/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»

ЗВІТ 
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів
та попередньої кваліфікації 
№3
 від 15.09.15р.
 
 
1. Замовник.
                                                                                                   
      1.1. Найменування: Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло».
 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03350538
1.3. Місцезнаходження: 65091, м.Одеса, вул.Середня, 37 
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):   Людмила Олексіївна Глебова – економіст,      секретар комітету з конкурсних торгів,  65091,  м.Одеса,  вул.Середня,37,   каб. 306,   тел. (048) 735-81-06,   gorsvetbuh@ukr.net
 
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі. -
2.1. Найменування. -
2.2. Код за ЄДРПОУ. -
2.3. Місцезнаходження. -
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів. -
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі.: код 19.20.2 за ДК 016:2010 (паливо рідинне та газ; оливи мастильні) ЛОТ-1: 19.20.2          Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - бензин А-92 (у талонах).ЛОТ-2: 19.20.2 паливо рідинне та газ; оливи мастильні (з уточненням коду 19.20.28-00.00 Паливо рідинне (мазут), н. в. і. у) - дизпаливо (у талонах)
 
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
ЛОТ-1:     Бензин А-92 (у талонах) 19000 л;
ЛОТ-2:     Дизельне паливо (у талонах) 9350 л.
 
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:Поставка товару здійснюється у вигляді талонів за адресою замовника з наступним обміном їх на АЗС переможця та його партнерів на території м. Одеси на еквівалентну кількість палива
 
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 р.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. omr.gov.ua
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №159006, "ВДЗ" №286 (06.07.2015) від 06.07.2015
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №180449, "ВДЗ" №315(14.08.2015) від 14.08.2015
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №190202, "ВДЗ" №327(02.09.2015) від 02.09.2015
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю. -
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2(два).
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
Учасник № 1.  Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРАЛ ПІВДЕНЬ»
Учасник № 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Учасник № 1. 39301756
Учасник № 2. 37821544
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
Учасник № 1. 65005 м.Одеса, вул.Степова № 23/25, (048) 731-83-83
Учасник № 2. 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 , (048) 788-30-17
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 05.08.2015, 10-30 год
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 05.08.2015, 12-00 год
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). -
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
ЛОТ-1:
Учасник № 1. Загальна ціна пропозиції -351120,00грн. (Триста п’ятдесят одна тисяча сто двадцять грн.,00коп.), у т.ч. ПДВ. Ціна за1літр -18,48грн. у т.ч. ПДВ.
 
Учасник № 2.  Загальна ціна пропозиції  -383610,00грн.  (Триста вісімдесят три тисячі шістсот десять грн.,00коп.),   у т.ч. ПДВ. Ціна за1літр  -20,19грн. у т.ч. ПДВ.
ЛОТ-2:
 
Учасник № 1. Загальна ціна пропозиції -182138,00грн. (Сто  вісімдесят  дві  тисячі  сто тридцять  вісім грн., 00коп.)  у     т.ч. ПДВ.  Ціна за1літр -19,48грн. у т.ч. ПДВ.
 
Учасник № 2. Загальна ціна пропозиції -174751,50грн. (Сто сімдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят одна грн.,50коп.) у т.ч. ПДВ.  Ціна за1літр -18,69грн. у т.ч. ПДВ.
 
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення. -
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
ЛОТ-1:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів
351120,00грн. (Триста п’ятдесят одна тисяча сто двадцять грн.,00коп.) у т.ч. ПДВ.
      (цифрами і словами)
 
 
 
 
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів   
383610,00грн. (Триста вісімдесят три тисячі шістсот десять грн.,00коп.)   у т.ч. ПДВ
(цифрами і словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
_351120,00грн. (Триста п’ятдесят одна тисяча сто двадцять грн.,00коп.) у т.ч. ПДВ
(цифрами і словами)
 
ЛОТ-2:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів
174751,50грн.(Сто сімдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят одна грн.,50коп.) у т.ч. ПДВ.     
 (цифрами і словами)
 
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів   
182138,00грн.(Сто вісімдесят дві тисячі сто тридцять вісім грн.,00коп.) у т.ч. ПДВ. (цифрами і словами)
 
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
174751,50грн.(Сто сімдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят одна грн.,50коп.) у т.ч. ПДВ.     
(цифрами і словами)
 
 
 
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 06.08.2015р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
ЛОТ-1. Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРАЛ ПІВДЕНЬ»
ЛОТ-2:Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
ЛОТ-1: 39301756; ЛОТ-2: 37821544
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. ЛОТ-1: 65005 м.Одеса, вул.Степова № 23/25, (048) 731-83-83
ЛОТ-2: 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 , (048) 788-30-17
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
ЛОТ-1. 25.08.2015 р.,  351120,00грн. (Триста п’ятдесят одна тисяча сто двадцять грн.,00коп.)     в т.ч. ПДВ.
ЛОТ-2. 25.08.2015 р., 174751,50грн.(Сто сімдесят чотири тисячі сімсот п’ятдесят одна грн.,50коп.) в т.ч. ПДВ.
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Підстави.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
       -Учасник № 1.  Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРАЛ ПІВДЕНЬ»
       -Учасник № 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону. –
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.                      Учасник № 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРАЛ ПІВДЕНЬ»
Учасник № 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника. -
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
      Оцінка проводиться згідно з наступних методик :
максимально можливої кількості балів за критерієм «Ціна» дорівнює 100 балів.
 Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень
 сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається
 шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за      
 участю голосування не менш двох третин членів комітету.
 Якщо результати голосування розділялися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
 Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.
   
16. Склад комітету з конкурсних торгів:
 
 
     Члени комітету з конкурсних торгів 
     Інженер ПТО    Н.О.Заводовська                                       
      (посада, прізвище, ініціали)
 
 
 
     Бухгалтер О.А.Максимюк                                                  
      (посада, прізвище, ініціали)
 
 
 
     Завскладом Н.І. Далакова        
      (посада, прізвище, ініціали)
     Економіст    Л.О.Глебова                                       
     (посада, прізвище, ініціали)
 
 
 
 
 
 
 
Директор
Голова комітету з конкурсних торгів 
О.В. Прокопець
_____________________
(підпис)     М. П.
 
 
(прізвище, ініціали) 
 
 
 
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
06.08.2015 11:13

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/75506/