/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський»

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
10 від 25.09.2015г.
 
 1. Замовник.
 1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський»
 1.2. Код за ЄДРПОУ. 32190044
 1.3.Місцезнаходження. Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва 95, 65003;
  1.4. Посадові   особи   замовника,   уповноважені   здійснювати   зв’язок   з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).
 Головний інженер Комунального підприємства "Житлово-комунальний сервіс «Пересипський» Сєров Володимир Станіславович, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 95, 65003; телефон (0482)358339, факс (0482)358341.
2. Предмет закупівлі
2.1. Найменування. 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (19.20.21-00.00 Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (Бензини автомобільні, дизельне пальне))
 
2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг. бензин марки А-92 – 4348 л, бензин марки А-95 – 348 л, дизельне паливо – 880 л,
 
2.3. Місце поставки товарів, надання послуг. АЗС переможця по м. Одеса.
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг. до 31 грудня 2015 року.
3. Інформація про процедуру закупівлі. запит цінових пропозицій.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій. omr.gov.ua
 
3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. оголошення №191335 04.09.2015р., ВДЗ №329 (04.09.2015)
 
3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
 
3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.
4.1. Кількість учасників процедури закупівлі. Два
4.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
1. Приватне підприємство «ОККО - БІЗНЕС КОНТРАКТ»
2. Товариство з обмеженою відповідальністю  «КАТРАЛ ПІВДЕНЬ»
 
4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
1. Код за ЄДРПОУ 33614922
2. Код за ЄДРПОУ 39301756
4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).
1. Юр. Адреса: вул. Набережно- Хрещатицька, 15-17/18, м. Київ, 04070
2. вул. Степова, 23/25,  м.Одеса, 65005
5. Інформація про цінові пропозиції.
5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). 16.09.2015р.  до 11-00
5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 16.09.2015р. 11-30
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. Дві
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.
1. Приватне підприємство «ОККО - БІЗНЕС КОНТРАКТ»
5.5. Ціна кожної цінової пропозиції.
1. Приватне підприємство «ОККО - БІЗНЕС КОНТРАКТ» -103097,04 грн. з ПДВ
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРАЛ ПІВДЕНЬ» - 100659,60 грн. з ПДВ
5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком на додану вартість):___________________
                                                                  (цифрами)____________________.
                                                                                (словами)
5.7. Дата акцепту пропозиції.
6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.
9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій. торги відмінені
9.1. Дата прийняття рішення. 17.09.2015р.
9.2. Підстава. торги відмінені відповідно до абзацу  7, пункту 1, ст.30 Закону України "Про здійснення державних закупівель" – до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею7 Закону України “Про здійснення державних закупівель ” (далі – Закон), із зазначенням відповідних підстав.
10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «КАТРАЛ ПІВДЕНЬ»
10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.
1. Приватне підприємство «ОККО - БІЗНЕС КОНТРАКТ»
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
 
Голова комітету з конкурсних торгів,головний інженер                  Сєров В.С
Заст. директора                                                                                                 Мільченко С.А.
Начальник ВП та КР                                                                                        Назаренко В.Д.
Секретар комітету з конкурсних торгів, начальник ВТВ                             Кондратюк Т.Г.
Інженер ВТВ                                                                                                    Савицький С.Е.
Агент з постачання                                                                                          Мельниченко Г.В.
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів,
головний інженер                                                                                            Сєров В.С
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
17.09.2015 11:01

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/75511/