/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Паливо рідинне та газ; оливи мастильні.

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні.

Комунальне підприємство «Міськзелентрест»

ЗВІТ 
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів
та попередньої кваліфікації 
№  30/04/15 від 30.04.2015р.
 
 
1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Міськзелентрест»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31185820
1.3. Місцезнаходження. м. Одеса, вул. Варненська 27-а, 65070
 1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Бабіна Тетяна Леонідівна , секретар комітету з конкурсних торгів, м. Одеса, вул. Варненська 27-а, 65070, конт./тел. (048) 765-67-58, факс (048) 765-67-58, email: tender.zt@omr.odessa.ua.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.-
2.2. Код за ЄДРПОУ.-
2.3. Місцезнаходження.-
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.-
3. Предмет закупівлі.
 3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК (016-2010) - 19.20.2   Паливо рідинне та газ; оливи мастильні. (19.20.29-00.00 Оливи мінеральні мастильні; важкі дистиляти, н.в.і.у.) (Масла та мастила).
 3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Згідно ДКТ
 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Варненська, 27-а, Одеська обл., м.Одеса, 65070.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. На протязі 2015р.
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. www.omr.gov.ua
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №058045, від 20.02.2015р.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель №113759, 16.04.2015р.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №123547, 30.04.2015р.
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.-
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.2
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
 
№1- Товариство з обмеженою відповідальністю « Промислові-мастила Центр»
 
№2- Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
 
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
№1-38257222
№2- 37821544
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
№1- 07300, м. Вишгород, вул. Ватутіна 69-Б
№2- вул. Кременецька,38, м. Луцьк, 43010
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 27.03.2015р, до 10 годин 00 хвилин , за Київським часом
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 27.03.2015р, 12.00год., за Київським часом.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.2
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).-
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
 
№1- 202 062,36 грн. з ПДВ (двісті дві тисячі шістдесят дві гривні, тридцять шість копійок).
№2- 204 860,00 грн. з ПДВ ( двісті чотири тисячі вісімсот шістдесят тисяч, 00 коп.).
 
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.-
 
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
 
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
 
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів - 202 062,36 грн. з ПДВ (двісті дві тисячі шістдесят дві гривні, тридцять шість копійок).
 
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів - 204 860,00 грн. з ПДВ ( двісті чотири тисячі вісімсот шістдесят тисяч, 00 коп.).
 
номер (1) та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів- 202 062,36 грн. з ПДВ (двісті дві тисячі шістдесят дві гривні, тридцять шість копійок).
 
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 10.04.2015р
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю « Промислові-мастила Центр»
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 38257222.
 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. індекс 07300, м. Вишгород, вул. Ватутіна 69-Б, тел/факс (044)4923086.
 
 
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 27.04.2015р, 202 062,36 грн. з ПДВ (двісті дві тисячі шістдесят дві гривні, тридцять шість копійок).
 
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.-
12.1. Дата прийняття рішення.-
12.2. Підстави.-
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: надані документи відповідають Закону від 10.04.2014 р. №1197-VІІ.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
 №1- Товариство з обмеженою відповідальністю « Промислові-мастила Центр»
 
 №2- Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
 
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону. -
 
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
 №1- Товариство з обмеженою відповідальністю « Промислові-мастила Центр»
 
 №2- Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.-
14. Інформація про укладену рамкову угоду.-
14.1. Дата та номер рамкової угоди.-
14.2. Учасники рамкової угоди.-
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.-
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.-
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.-
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішою (найменшою),присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
Б обчисл = Ц min/ Ц обчисл * 100, де
Б обчисл-обчислювана кількість балів;
Ц minнайнижче значення за критерієм «Ціна»
Ц обчисл-значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;
100-максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»
   
Оцінка пропозицій учасників:
 
 Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі
Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)
Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки
Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)
Примітка
 
Товариство з обмеженою відповідальністю « Промислові-мастила Центр» ЄДРПОУ – 38257222
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ», ЄДРПОУ – 37821544
 
 
 
 
Ціна
 
Ціна
 
 
 
 
 
202 062,36
 
    204 860,00
 
 
 
 
100
 
98,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
За результатами  проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, ККТ прийнято рішення про визнання пропозиції Товариство з обмеженою відповідальністю   «Промислові-мастила Центр»,  найбільш економічно вигідною.
 
16. Склад комітету з конкурсних торгів:
 
 
  
Голова комітету з конкурсних торгів:
Ковальчук Роман Миколайович - провідний юрисконсульт КП «Міськзелентрест»
 
Члени комітету з конкурсних торгів:
Деремук В’ячеслав Вікторович - заст.нач.ВТС господарських питань КП «Міськзелентрест»
Свіщук Людмила Михайлівна -  ведучий економіст з проектоно-кошторисної роботи КП «Міськзелентрест»
Бабіна Тетяна Леонідівна - провідний інженер з планування КП «Міськзелентрест»
Миронюк Іван Григорович - Інженер з охорони праці  КП «Міськзелентрест»
 
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
10.04.2015 10:08

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/70349/