/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих

 і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
N 1 від 19.04.2016 р.
 


1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03350083
1.3. Місцезнаходження: вул. Грецька, 40, м. Одеса, інд. 65026
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Мельнік Ганна Юріївна, заступник директора КП СПКБО, вул. Грецька, 40, м. Одеса, інд. 65026, тел. (048) 722-32-05, факс: (048)722-51-73.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.
2.2. Код за ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 - 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (ДК 021:2015 09130000-9 - Нафта і дистиляти (бензин А-92 по талонах, бензин А-95 по талонах, дизельне паливо по талонах)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: бензин А-92 - 30 000 л, бензин А-95 – 700 л, дизельне паливо – 35 000 л.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: АЗС на території м. Одеса та України
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 09.02.2016 р. №039815
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 14.03.2016 р. №074215
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 08.04.2016 р. №098707
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:2
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
- №1 від 10.03.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;
- №2 від 10.03.2016 р. Приватна Фірма «МУСТАНГ».
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
- код за ЄДРПОУ 33680859;
- код за ЄДРПОУ 21013099.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
- 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, поштова адреса: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 25;
- 68004, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. 1 Травня, 24.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 10.03.2016 р. о 10 годині 00 хвилин за Київським часом
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 10.03.2016 р. о 12 годині 00 хвилин за Київським часом
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:
- 1226543,00 грн. з ПДВ;
- 1259125,00 грн. з ПДВ.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:
1226543,00 грн. з ПДВ
(цифрами)
(один мільйон двісті двадцять шість тисяч п’ятсот сорок три гривні 00 коп. з ПДВ);
(словами)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:
1259125,00грн. з ПДВ
(цифрами)
(один мільйон двісті п’ятдесят дев’ять тисяч сто двадцять п’ять гривень 00 коп. з ПДВ);
(словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
1226543,00 грн. з ПДВ
(цифрами)
(один мільйон двісті двадцять шість тисяч п’ятсот сорок три гривні 00 коп. з ПДВ).
(словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 11.03.2016 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 33680859
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, поштова адреса: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 25, тел. (048) 788-30-17
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 04.04.2016 р., 1226543,00 грн. з ПДВ
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Підстави.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:
- №1 від 10.03.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;
- №2 від 10.03.2016 р. Приватна Фірма «МУСТАНГ».
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:
- №№1 від 10.03.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;
- №2 від 10.03.2016 р. Приватна Фірма «МУСТАНГ».
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників):
На виконання норм Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 N 1197-VІІ (зі змінами) закупівлю палива здійснити шляхом проведення процедури: відкриті торги.
На торги було надано 2 конкурсні пропозиції:
- №1 від 10.03.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», код за ЄДРПОУ 33680859, 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, тел. (048) 788-30-17;
- №2 від 10.03.2016 р. Приватна Фірма «МУСТАНГ», код за ЄДРПОУ 21013099, 68004, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. 1 Травня, 24.,тел. (04868) 3-47-25.

Дата укладення договору про закупівлю: 04.04.2016 р.

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

Макаренко Г.В. – Начальник фінансового відділу – головний бухгалтер, член комітету з конкурсних торгів

Бестужева Т.В. – головний економіст, член комітету з конкурсних торгів

Пасинкова Ю.Ю. - каир, секретар комітету з конкурсних торгів


Заступник директора, заступник голови
Комітету з конкурсних торгів __________________ Г.Ю. Мельнік

(підпис) (ініціали та прізвище) М. П.

 

 

 
ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів1. Замовник.
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03350083
1.3. Місцезнаходження: вул. Грецька, 40, м. Одеса, інд. 65026
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 - 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (ДК 021:2015 09130000-9 - Нафта і дистиляти (бензин А-92 по талонах, бензин А-95 по талонах, дизельне паливо по талонах)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: бензин А-92 - 30 000 л, бензин А-95 – 700 л, дизельне паливо – 35 000 л.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: АЗС на території м. Одеса та України 4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення).
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 09.02.2016 р. №039815
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 14.03.2016 р. №074215
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі.
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 11.03.2016 р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 04.04.2016 р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення;
підстава.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 1226543,00 грн. з ПДВ
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
9. Інформація про переможця торгів.
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 33680859
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: юридична адреса: 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, поштова адреса: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 25, тел. (048) 788-30-17
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Учасники рамкової угоди.
10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Заст. директора ________________________ Г.Ю. Мельнік
М. П. (підпис)

Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
04.04.2016 16:53

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/83208/