05:50:12   |   22 марта 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Конкурс по назначению управляющих домами
Далее С 1 января - новая нормативная денежная оценка земель
Далее Одесгорэлектротранс
приглашение к кредитованию

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее "УКРПОЧТА"
оплата платежей

Далее Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву

Далее "Одесская городская типография"
полиграфические услуги

Далее Предприятие УТОС
предлагает продукцию

Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Сіль (сіль технічна)/КП Міські дороги

Сіль (сіль технічна)/КП Міські дороги

ФОРМА ЗВІТУ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
від 01.07.2011р.
1. Замовник:
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Міські дороги»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 32642110
1.3. Місцезнаходження. М. Одеса, вул. Промислова, 37, інд. 65031
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Батурін Віталій Миколайович – голова комітету з конкурсних торгів КП «Міські дороги», (048) 778-23-36, 734-52-77.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, 26506412.
 
2. Джерело фінансування закупівлі. Місцевий бюджет та кошти підприємства.
 
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування. 14.40.1 Сіль (сіль технічна).
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 14.40.1 Сіль (сіль технічна) – 10 000 тонн
4. Процедура закупівлі. Відкрити торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). omr.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 28.02.2011р. №26856 (ТРП) у ВДЗ №25/1 (471/1) від 28.02.2011р.
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). 09.03.2011р. №04115 у Bulletin “Announcer of the public purchasing” №10(32) від 09.03.2011р.
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 13.05.2011р. №065902 (ТРП) у ВДЗ №57 (503) від 13.05.2011р.
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 22.04.2011р. №094961 (ТРП) у ВДЗ №71 (517) від 15.06.2011р.
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). 21.06.2011р. №11218 у Bulletin “Announcer of the public purchasing” №25(47) від 21.06.2011р.
 6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два)
6.2. Найменування.
- товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОДУКТ»
- товариство з обмеженою відповідальністю «Артемсіль Регіони-СК»
6.3. Ідентифікаційний код
- 31226305
- 33534816
6.4. Місцезнаходження.
- Адреса: м. Артемівськ, вул. Пушкина, 42/3, інд. 84500;
- адреса: Київська обл. м. Фастів, вул. Червоний шлях, 10, інд. 08500
 
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 19.04.2011р. 1000.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 19.04.2011р. 1130.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (дві)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). ----
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.
14.40.1 Сіль (сіль технічна).
- 5 400 000,00 грн. з ПДВ – товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОДУКТ»; умови оплати: попередня оплата; строк поставки: 30 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника
- 5 148 000,00 грн. з ПДВ – товариство з обмеженою відповідальністю «Артемсіль Регіони-СК»; умови оплати: відстрочка платежу 5 календарних днів; строк поставки: 15 календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. ------
 
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 5 148 000,00 грн. з ПДВ;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 5 400 000,00 грн. з ПДВ;
номер №2 (вх. 13) та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 5 148 000,00 грн. з ПДВ;                                                                                               (цифрами)
П’ять мільйонів сто сорок вісім тисяч гривень 00 копійок.
                   (словами)
№ п/п
Найменування товару
Кількість
Ціна за 1 тону грн., з ПДВ.
Загальна вартість грн., з ПДВ
1
Сіль (сіль технічна)
10 000 т
514,80
5 148 000,00
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн.. з ПДВ
5 148 000,00
В тому разі ПДВ, грн..
858 000,00
 
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 11.05.2011р.
 
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування. Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемсіль регіони-СК»
9.2. Ідентифікаційний код. 33534816
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. Адреса: Київська обл. м. Фастів, вул. Червоний шлях, 10, інд. 08500
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 09.06.2011р.
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).------
 
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: ------
12.1. Дата прийняття рішення. ------
12.2. Причини. -------
 
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.
- товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОДУКТ»
- товариство з обмеженою відповідальністю «Артемсіль Регіони-СК»
13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
- товариство з обмеженою відповідальністю «УКРПРОДУКТ»
- товариство з обмеженою відповідальністю «Артемсіль Регіони-СК»
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
 
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
- Оцінка пропозицій пропозицій конкурсних торгів здійснювалася на основі наступних критеріїв: ціна, умови оплати, строк поставки.
За сумарною бальною оцінкою визнати переможцем відкритих торгів, щодо придбання 14.40.1 сіль (сіль технічна) – 10000 тонн - Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемсіль Регіони-СК», код ЄДРПОУ 33534816, юр. Адреса: 08500, Київська обл. , м. Фастів, вул. Червоний Шлях, 10, поштова адреса: 08500, Київська обл. , м. Фастів, вул. Червоний Шлях, 10 тел./факс (04565) 66612, факс 68485. Акцептувати тендерну пропозицію №2 (вх. №13) від 18.04.2011р. – Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемсіль Регіони-СК», код ЄДРПОУ 33534816.
 
 
15. Склад комітету з конкурсних торгів
 _Шавиріна К.С. заступник голови комітету з конкурсних торгів                          _____________
                          (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Валяєва Ю.В. заступник директора                                                                           _____________
                          (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Косарева А.В. начальник юридичного відділу                                                         _____________
                          (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Тіхонюк Г.О. заступник головного бухгалтера                                                        _____________
                          (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Кримняк Г.М. секретар комітету з конкурсних торгів                                            _____________
                          (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів
Директор КП «Міські дороги» Батурін В.М.
 
 
______________________________________________
                (підпис, М.П.)
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

26 марта 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее 29 марта 11:00 
И С П О Л К О М

Далее 23 марта 10:00
вручение премии
«Культурная столица»

Далее 26 марта 17:00
открытие выставки
посвященной переселению
немцев на Кавказ

Далее 25-28 марта 
чемпионаты по
интеллектуальным играм

Далее 27 марта 10:00
отчет юридического 
департамента 
об исполнении
бюджета

Далее 21-25 марта
выставка
«Odessa Fashion Week»

Далее 21 марта 15:00
Вечер поэзии

Далее 22-25 марта 
конкурс камерных ансамблей
им. В. Повзуна

Далее 24 марта  12:00 
День пеликана
в Одесском зоопарке

Далее 24 марта 15:00
Поэтические чтения
«Очная ставка»

Далее 24 марта с 20:30 до 21:30
экологическая акция
Час Земли

Далее До 26 марта подача проектов 
на Конкурс проектов соцзаказа

Далее 27 марта-1 апреля
фестиваль клоунов и
мимов «Комедиада»

Далее 27 марта 14:00
выставка А. Крикун 
«Земля предков»
ВКО

Далее 28 марта  17:00
презентация 
юмористического
путеводителя 

Далее 30 марта  16:00 
юбилейная выставка 
Клуба одесских карикатуристов

Далее 5 апреля  11:00 
Ярмарка Карьеры

Далее 30 марта-22 апреля
выставка О. Стратийчук
«Мокулито»

Далее до 15 апреля
работа транспорта
в районе улицы Канатной

Далее Вечер литературного 
юмора в ВКО 
перенесен на конец марта

Далее 1-10 июня 2018 г
ODESSA 
CLASSICS

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее Территориальное Соглашение
2017-2019гг.

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА

Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее ПРОЕКТЫ
решений исполкома

Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее