/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

Відділ освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих
і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ 1 від 03.02.2016 р.

 1. Замовник:
1.1. Найменування: Відділ освіти Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 20993994
1.3. Місцезнаходження: вул. Отамана Головатого, 99, м. Одеса, 65003
1.4.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): керівник господарчої групи відділу освіти – Чередниченко О. В., 65003,м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 99, каб.5, (048)34-04-79

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.
2.2. Код за ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.

3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: 38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (38.11.21-00.00 збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 20 564,96 куб.м
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: заклади освіти Суворовського району м. Одеси
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 03.12.2015р. № 238786, ВДЗ № 392 (03.12.2015)
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 13.01.2016р. № 006630, ВДЗ № 6 (13.01.2016)
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 01.02.2016р. № 025311, ВДЗ № 20 (01.02.2016)
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів:
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ТОВ „Союз”, ТОВ „Еко – Ренесанс”;
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
код ЄДРПОУ ТОВ «Союз» - 30586931,
код ЄДРПОУ ТОВ «Еко – Ренесанс» - 32088992;
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
ТОВ «Союз» - 65038, м. Одеса, вул. М. Демченко, 30,
ТОВ «Еко – Ренесанс» - 67500, Одеська обл., Комінтернівський район, смт. Комінтернівське, вул. Першотравнева, 56.


7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 05.01.2016 р. до 09.30 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 05.01.2016 р. о 10.00.год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:
ТОВ «Союз»
_____________50,00 грн._(з ПДВ)_за 1 куб.м______________
(п’ятдесят гривень 00 коп. з ПДВ за 1 куб.м).
ТОВ «Еко – Ренесанс»
49,89 грн._(з ПДВ)_за 1 куб.м______________
(сорок дев’ять гривень 89 коп. з ПДВ за 1 куб.м).
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.


8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:
49,89 грн._(з ПДВ)_за 1 куб.м______________
(сорок дев’ять гривень 89 коп. з ПДВ за 1 куб.м).
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:
_____________50,00 грн._(з ПДВ)_за 1 куб.м______________
(п’ятдесят гривень 00 коп. з ПДВ за 1 куб.м).
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
49,89 грн._(з ПДВ)_за 1 куб.м______________
(сорок дев’ять гривень 89 коп. з ПДВ за 1 куб.м).
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 06.01.2016р.


9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ТОВ „Еко – Ренесанс”
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32088992
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 67500, Одеська обл., Комінтернівський район, смт. Комінтернівське, вул. Першотравнева, 56, поштова адреса: 65031, м. Одеса, вул. Братів Паджіо, 4,
тел. (048)780-09-96;


10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
27.01.2016р. на суму 1 025 985,85 грн. з ПДВ. (один мільйон двадцять п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 85 коп. з ПДВ).11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Підстави.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону: ТОВ „Союз”, ТОВ „Еко – Ренесанс”;
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
13.4.Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників):
До оцінки пропозицій за критерієм „Ціна" приймається загальна вартість вивезення ТПВ (з ПДВ), яка зазначена в пропозиції, запропонованої учасниками торгів та яка відображена в протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:
- ціна;
Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Протоколом № 31 від 05.01.2016р. засідання комітету з конкурсних торгів були внесені зміни до річного плану державних закупівель на 2016 рік. Згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель» ст. 30, п. 2, а саме: Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; але враховуючи важливість закупівлі 38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (38.11.21-00.00 збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування) для закладів освіти Суворовського району та надані лімітні призначення на цей вид закупівлі збільшити вартість предмета закупівлі на 69 715,21 грн. (з ПДВ), таким чином вартість предмета закупівлі 38.11.2 Збирання
безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (38.11.21-00.00 збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування) буде складати 1 025 985,85 грн. (з ПДВ).

Проголосували «за» – «5», «проти» – «немає», «утримались» – «немає».

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

Голова комітету з конкурсних торгів -
керівник господарчої групи відділу освіти О. В. Чередниченко
Заступник голови комітету з конкурсних
торгів – провідний спеціаліст господарчої
групи відділу освіти Н. П. Карташова
Секретар комітету з конкурсних торгів
провідний спеціаліст господарчої
групи відділу освіти Н. В. Холодняк
Члени комітету з конкурсних торгів:

Головний бухгалтер відділу освіти С. В. Железняк

Заступник начальника відділу освіти Т. К. Казарінова

Голова комітету конкурсних торгів

Керівник господарчої групи відділу освіти – Чередниченко О. В.
_______________________
(підпис, М.П.)

Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
27.01.2016 10:39

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/79795/