/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування

Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський»


ЗВІТ
про результати проведення процедури відкритих торгів
№ 3 від 23. 02. 2016 року

 1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 32190044
1.3. Місцезнаходження. 65003, місто Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 95
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). головний інженер Комунального підприємства "Житлово-комунальний сервіс «Пересипський» Сєров Володимир Станіславович, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 95, 65003; телефон (0482)358339, факс (0482)358341. 
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.
2.2. Код за ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 38.11.2 - збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування (Збирання твердих побутових відходів, через спорожнення контейнерів, перевезення,утилізації/видалення/знешкодження/ захоронення твердих побутових відходів. (38.11.21-00.00 Збирання комунальних безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування))
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Одеса, Суворовський район, згідно з дислокацією контейнерів для збору твердих побутових відходів на території КП “ЖКС” Пересипський”
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2015р.,
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. www.odessa.ua.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
оголошення № 236171, “ВДЗ” №389(30.11.2015) від 30.11.2015 р.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
оголошення № 022418, “ВДЗ” № 19(29.01.2016) від 29.01.2016 р.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
оголошення № 050986 “ВДЗ” № 36(23.02.2016) від 23.02.201 р.
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: два
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
-№1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Ренесанс»,
-№2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз».
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
- №1 код ЄДРПОУ 32088992,
- №2 код ЄДРПОУ 30586931.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
- №1 юридична адреса: вул. Першотравнева,65, смт. Комінтернівське, Одеська обл., 67500
поштова адреса: вул. Братів Поджіо, 4, м. Одеса, 65031, тел.: (048) 702-66-40,

- №2 м. Одеса, вул. М.Демченко, 30, 65038, тел.: (0482)-30-19-21

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). до 10-00, 11.01.2015 р.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). об 11-00, 11.01.2015р.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: дві
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
Пропозиція №1 - За 1м3 – 47,25 грн. з ПДВ, загальна вартість 5 240 652,48 грн. з ПДВ
Пропозиція №2 - За 1м3 – 47,26 грн. з ПДВ, загальна вартість 5 241 761,61 грн. з ПДВ

7.6.Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:
За 1м3 ТПВ - 47,25 грн. з ПДВ, загальна вартість 5 240 652,48 грн. з ПДВ
(п’ять мільйонів двісті сорок тисяч шістсот п’ятсот дві грн. 48коп. з ПДВ)
(цифрами і словами)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:
За 1м3 – 47,26 грн. з ПДВ, загальна вартість 5 241 761,61 грн. з ПДВ
(п’ять мільйонів двісті сорок одна тисяча сімсот шістдесят одна грн. 61 коп. з ПДВ;
(цифрами і словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
За 1м3 ТПВ - 47,25 грн. з ПДВ, загальна вартість 5 240 652,48 грн. з ПДВ
(п’ять мільйонів двісті сорок тисяч шістсот п’ятсот дві грн. 48коп. з ПДВ)
(цифрами і словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 25.01.2016р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Ренесанс»,
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
код ЄДРПОУ 32088992,
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
юридична адреса: вул. Першотравнева,65, смт. Комінтернівське, Одеська обл., 67500
поштова адреса: вул. Братів Поджіо, 4, м. Одеса, 65031, тел.: (048) 702-66-40,

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
Дата:15.02.2016р.
Сума договору: За 1м3 ТПВ - 47,25 грн. з ПДВ, загальна вартість 5 240 652,48 грн. з ПДВ
(п’ять мільйонів двісті сорок тисяч шістсот п’ятсот дві грн. 48 коп. з ПДВ)
(цифрами і словами)

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення:
12.2. Підстави:
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
-№1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Ренесанс»,
-№2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз».
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
-№1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Ренесанс»,
-№2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
16. Склад комітету з конкурсних торгів:


Голова комітету з конкурсних торгів,головний інженер Сєров В.С
Заст. директора Мільченко С.А.
Начальник ВП та КР Назаренко В.Д.
Секретар комітету з конкурсних торгів, начальник ВТВ Кондратюк Т.Г.
Інженер ВТВ Чупін П.В.
Агент з постачання Мельниченко Г.В.Голова комітету з конкурсних торгів,
головний інженер Сєров В.ССтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
15.02.2016 10:45

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/80525/