/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Енергія електрична

Енергія електрична

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

 
ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 
№ 2  від 18.03.2015р.
 
 
1. Замовник.
1.1. Найменування. Київська районна адміністрація Одеської міської ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 26303241.
1.3. Місцезнаходження. 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Токаренко Світлана Володимирівна, секретар комітету з конкурсних торгів, посада – головний спеціаліст відділу торгівлі, побутового обслуговування та соціально-економічного розвитку району Київської районної адміністрації Одеської міської ради, 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9, каб.429, тел./факс (0482)39-22-31, kra@omr.odessa.ua.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Код за ДК (016-2010) - 35.11.1 Енергія електрична (активна та реактивна електрична енергія).
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. активна електрична енергія – 155 000 кВт.год; реактивна електрична енергія – 81 776 кВАр.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Київська районна адміністрація Одеської міської ради, 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2015 року.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. omr.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №039441, «ВДЗ» №186(06.02.2015) від 06.02.2015р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №039441/1, «ВДЗ» №186(06.02.2015) від 06.02.2015р.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №046923, «ВДЗ» №190(12.02.2015) від 12.02.2015р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №080982, "ВДЗ" №209(11.03.2015) від 11.03.2015
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 02.02.2015 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 03.02.2015 р. об 11 год. 00 хв., Київська районна адміністрація Одеської міської ради, 65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість)
 
_____252 100,00 грн.____ 
            (цифрами)
 
___ Двісті п’ятдесят дві тисячі сто грн. 00 коп.___________
                          (словами)
 7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» (Виробничий підрозділ Південний РЕМ).
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131713.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 65104, м. Одеса вул. Ільфа та Петрова, 18 б, тел.(048)705-27-59, тел/факс.(048)705-27-69.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 05.03.2015 р., 252 100,00 грн. (Двісті п’ятдесят дві тисячі сто грн. 00 коп.) з ПДВ.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Відповідно до аб.2 п.3 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» Замовник не встановлював кваліфікаційні критерії та не визначав перелік документів, що підтверджують подану учасником інформацію про відповідність його таким критеріям, а також відповідно до п.4 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» документи, що не передбачені законодавством для учасників, не вимагалися під час проведення переговорів з учасником.
11. Інша інформація. Переговорна процедура застосовується замовником відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року № 1197-VII (зі змінами) у зв’язку з відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Проданчук Т.О. – голова комітету, заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
Альошкіна Н.М. – заступник голови комітету, керуюча справами Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
Токаренко С.В. – член комітету, головний спеціаліст відділу організації торгівлі, побутового обслуговування та соціально-економічного розвитку району Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
Шинкаренко Ю.В. – член комітету, начальник відділу правового забезпечення Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
Друзяка Н.Л. – член комітету, начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-господарських операцій – головний бухгалтер Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
Стрельникова І.О. – член комітету, заступник начальника житлово-комунального відділу Київської районної адміністрації Одеської міської ради.
____________________________________.
        (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник голови Київської районної
адміністрації Одеської міської ради                   Т.О. Проданчук


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
05.03.2015 10:57

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/68970/