/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові

Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові

Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»

ЗВІТ 
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів
та попередньої кваліфікації 
№ 4
 
1. Замовник.
                                                                                                   
1.1. Найменування: Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло».
 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03350538
1.3. Місцезнаходження: 65091, м.Одеса, вул.Середня, 37                                                                     
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):   Людмила Олексіївна Глебова – економіст,      секретар комітету з конкурсних торгів,  65091,  м.Одеса,  вул.Середня,37,   каб. 306,   тел. (048) 735-81-06,   gorsvetbuh@ukr.net
 
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі. -
2.1. Найменування. -
2.2. Код за ЄДРПОУ. -
2.3. Місцезнаходження. -
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів. -
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі.: код 27.40.1 за ДК 016:2010 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лампи розжарювання потужністю не більше ніж 200Вт та на напругу більше ніж 100В, н.в.і.у. (27.40.13-00.00) - 1800 шт; лампи газорозрядні (27.40.15-50.00) потужністю 70 Вт - 5050 шт; лампи газорозрядні (27.40.15-50.00) потужністю 150 Вт - 700 шт; лампи газорозрядні інші (крім ультрафіолетових ламп) потужністю 250-400 Вт - 1000 шт
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:вул. Середня, 37, м. Одеса, 65091
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 р. (окремими партіями згідно заявок Покупця)
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. omr.gov.ua
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №163977, "ВДЗ" №293(15.07.2015) від 15.07.2015
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №185512, "ВДЗ" №321(25.08.2015) від 25.08.2015
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №195507, "ВДЗ" №334(11.09.2015) від 11.09.2015
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю. -
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 6 (шість).
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
Учасник № 1.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІРМА –ЕЛЕКТРОСВІТ»
Учасник № 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСТА ЛАЙТ»
Учасник № 3.  Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФІЛАЙТ»
Учасник № 4.  Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЛАЙТ ГРУПП»
Учасник № 5.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ ЛАЙТ»
Учасник № 6.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІПАСТЕХ»
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Учасник № 1. 35911101
Учасник № 2. 38874948
Учасник № 3. 39364360
Учасник № 4. 38875234
Учасник № 5. 36956489
Учасник № 6. 36044807
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
Учасник № 1. 03143, м.Київ, вул.Заболотного, 15. Адреса листування: 02660, м.Київ, вул. Шимановського 2/1, (044)542-76-76
Учасник № 2. вул. Сосюри,62, м.Полтава, 36002.факт.адреса: вул. Сосюри,62, м.Полтава, 36002. Тел./факс (0532) 59-24-00
Учасник № 3. 04119,м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8а. Тел./факс (044) 287-60-22
Учасник № 4. 36014, м.Полтава, вул.. Шевченка 121-А Тел./факс(0532) 50-90-18
Учасник № 5. 02152, м.Київ, вул.Березняківська, 4А. Тел./факс (044) 225-03-34
Учасник № 6. 65091, м.Одеса, вул. Героїв Комсомольців, 49 Б, Тел./факс(048)      705-49-02
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 14.08.2015, 10-30 год
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 14.08.2015, 12-00 год
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 6
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). -
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
 
 
Учасник №1
ТОВ «ВІРМА –ЕЛЕКТРО
СВІТ»
 
Учасник №2
ТОВ «ЕСТА ЛАЙТ»
 
Учасник №3
       ТОВ
«СОФІЛАЙТ»
 
Учасник №4
ТОВ
«СМАРТ ЛАЙТ ГРУПП»
 
Учасник №5
      ТОВ «ДЖЕ
НЕРАЛ ЛАЙТ»
 
Учасник №6
       ТОВ
«ВІПАСТЕХ»
 
