21:21:05   |   16 июля 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / послуги з озброєної охорони музейних предметів

послуги з озброєної охорони музейних предметів

ЗВІТ
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів
N 2 від 08.07.2011р


1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26343789.
1.3. Місцезнаходження: Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Катерининська, 14, поштовий індекс 65026.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Шелюгін Андрій Ігорович – заступник начальника управління – начальник відділу з питань охорони та обліку об'єктів культурної спадщини (голова комітету з конкурсних торгів), м. Одеса, вул. Катерининська,14, поштовий індекс 65026, тел. (048)726-68-79, факс (048) 722-80-04, spadshchina@ukr.net.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26343789.
2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет (бюджет м. Одеси).
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97: 74.60.1 «Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки» (послуги з озброєної охорони музейних предметів Державної частини Музейного фонду України, а саме скульптурної групи у складі пам'ятника «Засновникам Одеси» за адресою: м. Одеса, Катерининська площа).
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки (послуги з озброєної охорони музейних предметів Державної частини Музейного фонду України, а саме скульптурної групи у складі пам'ятника «Засновникам Одеси» за адресою: м. Одеса, Катерининська площа).
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): omr.gov.ua.
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: «Вісник державних закупівель» № 52 (498) від 02.05.2011р. оголошення № 050793.
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: «Вісник державних закупівель» № 69 (515) від 10.06.2011р. оголошення № 092001.
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: «Вісник державних закупівель» № 78 (524) від 01.07.2011р. оголошення № 107098.
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): --
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
- Управління Державної служби охорони при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області;
- Управління Державної служби охорони при Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області.
6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:
- код за ЄДРПОУ 08596972;
- код за ЄДРПОУ 08596966.
6.4. Місцезнаходження:
- м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд. 70-А, поштовий індекс 65074;
- м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 52., поштовий індекс 54001
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.06.2011р. до 10.00 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.06.2011р. о 12.00 год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2(дві).
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).--
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.
- 330919,50 (Триста тридцять тисяч дев’ятсот дев’ятнадцять грн. 50 коп.) з ПДВ
- 348864,00 (Триста сорок вісім тисяч вісімсот шістдесят чотири грн. 00 коп.) з ПДВ
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.--
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 330919,50 грн.;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 348864,00 грн.;
номер № 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
330919,50 з ПДВ;
(цифрами)
Триста тридцять тисяч дев’ятсот дев’ятнадцять грн. 50 коп. (словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 07.06.2011р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Управління Державної служби охорони при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області.
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 08596972
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: Одеська область, м. Одеса, Малиновський район, вул. Академіка Філатова, буд. 70-А, поштовий індекс 65074, тел. (048) 64-10-44, факс (048) 64-10-44.
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 25.06.2011р., 330919,50 (Триста тридцять тисяч дев’ятсот дев’ятнадцять грн. 50 коп.) з ПДВ
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).--
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення.--
12.2. Причини.--
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: Управління Державної служби охорони при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області; Управління Державної служби охорони при Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області.
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: -
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: Управління Державної служби охорони при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області; Управління Державної служби охорони при Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: --
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснювалась на основі одного критерію: ціни, за умови відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, а його пропозиції умовам документації конкурсних торгів.
На запит Управління Державної служби охорони при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області № 15/2-2222 від 02.06.2011 р. було надано копію протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Шелюгін А.І. – голова комітету з конкурсних торгів, заступник начальника управління – начальник відділу з питань охорони та обліку об'єктів культурної спадщини управління;
Завалко С.В. – заступник голови комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст відділу з питань охорони та обліку об'єктів культурної спадщини управління;
Фещенко Г.В. – відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності;
Бабін В.П. – заступник начальника управління;
Орлова А.І. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського облік та звітності.
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).Голова комітету з конкурсних торгів, А.І. Шелюгін
заступник начальника управління –
начальник відділу з питань охорони та обліку
об'єктів культурної спадщини
управління з питань охорони об'єктів
культурної спадщини Одеської міської ради

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 18 июля в 10:00
C Е С С И Я

Далее 13-21 июля
IX Одесский 
международный
кинофестиваль

Далее 13-22 июля
работа транспорта
в дни кинофестиваля

Далее 17 июля 09.00 
общественные слушания 
проект тарифов

Далее 21 июля в 21:00
матч Суперкубка Украины
«Шахтер» и «Динамо»

Далее с 18 июля
к 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины

Далее 26 июля 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее