/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Паливо рідинне та газ; оливи мастильні.

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні.

Комунальне підприємство «Міськзелентрест»

                                  
ЗВІТ 
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації 
№4 від 27.04.2015р.
 
1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Міськзелентрест»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31185820
1.3. Місцезнаходження. м. Одеса, вул. Варненська 27-а, 65070
 1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Бабіна Тетяна Леонідівна , секретар комітету з конкурсних торгів, м. Одеса, вул. Варненська 27-а, 65070, конт./тел. (048) 765-67-58, факс (048) 765-67-58, email: tender.zt@omr.odessa.ua.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.-
2.2. Код за ЄДРПОУ.-
2.3. Місцезнаходження.-
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.-
3. Предмет закупівлі.
 3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК (016-2010) - 19.20.2   Паливо рідинне та газ; оливи мастильні.(19.20.21-00.00 Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин). (Дизельне пальне, бензини автомобільні).
 3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Згідно ДКТ
 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Мережа АЗС Учасника м. Одеса.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. На протязі 2015р.
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. http://www.odessa.ua/.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. № 033841, від 03.02.2015р.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №102059, 01.04.2015р.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №114606, 17.04.2015р.
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.-
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.3
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
 
 №1- ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ»
 №2- Приватна фірма «Мустанг»
 №3- Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
 
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 
№1-33614922
№2- 21013099
№3-37821544
 
     6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
№1-, вул. Набережно-Хрещатицька, 15-17/18, м. Київ, 04070.
№2- вул., 1 травня, 24, м. Іллічівськ, Одеська обл., 65004.
№3- вул. Кременецька,38, м. Луцьк, 43010.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 16.03.2015р, до 10 годин 00 хвилин , за Київським часом
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 16.03.2015р, 12.00год., за Київським часом.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.3
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).-
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
 
№1- 4 337 957,42 грн. з ПДВ (чотири мільйони триста тридцять сім тисяч, дев’ятсот п’ятдесят сім гривень, сорок дві копійки).
№2- 4 614 596,70 грн. з ПДВ (чотири мільйони шістсот чотирнадцять тисяч, п’ятсот дев’яносто шість гривень, сімдесят копійок).
№3- 4 587 029,53 грн. з ПДВ (чотири мільйони п’ятсот вісімдесят сім тисяч, двадцять дев’ять гривень, п’ятдесят три копійки).
 
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ»
    При детальному розгляді поданих учасником пропозиції конкурсних торгів, та опираючись на вимогу ДКТ розділ 3, пункт 6, кваліфікаційні критерії до учасників, було виявленно, що учасник допустив порушення в ПКТ, що не відповідає умовам ДКТ:
Товариство з обмеженою відповідальністю ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ», повинні були надати в складі ПКТ:
- оригінал або нотаріально завірену копію довідки, дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів, про відсутність заборгованості перед Державною податковою інспекцію у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів);
- довідка надана учасником не відповідає умовам ДКТ , з причини того, що надана довідка не є оригіналом, або нотаріально завіреною копією, як зазначено в умовах ДКТ., як зазначено в умовах ДКТ.
     Тобто при розгляді пропозиції конкурсних торгів учасника, виявлено, що надана пропозиція не відповідає умовам зазначеним в ДКТ.
   
 Вирішили:
 Відхилити пропозицію конкурсних торгів:
Товариства з обмеженою відповідальністю ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ».
 Учасника конкурсних торгів на закупівлю товару згідно коду класифікатора ДК (016-2010) - 19.20.2   Паливо рідинне та газ; оливи мастильні.(19.20.21-00.00 Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин). (Дизельне пальне, бензини автомобільні).
 Стаття 29, пункт 1, п.п. 3. Закона України від 10.04.2014 р. №1197-VІІ  - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
  Та оприлюднити данний документ відповідно до ст. 10 Закону України №1197-VІІ.
 
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
 
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
 
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів - 4 587 029,53 грн. з ПДВ (чотири мільйони п’ятсот вісімдесят сім тисяч, двадцять дев’ять гривень, п’ятдесят три копійки).
 
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів - 4 614 596,70 грн. з ПДВ (чотири мільйони шістсот чотирнадцять тисяч, п’ятсот дев’яносто шість гривень, сімдесят копійок).
 
номер (3) та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів- 4 587 029,53 грн. з ПДВ (чотири мільйони п’ятсот вісімдесят сім тисяч, двадцять дев’ять гривень, п’ятдесят три копійки).
 
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 26.03.2015р
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ».
 
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 37821544.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. вул. Кременецька,38, м. Луцьк, 43010. Телефон/факс-(0482)7883017.
 
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 14.04.2015р, 4 587 029,53 грн. з ПДВ (чотири мільйони п’ятсот вісімдесят сім тисяч, двадцять дев’ять гривень, п’ятдесят три копійки).
 
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.-
12.1. Дата прийняття рішення.-
12.2. Підстави.-
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: надані документи відповідають Закону від 10.04.2014 р. №1197-VІІ, за винятком ПКТ ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ».
 
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
№2- Приватна фірма «Мустанг»
 
 №3- Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
 
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону. №1- ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ».
 
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
№1- ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ»
 №2- Приватна фірма «Мустанг»
   №3- Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.-
14. Інформація про укладену рамкову угоду.-
14.1. Дата та номер рамкової угоди.-
14.2. Учасники рамкової угоди.-
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.-
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.-
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.-
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішою (найменшою),присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
Б обчисл = Ц min/ Ц обчисл * 100, де
Б обчисл-обчислювана кількість балів;
Ц minнайнижче значення за критерієм «Ціна»
Ц обчисл-значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;
100-максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»
Оцінка пропозицій учасників:
 
 
 
 
 
 Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі
Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)
Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки
Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)
Примітка
 
Приватна фірма «Мустанг», ЄДРПОУ – 21013099
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ», ЄДРПОУ – 37821544
 
 
 
 
 
Ціна
 
Ціна
 
 
 
 
 
4 614 596,70
 
   4 587 029,53
 
 
 
 
99,4
 
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
За результатами  проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, ККТ прийнято рішення про визнання пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»,  найбільш економічно вигідною.
 
16. Склад комітету з конкурсних торгів:
  
Голова комітету з конкурсних торгів:
 
Ковальчук Роман Миколайович  - провідний юрисконсульт КП «Міськзелентрест»
 
 
 
Члени комітету з конкурсних торгів:
Деремук В’ячеслав Вікторович  - заст.нач.ВТС господарських питань  КП «Міськзелентрест»
 
Свіщук Людмила Михайлівна  -  ведучий економіст з проектоно-кошторисної роботи КП «Міськзелентрест»
 
Бабіна Тетяна Леонідівна - провідний інженер з планування  КП «Міськзелентрест»
Миронюк Іван Григорович - Інженер з охорони праці КП «Міськзелентрест»


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
14.04.2015 10:30

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/70162/