 
Загальна сума пропозиції, у.т.ч.
750783,00 грн.,з ПДВ
984402,00 грн. з ПДВ
861474,00
грн., з ПДВ
933771,00
грн., з ПДВ
927729,00
грн., з ПДВ
2043500,00
грн., з ПДВ
Лампа натр._ PHILIPS_ SON-T 70W/220 E27
1шт-104,28грн.,      з ПДВ
1шт-127,80грн.,      з ПДВ
1шт-110,74 грн., з ПДВ
1шт-122,22 грн., з ПДВ
1шт-122,58 грн., з ПДВ
1шт-270,00 грн., з ПДВ
Лампа натр._ PHILIPS_ SON-T 150W E40_трубч.
1шт-110,41грн.,      з ПДВ
1шт-180,00грн.,      з ПДВ
1шт-154,77 грн., з ПДВ
1шт-162,72 грн., з ПДВ
1шт-168,00 грн., з ПДВ
1шт-360,00 грн., з ПДВ
Лампа натр._ PHILIPS_ SON-T 250W E40_трубч.
1шт-134,95грн.,       з ПДВ
1шт-199,20грн.,      з ПДВ
1шт-180,11 грн., з ПДВ
1шт-189,06 грн., з ПДВ
1шт-180,00 грн., з ПДВ
1шт-400,00 грн., з ПДВ
Лампа натр._ PHILIPS_ SON-T 400W E40_трубч.
1шт-151,31грн.,       з ПДВ
1шт-225,00грн.,      з ПДВ
1шт-207,83 грн., з ПДВ
1шт-219,18 грн., з ПДВ
1шт-183,00 грн., з ПДВ
1шт-500,00 грн., з ПДВ
Лампа розжа-рювання ЛОН-150W Е27
1шт-5,72грн., з ПДВ
1шт-6,24 грн., з ПДВ
1шт-6,12 грн.,
з ПДВ
1шт-5,88 грн., з ПДВ
1шт-6,00 грн., з ПДВ
1шт-10,00 грн., з ПДВ
 
 
Учасник № 1. Загальна ціна пропозиції -750783,00грн.(Сімсот п’ятдесят тисяч сімсот вісімдесят три грн.,00коп.), у т.ч. ПДВ-125130,50грн. (Сто двадцять п’ять тисяч сто тридцять грн.,50коп.).
Учасник № 2.  Загальна ціна пропозиції -984402,00грн. (Дев’ятсот вісімдесят чотири тисячі чотириста дві грн., 00коп.), у т.ч. ПДВ-164067,00грн.(Сто шістдесят чотири тисячі шістдесят сім грн., 00коп.)
Учасник № 3. Загальна ціна пропозиції - 861474,00грн. Вісімсот шістдесят одна тисяча чотириста сімдесят чотири грн.), у т.ч. ПДВ-143579,00грн. (Сто сорок три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять грн.,00коп.)
Учасник № 4. Загальна ціна пропозиції -933771,00грн. (Дев’ятсот тридцять три тисячі сімсот сімдесят одна грн., 00коп.), у т.ч. ПДВ-155628,50грн.(Сто п’ятдесят п’ять тисяч шістсот двадцять вісім грн.,50коп.).
Учасник № 5. Загальна ціна пропозиції - 927729,00грн. (Дев’ятсот двадцять сім тисяч сімсот двадцять дев’ять грн., 00коп.), у т.ч. ПДВ-154621,50грн. (Сто п’ятдесят чотири тисячі шістсот двадцять одна грн., 50коп.)
Учасник № 6. Загальна ціна пропозиції - 2043500,00грн. (Два мільйони сорок три тисячі п’ятсот грн. 00коп.), у т.ч. ПДВ- 340583,33грн.(Триста сорок тисяч п’ятсот вісімдесят три грн., 33коп.)
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
Пропозиція № 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІРМА –ЕЛЕКТРОСВІТ», ЄДРПОУ 35911101. Причини відхилення: в конкурсній пропозиції відсутня декларація про відповідність вимогам технічного регламенту на лампи розжарювання, що не відповідає с.6, 26 ДКТ; в конкурсній пропозиції відсутній документ, що підтверджує відповідність ціни товару ціновій кон’юктурі ринку, що не відповідає п.2 розд ІІІ с. 5-6 ДКТ; в конкурсній пропозиції Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, сформований в електронній формі не завірений печаткою підприємства., що не відповідає п.6 розд ІІІ с.11 ДКТ; в конкурсній пропозиції Додаток до декларації відповідності товару не відповідає змісту пропозиції, що не відповідає с.6 ДКТ.Згідно п.  3  ч.1  ст. 29 Закону «пропозиція  конкурсних  торгів  не  відповідає умовам документації конкурсних торгів»
Пропозиція № 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСТА ЛАЙТ», ЄДРПОУ 38874948. Причини відхилення: в конкурсній пропозиції відсутня фінансова звітність за 2014рік: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів   ( ф.1,2,3), що не відповідає п.2 Дод.2 с.21 ДКТ; в конкурсній пропозиції відсутні сертифікати (декларації) відповідності якості товару, що не відповідає с.6, 26 ДКТ. Згідно п.  3  ч.1  ст. 29 Закону «пропозиція  конкурсних  торгів  не  відповідає умовам документації конкурсних торгів»
Пропозиція № 6 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІПАСТЕХ», ЄДРПОУ 36044807. Причини відхилення: в конкурсній пропозиції відсутній документ, що підтверджує відповідність ціни товару ціновій кон’юктурі ринку, що не відповідає п.2 розд ІІІ с. 5-6 ДКТ; в конкурсній пропозиції відсутня Довідка про виконання аналогічних договорів, що не відповідає п.1 Дод.2 с.21 ДКТ. Згідно п.  3  ч.1  ст. 29 Закону «пропозиція  конкурсних  торгів  не  відповідає умовам документації конкурсних торгів»
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
 
