/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування.

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування.

Комунальне підприємство «Міськзелентрест»

ЗВІТ 
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації 
№ 22/05/15  від   22.05.2015р.         
 
1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Міськзелентрест».
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31185820.
1.3. Місцезнаходження. м. Одеса, вул. Варненська 27-а, 65070.
 1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Бабіна Тетяна Леонідівна , секретар комітету з конкурсних торгів, м. Одеса, вул. Варненська 27-а, 65070, конт./тел. (048) 765-67-58, факс (048) 765-67-58, email: tender.zt@omr.odessa.ua.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.-
2.2. Код за ЄДРПОУ.-
2.3. Місцезнаходження.-
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.-
3. Предмет закупівлі.
 3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК (016:2010) -38.11.2. Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування.(38.11.21-00.00 Збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування). Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування.
 3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Згідно ДКТ (додаток №1).
 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м.Одеса, Приморський р-н, Київський р-н, Малиновський р-н. (Парки, бульвари, сквери).
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. На протязі 2015р.
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. http://www.omr.gov.ua
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №081221, від 12.03.2015р.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №121621, від 28.04.2015р.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №130842, від 14.05.2015р.
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.-
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.2
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
 
 №1- Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія ТВ-Серрус».
 
 №2- Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОГРУП СЕРВІС».
 
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 
№1-20950844.
№2- 39151756.
     6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
 
№1- м. Одеса, вул. Катерининська,17, індекс 65026.
№2- м. Одеса, вул. Проценко, 23/4, офіс,3, індекс 65031.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 20.04.2015р, до 10 годин 00 хвилин , за Київським часом.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 20.04.2015р, 12.00год., за Київським часом.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.2
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).-
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
 
№1- 239 950,00 грн. з ПДВ (двісті тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень, 00 коп.).
№2- 264 904, 80 грн. з ПДВ (двісті шістдесят чотири тисячі дев’ятсот чотири гривні. Вісімдесят коп.).
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
 
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
 
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
 
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів - 239 950,00 грн. з ПДВ (двісті тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень, 00 коп.).
 
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів - 264 904, 80 грн. з ПДВ (двісті шістдесят чотири тисячі дев’ятсот чотири гривні. Вісімдесят коп.).
 
 
номер (1) та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів- 239 950,00 грн. з ПДВ (двісті тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень, 00 коп.).
 
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 22.04.2015р
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВ-СЕРРУС».
 
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 20950844.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. м. Одеса, вул. Катерининська,17, індекс 65026, тел/факс -0487283881.
 
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 08.05.2015р, 239 950,00 грн. з ПДВ (двісті тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень, 00 коп.).
 
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).-
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.-
12.1. Дата прийняття рішення.-
12.2. Підстави.-
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: надані документи відповідають Закону від 10.04.2014 р. №1197-VІІ.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
№1- Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія ТВ-Серрус».
№2- Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОГРУП СЕРВІС».
 
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону. -
 
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
№1- Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія ТВ-Серрус».
№2- Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОГРУП СЕРВІС».
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.-
14. Інформація про укладену рамкову угоду.-
14.1. Дата та номер рамкової угоди.-
14.2. Учасники рамкової угоди.-
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.-
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.-
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.-
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішою (найменшою),присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
Б обчисл = Ц min/ Ц обчисл * 100, де
Б обчисл-обчислювана кількість балів;
Ц minнайнижче значення за критерієм «Ціна»
Ц обчисл-значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;
100-максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»
    
 
Оцінка пропозицій учасників:
 
   
 Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі
Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)
Значення показників згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки
Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)
Примітка
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія ТВ-Серрус», ЕДРПОУ – 20950844
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОГРУП СЕРВІС», ЕДРПОУ – 39151756
 
 
 
Ціна
 
Ціна
 
 
 
 
 
239 950,00
 
    264 904, 80
 
 
 
 
100
 
90,57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________
  
 
 
За результатами  проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів, ККТ прийнято рішення про визнання пропозиції Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія ТВ-Серрус»,  найбільш економічно вигідною.
 
16. Склад комітету з конкурсних торгів:
 
Голова комітету з конкурсних торгів:
Ковальчук Роман Миколайович   - провідний юрисконсульт КП «Міськзелентрест»
 
Члени комітету з конкурсних торгів:
Деремук В’ячеслав Вікторович   - заст.нач.ВТС господарських питань КП «Міськзелентрест» 
Свіщук Людмила Михайлівна   -  ведучий економіст з проектоно-кошторисної  роботи КП «Міськзелентрест» 
Бабіна Тетяна Леонідівна - провідний інженер з планування КП «Міськзелентрест»
Миронюк Іван Григорович  - Інженер з охорони праці  КП «Міськзелентрест»
Качаловська Ніна Володимирівна   - Економіст з договірних та претензійних робіт  КП «Міськзелентрест»
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
14.05.2015 14:41

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/71319/