08:22:54   |   25 сентября 2018   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Тендер "Реконструкция уличного освещения"
Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на право аренды

Далее/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Продукти нафто перероблення рідкі

Продукти нафто перероблення рідкі

ФОРМА ЗВІТУ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів 
від 11.05.2011р. 

1. Замовник:
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Міські дороги»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 32642110
1.3. Місцезнаходження. М. Одеса, вул. Промислова, 37, інд. 65031
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Батурін Віталій Миколайович – голова комітету з конкурсних торгів КП «Міські дороги», (048) 778-23-36, 734-52-77.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, 26506412.
2. Джерело фінансування закупівлі. Місцевий бюджет та кошти підприємства.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування. 23.20.1 Продукти нафто перероблення рідкі: Лот №1 бензин А-80, лот №2 дизельне пальне.
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 23.20.1 Продукти нафто перероблення рідкі: Лот №1 бензин А-80 – 226 405 л по талонам, лот №2 дизельне пальне – 421 750 л по талонам.
4. Процедура закупівлі. Відкрити торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). omr.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 17.01.2011р. №02471 (ПАЛ) у ВДЗ №7/1 (453/1) від 17.01.2011р.
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). 25.01.2011р. №01206 у Bulletin “Announcer of the public purchasing”
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. ------------
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 23.02.2011р. №17114 (ПАЛ) у ВДЗ №23(469) від 23.02.2011р.
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). ----
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 (три)
6.2. Найменування.
- товариство з обмеженою відповідальністю «Веста Сервіс»
- відкрите акціонерне товариство «Північтранс»
- товариство з обмеженою відповідальністю «Дімеойл»
6.3. Ідентифікаційний код
- 30251215
- 05523553
- 37270318
6.4. Місцезнаходження.
- Адреса: м. Одеса, вул.. Транспортна,5, інд. 65039;
- адреса: м. Одеса, вул. 21 км Старокиївської дороги, інд. 65025;
- адреса: м. Київ, вул. І. Кудрі 28/25, оф. 23, інд. 04053.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17.02.2011р. 0930.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17.02.2011р. 1030.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 (три)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). ----
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.
23.20.1 Продукти нафто перероблення рідкі: Лот №1 бензин А-80, лот №2 дизельне пальне
- 5 185 240,00 грн. з ПДВ – товариство з обмеженою відповідальністю «Веста Сервіс»; умови оплати: відстрочка платежу 5 календарних днів; строк поставки: 1 календарний день з моменту отримання заявки від Замовника.
- 5 888 892,50 грн. з ПДВ – відкрите акціонерне товариство «ПІВНІЧТРАНС»; умови оплати: відстрочка платежу 7 календарних днів; строк поставки: 3 календарних дня з моменту отримання заявки від Замовника.
- 6 063 134,50 грн. з ПДВ – товариство з обмеженою відповідальністю «Дімеойл»; умови оплати: відтермінування платежу 30 календарних днів; 2 календарних дні з моменту отримання заявки від Замовника.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.
- відкрите акціонерне товариство «Північтранс»
- товариство з обмеженою відповідальністю «Дімеойл»
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних ------------
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів --------;
номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів _________________; (цифрами)
________________________________________.
(словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. -----
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування. ---
9.2. Ідентифікаційний код.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. -----
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. ----
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення. 18.02.2011р.
12.2. Причини. Згідно п.1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. №2289-VI (зі змінами) – до оцінки допущено менше ніж двох учасників конкурсних торгів.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.
13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів
_Шавиріна К.С. заступник голови комітету з конкурсних торгів _____________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Валяєва Ю.В. заступник директора _____________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Косарева А.В. начальник юридичного відділу _____________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Тіхонюк Г.О. заступник головного бухгалтера _____________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
_Кримняк Г.М. секретар комітету з конкурсних торгів _____________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

Голова комітету з конкурсних торгів
Директор КП «Міські дороги» Батурін В.М.


______________________________________________
(підпис, М.П.)

 

ПРОТОКОЛ № 14/11/ТД
Засідання комитету з конкурсних торгів
Комунального підприємства «Міські дороги»

Дата 18.02.2011р. Час._1420_

Усього членів тендерного комітету: 8 осіб

Присутні - 7 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Відміна конкурсних торгів, щодо закупівлі 23.20.1 Продукти нафто перероблення рідкі: лот №1 бензин А-80 по талонах, лот №2 дизельне пальне, згідно оголошення опублікованого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» 17.01.2011, №7/1 (453/1), № 02371.

СЛУХАЛИ:

1) Слухали заступника голови комітету з конкурсних торгів Титовича Л.В., який доповів що у зв’язку з відхиленням 2 (двох) пропозицій конкурсних торгів стосовно придбання 23.20.1 Продукти нафто перероблення рідкі: лот №1 бензин А-80 по талонах, лот №2 дизельне пальне для комунального підприємства «Міські дороги» згідно протоколу № 13/11/ТД від 17.02.2011р. до оцінки допущено менше двох пропозицій учасників. На підставі п.1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. №2289-VI (зі змінами) необхідно відмінити конкурсні торги стосовно придбання 23.20.1 Продукти нафто перероблення рідкі: лот №1 бензин А-80 по талонах, лот №2 дизельне пальне для комунального підприємства «Міські дороги».

УХВАЛИЛИ одногласно:

1. Згідно п.1 ст.30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. №2289-VI (зі змінами) відмінити конкурсні торги стосовно придбання стосовно придбання 23.20.1 Продукти нафто перероблення рідкі: лот №1 бензин А-80 по талонах, лот №2 дизельне пальне для комунального підприємства «Міські дороги» (до оцінки допущено менше ніж двох учасників конкурсних торгів)

Голосували:

За: 7 Проти: ---

Голова комітету з конкурсних торгів ___________________ В.Р.Гвазава

Члени комітету з конкурсних торгів:
_________________ Титович Л.В

_________________ Валяєва Ю.В.

_________________ Тіхонюк Г.О.

_________________ Мазепа М.О.

_________________ Косарева А.В.

_________________ Кравченко С.К.

Секретар ККТ _________________ Кримняк Г.М.

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 24 сентября 16:00
фотовыставка 
«Из Грузии с любовью»

Далее 27 сентября
выставка художников-
акварелистов

Далее 27 сентября 18:00
Одесский зоопарк
вечер поэзии

Далее 25 по 30 сентября
IV Международный литературный фестиваль

Далее 25 - 29 сентября
Фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

Далее 26 сентября 
Ярмарка вакансий

Далее 25 сентября 
с 14.00 до 16.00
учения гражданской защиты

Далее 27 сентября 11:00
И С П О Л К О М

Далее 27 сентября 16.00
открытие выставки
И. Летинского в ВКО

Далее 27-30 сентября 
чемпионат Украины по настольному теннису

Далее 26-28 сентября
TRANS EXPO 
ODESSA 2018

Далее 30 сентября
турнир по видеоигре 
World of Tanks

Далее 16-30 сентября
Международный день глухих
Программа

Далее 9-10 октября 
бизнес-миссия 
в г. Ханой

Далее 4 - 7 октября 
регата «Дружба-2018»

Далее 18 октября 10:00
Одесская женская конференция

Далее 31 октября 10:00
С Е С С И Я

Далее Конкурсы 
экопроектов

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее План спортивных мероприятий
Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА

Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2018 году

Далее ВЫБОРЫ
Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Защита прав интеллектуальной собственности
Далее П Р О Е К Т Ы
решений горсовета

Далее А Д М И Н У С Л У Г И
Далее Молодежный совет
Далее Жилищные субсидии: изменения
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Далее