/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Послуги систем безпеки (охорони об’єктів)

Послуги систем безпеки (охорони об’єктів)

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих
і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ __2____ від _06.02.2015р.__


1. Замовник.
1.1. Найменування: КП “Одесміськелектротранс”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03328497
1.3. Місцезнаходження: вул. Водопровідна, 1, м.Одеса, 65007
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Сорокалєтова Анастасія Юріївна, секретар комітету з конкурсних торгів, вул. Водопровідна, 1, м. Одеса, 65007,
телефон: (048) 717-54-67 тел./факс: (048) 724-62-57 Е-mail: sorokaletova.n@oget.od.ua
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.
2.2. Код за ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 80.20.1 - послуги систем безпеки (послуги з охорони об’єктів КП “Одесміськелектротранс” )
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: - 4 об’єкти
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Експлуатаційне трамвайне депо №1, склади ВМТЗ – м.Одеса, вул. Водопровідна, 1; експлуатаційне трамвайне депо №2 – м.Одеса, 1-й Польовий провулок, 1; тролейбусне депо - м.Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 5а; служба ремонту колій та споруд – м.Одеса, Алексєєвська пл.21а.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
протягом лютого-грудня 2015 року
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.oget.od.ua
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №193500, “ВДЗ” №132(19.11.2014) від 19.11.2014р.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №015360, “ВДЗ” №172(20.01.2015) від 20.01.2015р.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №035955, ВДЗ №185(05.02.2015) від 05.02.2015р.
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
Учасник №1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрохрансервис»
Учасник №2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІНФОРМ БЕЗПЕКА»
Учасник №3 - Приватне підприємство «Олімп-Юг»
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Учасник №1 - ЄДРПОУ 30821244
Учасник №2 – ЄДРПОУ 33659565
Учасник №3 - ЄДРПОУ 33933584
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
Учасник №1 - вул.Транспортна, 7, корп..Г, кв.13, м.Одеса, 65039
Учасник №2 - вул.Троїцька, 17, кв.1, м.Одеса, 65125
Учасник №3 - вул.Зоопаркова, 4, м.Одеса, 65063
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 26.12.14 р. 11:00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 26.12.14 р. 14:00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:
Учасник №1 – 1 099 970,30 грн.
Учасник №2 – 1 618 045,00 грн.
Учасник №3 – 1 649 955,45 грн.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення:
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів
1 099 970,30 грн. (один мільйон дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят грн. 30 коп.)
(цифрами і словами)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів
1 649 955,45 грн. (один мільйон шістсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 45коп.)
(цифрами і словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
1 099 970,30 грн. (один мільйон дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят грн. 30 коп.)
(цифрами і словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 15.01.2015 року
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрохрансервис»
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30821244
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул.Транспортна, 7, корп..Г, кв.13, м.Одеса, 65039, тел. 772-50-81
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 31.01.2015 року - 1 099 970,30 грн. (з ПДВ)
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Підстави.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:
Учасник №1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрохрансервис»
Учасник №2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІНФОРМ БЕЗПЕКА»
Учасник №3 - Приватне підприємство «Олімп-Юг»
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
Учасник №1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрохрансервис»
Учасник №2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІНФОРМ БЕЗПЕКА»
Учасник №3 - Приватне підприємство «Олімп-Юг»
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників):
Відповідно до п.2 ст.23 Закону України «Про здійснення державних закупівель», на підставі протоколу засідання комітету з конкурсних торгів № 7 від 15.12.2014р., були внесені зміни до документації з конкурсних торгів та подовжено кінцевий строк подання до 26.12.2014р. 11.00год та перенесено дату та час розкриття пропозицій конкурсних торгів на 26.12.2014р. 14.00год., а також змінено строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом лютого-грудня 2015року.


16. Склад комітету з конкурсних торгів:
Члени комітету:
Давітадзе Н.М. - головний інженер
Пацекаєва С.Г. - головний бухгалтер
Сергеєва І.І. - начальник юридичного відділу
Близнецов О.О. - Начальник ВМТЗ
Кучанський Д.О. - начальник відділу капітального будівництва
Петлицька О.Т. - начальник ФЕВ
Сорокалєтова А.Ю - секретар комітету з конкурсних торгів, економіст ФЕВГолова комітету з конкурсних торгів,
перший заступник директора Д.О. ЖеманСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
31.01.2015 15:34

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/67552/