 
 
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів
861474,00грн. (Вісімсот шістдесят одна тисяча чотириста сімдесят чотири грн.), у т.ч. ПДВ-143579,00грн. (Сто сорок три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять грн.,00коп.).
      (цифрами і словами)
 
 
 
 
 
 
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів   
933771,00грн. (Дев’ятсот тридцять три тисячі сімсот сімдесят одна грн., 00коп.), у т.ч. ПДВ-155628,50грн.(Сто п’ятдесят п’ять тисяч шістсот двадцять вісім грн.,50коп.)
(цифрами і словами)
 
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
_861474,00грн. Вісімсот шістдесят одна тисяча чотириста сімдесят чотири грн.), у т.ч. ПДВ-143579,00грн. (Сто сорок три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять грн.,00коп.)
(цифрами і словами)
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 19.08.2015р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФІЛАЙТ»
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 39364360
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. 04119,м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 8а, (044) 287-60-22
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
07.09.2015 р.,  861474,00 грн. Вісімсот шістдесят одна тисяча чотириста сімдесят чотири грн.), у т.ч. ПДВ-143579,00грн. (Сто сорок три тисячі п’ятсот сімдесят дев’ять грн.,00коп.).
11. Підстави  для   прийняття  рішення  про  неукладення   договору   про   закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Підстави.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
Учасник № 1.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІРМА –ЕЛЕКТРОСВІТ»
Учасник № 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСТА ЛАЙТ»
Учасник № 3.  Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФІЛАЙТ»
Учасник № 4.  Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЛАЙТ ГРУПП»
Учасник № 5.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ ЛАЙТ»
Учасник № 6.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІПАСТЕХ»
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону. –
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.                      Учасник № 1.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІРМА –ЕЛЕКТРОСВІТ»
Учасник № 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСТА ЛАЙТ»
Учасник № 3.  Товариство з обмеженою відповідальністю «СОФІЛАЙТ»
Учасник № 4.  Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЛАЙТ ГРУПП»
Учасник № 5.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНЕРАЛ ЛАЙТ»
Учасник № 6.  Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІПАСТЕХ»
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника. -
14. Інформація про укладену рамкову угоду.-
14.1. Дата та номер рамкової угоди.-
14.2. Учасники рамкової угоди.-
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.-
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.-
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
      Оцінка проводиться згідно з наступних методик :
 Максимально можливої кількості балів за критерієм «Ціна» дорівнює 100 балів.
 Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень
 сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається
 шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за      
 участю голосування не менш двох третин членів комітету.
 Якщо результати голосування розділялися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
 Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.
   16. Склад комітету з конкурсних торгів:
 
 
 
 
     Члени комітету з конкурсних торгів 
     Інженер ПТО    Н.О.Заводовська                                       
      (посада, прізвище, ініціали)
 
 
 
     Бухгалтер О.А.Максимюк                                                  
      (посада, прізвище, ініціали)
 
 
 
     Завскладом Н.І. Далакова        
      (посада, прізвище, ініціали)
     Економіст    Л.О.Глебова                                       
     (посада, прізвище, ініціали)
 
 
 
 
 
Директор
Голова комітету з конкурсних торгів
О.В. Прокопець
_____________________
(підпис)     М. П.
 
 
(прізвище, ініціали) 
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
19.08.2015 12:01

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/75503/