/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Енергія електрична

Енергія електрична

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

 ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
від 26.01.2016р. №1

 

1. Замовник:
1.1. Найменування: Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 26303175.
1.3. Місцезнаходження: 65078, місто Одеса, вулиця Ген. Петрова,22.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Орлова Ольга Іванівна, головний спеціаліст відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради, секретар комітету, 65078, місто Одеса, вулиця Ген.Петрова22, т. (048) 734-95-18, e-mail: malin_ra@omr.odessa.ua.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради 26303175.
2. Предмет закупівлі
2.1. Найменування: Код ДК 016:2010 - 35.11.1 Енергія електрична (активна та реактивна).
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
223068 кВт.год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: місто Одеса, вулиця Ген.Петрова,22.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
протягом 2016 року

3. Інформація щодо інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
3.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування переговорної процедури закупівлі : www.tender.me.gov.ua.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівлі : 24.12.2015 р. № 255633
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівлі : 24.12.2015 р. № 255633
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівлі : 30.12.2015 р.
№ 261298
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівлі: 26.01.2016 р. № 018668
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 22.12.2015р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 23.12.2015 р., 11.00, місто Одеса, вулиця Ген.Петрова,22 (каб.309).

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
407100 грн. 00 коп.
Чотириста сім тисяч сто гривень 00 копійок
у тому числі ПДВ – 67850,00 грн.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» (виробничий підрозділ Південний РЕМ) в особі начальника Південного РЕМ Подвишецького О.В.
7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00131713
7.3.Місцезнаходження, телефон, факс. 65031, м.Одеса, вул.М.Боровського, 28 «Б», тел. (048) 705-20-89 (м.Одеса, вул.І. Петрова,18б тел.705-26-69).

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 20.01.2016 р., сума (з ПДВ) 407100 грн. 00 коп. (чотириста сім тисяч сто гривень 00 копійок) у тому числі ПДВ – 67850,00 грн.

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі (якщо таке мало місце).

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» надано наступні документи, відповідно до ст. 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель":
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання робіт;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність фінансової спроможності;
- копії документів, які підтверджують, що учасник (юридична особа) здійснює господарську діяльність відповідно до положень його статуту (копія статуту);
- копія ліцензії на право займатися відповідною діяльністю;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія довідки ЄДРПОУ;
- копія свідоцтва платника ПДВ

11. Інша інформація: - відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням електричної енергії регулюються Законом України «Про природні монополії», Законом України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 р. №575/97-ВР (зі змінами та доповненнями). Постачання електричної енергії споживачам на закріпленій території здійснюють енергопостачальні компанії («Обленерго»), які одночасно є власниками місцевих (локальних) електропередавальних мереж.
Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» (виробничий підрозділ Південний РЕМ) здійснює постачання електричної енергії за регульованими тарифами, згідно з постановою КМУ від 15.08.2005 р. №745 «Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам».
Не укладання або несвоєчасне укладання договорів з Публічним акціонерним товариством «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» (виробничий підрозділ Південний РЕМ) призведе до припинення (обмеження) постачання електроенергії у 2016 році та може стати причиною виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою здоров’ю людей, паралізує роботу органу місцевого самоврядування.

12. Склад комітету конкурсних торгів
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів)
Члени комітету:
С.І.Блажевський ________ - заступник голови районної адміністрації ,
голова комітету з конкурсних торгів

Міхова К.І. _______ - першій заступник голови районної адміністрації,
заступник голови комітету

Орлова О.І. _______ – секретар комітету з конкурсних торгів,
головний спеціаліст відділу організаційної
роботи та зв’язків з громадськістю

Горбенко Л.Я. _______ – член комітету з конкурсних торгів,
начальник відділу житлово-комунального
господарства та благоустрою
Коблова А.О. _______ - член комітету з конкурсних торгів,
головний спеціаліст юридичного відділу
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
20.01.2016 09:30

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/79849/