/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у.

Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у.

КП «ЖКС «Фонтанський»

ПРОТОКОЛ № 3-15
засідання комітету з конкурсних торгів КП «ЖКС «Фонтанський»
 
 
     01.07.2015 р.                                                        12:00
 
ПРИСУТНІ:
1.      Голова комітету з конкурсних торгів – Кір’язов В. Ю.
Члени тендерного комітету: Серова О.А., Мінуліна А.Ю., Сайчук О.О., Шалаєва О.В.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
1.      Вирішення питання щодо відміни процедури запиту цінових пропозицій на закупівлю «23.99.1. Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (Бікроеласт ЕКП, Біполь ЕКП, Бікроеласт ЕПП)» (№148959, ВДЗ №274(17.06.2015) від 17.06.2015).
2.      Про вирішення питання проведення повторної закупівлі та визначення процедури закупівлі «23.99.1. Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (Бікроеласт ЕКП, Біполь ЕКП, Бікроеласт ЕПП)»
3.      Про затвердження змін до річного плану державних закупівель на 2015 р.
 
СЛУХАЛИ:
По першому та другому питанню:
Виступив: Кір’язов В.Ю., який доповів присутнім про неотримання жодної цінової пропозиції від учасників за процедурою запиту цінових пропозицій на закупівлю 23.99.1. Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (Бікроеласт ЕКП, Біполь ЕКП, Бікроеласт ЕПП) (№148959, ВДЗ №274(17.06.2015) від 17.06.2015). Враховуючи зазначені обставини та керуючись п. 7 ст. 36 ЗУ «Про державні закупівлі» підприємство відміняє торги з підстави подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів (ч. 5 п. 1 ст. 30 ЗУ «Про державні закупівлі»).
Виступила: Мінуліна А.Ю., яка звернула увагу присутніх на незмінність потреби підприємства у покрівельних матеріалах та про необхідність проведення повторної процедури закупівлі за предметом  «23.99.1. Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (Бікроеласт ЕКП, Біполь ЕКП, Бікроеласт ЕПП)» та запропоновано внести до річного плану закупівель на 2015 рік відповідні зміни.
Виступив: Голова комітету з конкурсних торгів, Кір’язов В. Ю., який звернув увагу на існування постійно діючого ринку на покрівельні матеріали та, враховуючи очікувану вартість предмета закупівлі, запропонував повторне застосування процедури: «запит цінових пропозицій» на закупівлю «23.99.1. Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (Бікроеласт ЕКП, Біполь ЕКП, Бікроеласт ЕПП)». Запропоновано до затвердження також і текст самого запиту цінових пропозицій (Додаток № 2).
Виступили: Серова О.А., Сайчук О.О., Шалаєва О.В., які підтримали виступаючих щодо необхідності закупівлі покрівельних матеріалів та застосування процедури закупівлі «запит цінових пропозицій» .
 
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
ЗА «5»
ПРОТИ «-»
УТРИМАЛИСЬ «-»
Рішення прийнято одноголосно
 
 
По третьому питанню:
Виступила: Серова О.А., яка надала присутнім річний план закупівель на 2015 рік із змінами (Додаток № 1 до протоколу) та запропонувала його затвердити.
Виступили: Сайчук О.О., Мінуліна А.Ю., Шалаєва О.В., які підтримали виступаючу щодо необхідності затвердження річного плану закупівель на 2015 рік із змінами у наданій редакції» .
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
ЗА «5»
ПРОТИ «-»
УТРИМАЛИСЬ «-»
Рішення прийнято одноголосно
 
 
 
УХВАЛИЛИ:       
1.      Затвердити річний плану закупівель на 2015 рік із змінами (Додаток № 1 до протоколу).
2.      Секретарю комітету з конкурсних торгів надіслати річний план закупівель до обслуговуючого банку за місцем обслуговування підприємства та Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів з дня затвердження на виконання норми статті 4 закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197- VIІ (далі — Закон) за формою затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2014 року N 1106.
3.       Секретарю комітету з конкурсних торгів оприлюднити річний план на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) протягом п'яти робочих днів на виконання норми статті 4 Закону.
4.      Затвердити «запит цінових пропозицій» на закупівлю «23.99.1. Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (Бікроеласт ЕКП, Біполь ЕКП, Бікроеласт ЕПП)».
5.      Секретарю комітету з конкурсних торгів оприлюднити «запит цінових пропозицій» на закупівлю «23.99.1. Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (Бікроеласт ЕКП, Біполь ЕКП, Бікроеласт ЕПП)» та надіслати його учасникам.
 
 
Голова тендерного комітету                                        Кір’язов В. Ю.
 
Секретар тендерного комітету                                     Шалаєва О.В.
                                                   м.п.
Члени тендерного комітету:
Сайчук О.О                                          ___________________________
 
Серова О.А.                                          ___________________________
 
Мінуліна А.Ю.                                       ___________________________
 
 
                       
 
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
01.07.2015 15:14

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/72467/