00:15:23   |   23 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Пісок та гравій (пісок)/КП Міські дороги

Пісок та гравій (пісок)/КП Міські дороги

ФОРМА ЗВІТУ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
№_____ від 12.09.2011р.

 

1. Замовник:
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Міські дороги»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 32642110
1.3. Місцезнаходження. М. Одеса, вул. Промислова, 37, інд. 65031
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Батурін Віталій Миколайович – голова комітету з конкурсних торгів КП «Міські дороги», М. Одеса, вул. Промислова, 37, інд. 65031, (048) 778-23-36, 734-52-77.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Департамент міського господарства Одеської міської ради, 34674154.

2. Джерело фінансування закупівлі. Місцевий бюджет та кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування. 14.21.1 Пісок та гравій (пісок).
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 14.21.1 Пісок та гравій (пісок) – 7 800 тонн
 

4. Процедура закупівлі. Відкрити торги
 

5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). omr.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 24.06.2011р. №104199 (БУД) у ВДЗ №75/1 (521/1) від 24.06.2011р.
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). -----
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 05.08.2011р. №135576 (БУД) у ВДЗ №93 (539) від 05.08.2011р.
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 02.09.2011р. №158008 (БУД) у ВДЗ №105/1 (551/1) від 02.09.2011р.
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). ------
 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два)
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
- товариство з обмеженою відповідальністю «Камбіо-стройсервіс»
- приватне акціонерне товариство Ремонтно-будівельна дільниця «Одесголовпостач»
6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.
- 32790229
- 05514198
6.4. Місцезнаходження.
- Адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Олександрійська, 79/13, інд. 68000;
- адреса: м. Одеса, вул. Преображенська, 11, інд. 65082
 
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 25.07.2011р. 1030.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 25.07.2011р. 1230.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (дві)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). ----
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.
14.21.1 Пісок та гравій (пісок).
- 850 044,00 грн. з ПДВ (ціна за 1 тонну 108,98 грн. з ПДВ) – товариство з обмеженою відповідальністю «Камбіо-стройсервіс»; умови оплати: відтермінування 15 календарних днів; строк поставки: 3000 тонн щомісячно.
- 1 170 000,00 грн. з ПДВ (ціна за 1 тонну 150,00 грн. з ПДВ) – приватне акціонерне товариство Ремонтно-будівельна дільниця «Одесголовпостач»; умови оплати: відтермінування 30 календарних днів; строк поставки: 5 календарних днів (залежно від кількості тонн в заявці) з моменту отримання заявки від Замовника.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. ------

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 850 044,00 грн. з ПДВ;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 1 170 000,00 грн. з ПДВ;
номер №2 (вх. 13) та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 850 044,00 грн. з ПДВ; (цифрами)
Вісімсот п’ятдесят тисяч сорок чотири гривні 00 копійок.
(словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 02.08.2011р.
 
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Камбіо-стройсервіс»
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 32790229
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. Адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Олександрійська, 79/13, інд. 68000, (0482) 32-02-22
 

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 31.08.2011р. 850 044,00 грн. (вісімсот п’ятдесят тисяч сорок чотири гривні 00 копійок)
 

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).------

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: ------
12.1. Дата прийняття рішення. ------
12.2. Причини. -------
 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.
- товариство з обмеженою відповідальністю «Камбіо-стройсервіс»
- приватне акціонерне товариство Ремонтно-будівельна дільниця «Одесголовпостач»
13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
- товариство з обмеженою відповідальністю «Камбіо-стройсервіс»
- приватне акціонерне товариство Ремонтно-будівельна дільниця «Одесголовпостач»
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
- Оцінка пропозицій пропозицій конкурсних торгів здійснювалася на основі наступних критеріїв: ціна, умови оплати, строк поставки.
За сумарною бальною оцінкою визнати переможцем відкритих торгів, щодо придбання 14.21.1 пісок та гравій (пісок) – 7800 тонн - Товариство з обмеженою відповідальністю «Камбіо-сервіс», код ЄДРПОУ 32790229, юр. Адреса: 68000, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Олександрійська, 79/13, місцезнаходження: 68000, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Олександрійська, 79/13, поштова адреса: 68000, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Олександрійська, 79/13, 65091, м. Одеса, вул. Розумовського, 2 тел./факс (0482) 32-02-22. Акцептувати тендерну пропозицію №1 (вх. №18) від 22.07.2011р. – Товариство з обмеженою відповідальністю «Камбіо-стройсервіс», код ЄДРПОУ 32790229.
 
15. Склад комітету з конкурсних торгів
_Шавиріна К.С. заступник голови комітету з конкурсних торгів _____________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Валяєва Ю.В. заступник директора _____________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Косарева А.В. начальник юридичного відділу _____________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Тіхонюк Г.О. заступник головного бухгалтера _____________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Кримняк Г.М. секретар комітету з конкурсних торгів _____________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)


Голова комітету з конкурсних торгів
Директор КП «Міські дороги» Батурін В.М.


______________________________________________
(підпис, М.П.)

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 9:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 21 - 22 сентября
День партизанской славы

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 21-23 сентября
Odessa Jazz Fest

Далее 22 сентября
«Фестиваль спорта»

Далее 22 сентября 12:00
День малышей в зоопарке

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее