
OCEANMAN-2018

Далее 19 сентября 10:00
   С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее