/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Матеріал для саджання (саджанці кущів, дерев)

Матеріал для саджання (саджанці кущів, дерев)

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ 15/05/2015 від 15.05.2015р.


1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Міськзелентрест».
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31185820.
1.3. Місцезнаходження. вул. Варненська, 27-а, каб. № 1, Одеська обл., м.Одеса, 65070.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Бабіна Тетяна Леонідівна , секретар комітету з конкурсних торгів, м. Одеса, вул. Варненська 27-а, 65070, конт./тел. (048) 765-67-58, факс (048) 765-67-58, email: tender.zt@omr.odessa.ua.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.-
2.2. Код за ЄДРПОУ.-
2.3. Місцезнаходження.-
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.-
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК (016-2010) – 01.30.1 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів (Саджанці кущів, дерев).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Згідно ДКТ.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 65070, м. Одеса, вул. Варненська, 27-а.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. На протязі 2015р.
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. www.omr.gov.ua.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №110196, 10.04.2015р.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.-
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.-
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.1
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНСАД».
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 38204969.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.03164,м. Київ, вул. Клавдіївська, буд. 23/15, кв.204.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (15.05.2015р, до 10:00 год).
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (15.05.2015р, 12:00 год).
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.1
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).0
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
1 384 260 грн з ПДВ (один мільйон триста вісімдесят чотири тисячі, двісті шістдесят гривень, 00 коп).
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.-
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.-
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:-
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів __________________ ;
(цифрами і словами)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів __________________ ;
(цифрами і словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів __________________ ;
(цифрами і словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.-
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.-
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.-
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.-
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.-
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення. 15.05.2015р
12.2. Підстави. Стаття 30, Закону № 1197-VІІ (подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів).
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.-
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.-
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.-
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.-
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.-
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди.-
14.2. Учасники рамкової угоди.-
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.-
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.-
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.-
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).-
16. Склад комітету з конкурсних торгів:Голова комітету з конкурсних торгів:
Ковальчук Роман Миколайович - провідний юрисконсульт
КП «Міськзелентрест»
Члени комітету з конкурсних торгів:
Деремук В’ячеслав Вікторович - заст.нач.ВТС господарських питань
КП «Міськзелентрест»
Свіщук Людмила Михайлівна - ведучий економіст з проектоно-кошторисної
роботи
КП «Міськзелентрест»

Бабіна Тетяна Леонідівна - провідний інженер з планування
КП «Міськзелентрест»
Миронюк Іван Григорович - Інженер з охорони праці
КП «Міськзелентрест»

Качаловська Ніна Володимирівна - Економіст з договірних та
претензійних робіт
КП «Міськзелентрест»Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
15.05.2015 10:14

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/70816/