/ Главная / Публичные закупки / Объявления о результатах торгов / газ природний, скраплений або в газоподібному стані

газ природний, скраплений або в газоподібному стані

Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»


ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих

і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
N 2 від 19.04.2016 р.

 

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальне підприємство «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03350083
1.3. Місцезнаходження: вул. Грецька, 40, м. Одеса, інд. 65026
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Мельнік Ганна Юріївна, заступник директора КП СПКБО, вул. Грецька, 40, м. Одеса, інд. 65026, тел. (048) 722-32-05, факс: (048)722-51-73.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.
2.2. Код за ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010: 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані (ДК 021:2015: 09123000-7 - Газ природний)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: газ природний 240000 м.куб.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 33 (крематорій)
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 р.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 09.02.2016 р. № 039819
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.03.2016 р. №075312
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:2
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
- №1 від 03.03.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»;
- №2 від 09.03.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБЛГАЗПОСТАЧ».
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
- код за ЄДРПОУ 36860996;
- код за ЄДРПОУ 39790288.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
- 18000, м. Черкаси, вул.. Гоголя, 137;
- 03150, м. Київ, вул.. Анрі Барбюса, б. 37/1, офіс 34
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 10.03.2016 р. о 10 годині 00 хвилин за Київським часом
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 10.03.2016 р. о 14 годині 00 хвилин за Київським часом
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:
- 1785000,00 грн. з ПДВ;
- не визначена.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБЛГАЗПОСТАЧ» код за ЄДРПОУ 39790288, 03150, м. Київ, вул.. Анрі Барбюса, б. 37/1, офіс 34 Тел. (093)587-72-27
Підстави: В супереч вимогам п. 2 розділу 3 документації конкурсних торгів відсутня пропозиція конкурсних торгів встановленої форми на паперовому носії з підписом керівника. Пропозиція відхилена на підставі п. 3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:
(цифрами)

(словами)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:
(цифрами)

(словами)
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

(цифрами)

(словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефаксє
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення: 12.03.2016
12.2. Підстави: п. 6 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 N 1197-VІІ (зі змінами), а саме: допущення до оцінки менше ніж двох учасників.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:
- №1 від 03.03.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ».
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:
- №2 від 09.03.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБЛГАЗПОСТАЧ».
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:
- №1 від 03.03.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»;
- №2 від 09.03.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБЛГАЗПОСТАЧ».
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені
статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників):
16. Склад комітету з конкурсних торгів:

Макаренко Г.В. – Начальник фінансового відділу – головний бухгалтер, член комітету з конкурсних торгів

Бестужева Т.В. – головний економіст, член комітету з конкурсних торгів

Пасинкова Ю.Ю. - касир, секретар комітету з конкурсних торгів


Заступник директора, заступник голови
Комітету з конкурсних торгів __________________ Г.Ю. Мельнік
(підпис) (ініціали та прізвище) М. П.Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
12.03.2016 16:55

http://omr.gov.ua/

http://omr.gov.ua/ru/auctions/auction_results/83211/