/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності

Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський»

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
про проведення відкритих торгів
 
 
1.Замовник:
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський»;
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32190044;
1.3.Місце знаходження: Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва 95, 65003;
1.4.Реєстраційний рахунок замовника:  розрахунковий рахунок 26008231601, Публічне акціонерне товариство «Марфінбанк», МФО 328168, м. Одеса, вул. Польский узвів, 11
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): головний інженер  Комунального підприємства "Житлово-комунальний сервіс «Пересипський» Сєров Володимир Станіславович,  м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 95, 65003; телефон (0482)358339, факс (0482)358341.     
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.     1 212 468,05  грн. з ПДВ
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: omr.gov.ua.
4.Інформація про предмет закупівлі:
4.1.Найменування предмету закупівлі: 33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Ремонтування та технічне обслуговування підіймального та вантажного устаткування - технічне обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації: код 33.12.11-00.00)
4.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
4.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
м. Одеса: на території Комунального підприємства «житлово-комунальний сервіс «Пересипський», за дислокацією
4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року.
5.Місце отримання документації конкурсних торгів м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва 95, 65003 каб.5
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник)вимагає його надати): не вимагається;
6.1. Розмір.
6.2. Вид.
6.3. Умови надання.
7.Подання пропозиції конкурсних торгів:
7.1.Місце: Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 95, кабінет 5, 65003
7.2.Строк: 15 квітня  2015року до 9-30 год.
8.Розкриття пропозиції конкурсних торгів:
8.1. Місце:  Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 95, кабінет 2, 65003
8.2. Дата: 15 квітня 2015року.
8.3. Час: 14.00 годин
9. Інформація про рамкову угоду:
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду
10. Додаткова інформація: Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,95, 65003; тел.: 0482358339, факс: 0482358341.
 
Голова комітету конкурсних торгів
головний інженер  КП ЖКС «Пересипський»                         Сєров В.С.
 
 
 
Секретар комітету конкурсних торгів Кондратюк Т.Г.
0482 35-66-56
 
 
 *******************
 
  
 
ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
6  від 29.04.2015року
 
1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 32190044
1.3. Місцезнаходження. 65003, місто Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 95
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). головний інженер Комунального підприємства "Житлово-комунальний сервіс «Пересипський» Сєров Володимир Станіславович, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 95, 65003; телефон (0482)358339, факс (0482)358341.     
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.
2.2. Код за ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі:33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Ремонтування та технічне обслуговування підіймального та вантажного устаткування - технічне обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації код 33.12.11-00.00)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Одеса: на території Комунального підприємства «житлово-комунальний сервіс «Пересипський».
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015р.,
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. omr.gov.ua.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.12.03.2015 року «ВДЗ» №210 (12.03.2015) оголошення №081810
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
29.04.2015 року «ВДЗ» №243 (29.04.2015) оголошення №122595
 5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: один
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
    №1   Приватне Акціонерне Товариство «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур»
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
       1 код  ЄДРПОУ 26209430.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
       №1 м. Одеса, вул. Водопровідна,16, 65007
 
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). до 9-30,  15.04. 201
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).  о 14-00,  15.04.201
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:одна
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. 
Пропозиція №1 -  100951,33 грн. з ПДВ за один календарний місяць
7.6.Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів __________________ ;
                                                                                  (цифрами і словами)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів __________________ ;
                                                                               (цифрами і словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів __________________ .
                                                                                       (цифрами і словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення: 23.04.2015року
12.2. Підстави:  відповідно до абзацу 5, пункту 1, ст.30 Закону України "Про здійснення державних закупівель" – подано для участі в торгах менше ніж дві пропозиції .
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
№1   Приватне акціонерне товариство «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур»,
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
№1    Приватне акціонерне товариство «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сілур»,
 
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.
 
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
16. Склад комітету з конкурсних торгів:
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів,головний інженер                      Сєров В.С
Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                     Мільченко С.А.
Секретар комітету з конкурсних торгів, начальник ВТВ                     Кондратюк Т.Г.
Член комітету з конкурсних торгів, начальник ВП та КР                      Назаренко В.Д.                                                       
Член комітету з конкурсних торгів, інженер ВТВ                                 Савицький С.Е.                                                       
Член комітету з конкурсних торгів, інженер ВТВ                                  Чупін П.В.
Член комітету з конкурсних торгів, агент з постачання                        Мельниченко Г.В.                                                              
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів,
головний інженер                                                                                     Сєров В.С
 
                    
 
 
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
15.04.2015 16:47

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/70213/